Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 21.3.23

Yhtymähallitus

Aika 21.3.2023, klo 19:00

Teams

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan 

tarkastuksesta päättäminen

Esitys:                          

  • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
  • että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 9 Jäsenkuntalaskutuksen kustannuspaikkakohtaiset perusteet

Esitys: Yhtymähallitus:

  • Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaiset kustannuspaikkakohtaiset jäsenkuntalaskutuksen jakoperusteet vuodelle 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§10 Valvonnan vuosikertomus 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi valvonnan vuosikertomuksen 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§11 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää

  • Kuntayhtymän hallitus merkitsee tiedoksi laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportin 2022. 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§12 Vuoden 2022 henkilöstökertomus

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§13 Vuoden 2022 tilinpäätös

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Yhtymähallitus päättää korvata ulkoisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille koronapandemian 1.1.-31.12.2022 aiheuttamia lisäkustannuksia suojavälineiden hankinnasta esitetyn laskennallisen mallin mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§14 Tuottavuusohjelman toteutuminen 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi raportin tuottavuusohjelman kustannushyödyistä vuonna 2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§15 Vuoden 2022 käyttösuunnitelman toteutumisvertailu

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

  • Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.12.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.