Siirry sisältöön

Yhtymähallituksen päätöksiä 20.9.22

Yhtymähallitus

Aika 20.09.2022, klo 16:00

Willatehdas, Nosturi

Käsitellyt asiat

§ 94 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan 

tarkastuksesta päättäminen

Esitys:                   

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tiia Lintula ja Mari Valve.

Päätös: Yhtymähallitus päätti

 • todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 • valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jari Räsänen ja Mari Valve.

§ 95 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Esitys: Yhtymähallitus:

 • merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan kehittämisen ohjelman raportointitilanteen
 • päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 96 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1–6/2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2022.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 97 Hankintapäätös alueellisen kotihoidon palvelun hankinnasta

Esitys: Ei vielä julkinen

Päätös: Ei vielä julkinen

§ 98 Valtuustoaloite koskien nuorisoasemien ikärajauudistusta koskevan hallituksen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä

Esitys: Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se päättää

 • hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§99 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden raportointi 2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden osavuosikatsauksen 1-6/2022. Päätös:

Päätös: Yhtymähallitus päätti merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden osavuosikatsauksen 1–6/2022.

§ 100 Toisiolain tietopalveluhinnasto

Esitys: Yhtymähallitus päättää

 • hyväksyä toisiolain alaisen tietohinnaston päivityksen oheisen liitteen mukaan. Tietopalveluhinnasto tulee voimaan 1.10.2022.
 • antaa digi- ja tietojohtajalle oikeuden tehdä liitteeseen teknisiä korjauksia tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 101 Viran perustaminen sekä virkojen lakkauttaminen 20.9.2022

Esitys: Yhtymähallitus päättää:

 • Liitteen 1 mukaisen viran perustamisen.
 • Liitteen 2 mukaiset virkojen lakkauttamiset.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 102 Viranhaltijapäätökset

Esitys: Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 103 Tiedonantoja

Esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.