Siirry sisältöön

Mielenterveyskuntoutujien ääni kuuluviin – Keusoten ja Klubitalojen yhteishanke tulevaisuusvallan laajentamiseksi käynnistyy

Mielekäs Tulevaisuus -kokeiluhankkeessa monipuolistetaan hyvinvointialueen tulevaisuuskeskustelussa kuuluvia ääniä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry ja se on yksi Sitran rahoittamista kokeiluhankkeista, joissa laajennetaan tulevaisuusvaltaa käyttävien joukkoa Suomessa.

Kokeiluhankkeen aikana toteutetaan syksyllä 2024 kaksi tulevaisuustyöpajaa, joissa Etelä-Suomen Klubitalojen yhteisön jäsenet osallistuvat toivottavien tulevaisuuksien pohdintaan osana hyvinvointialueen laajempaa strategian valmistelutyötä. Työpajoissa opitaan tulevaisuusajattelua ja työskennellään hyvinvointialueen tulevaisuusskenaarioiden parissa. Tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa kohderyhmälle, joka ei perinteisesti pääse aktiivisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tai jolla ei välttämättä ole resursseja siihen.

– On hienoa, että meidän mielipiteitämme arvostetaan ja pääsemme osallistumaan näin tärkeään kokeiluhankkeeseen,

kertoo Nurmijärven Klubitalon yhteisön jäsen Tiia Aksimsek.

– Mielekäs tulevaisuus -hankkeen kantavana teemana on toipumisorientaatioajattelu, joka tarkoittaa, että työskentelyssä korostetaan hyvinvoinnin kannalta keskeisiä asioita, kuten toivoa ja osallisuutta. Samalla vahvistetaan työskentelyyn osallistuvien tulevaisuustoimijuutta niin yhteisönä kuin yksilöinä,

täydentää Nurmijärven Klubitalon johtaja Tanja Kivikoski.

Mitä on tulevaisuusvalta?

Sitran määritelmän mukaan tulevaisuusvalta on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Tulevaisuusvalta käsitteen avulla päästään pohtimaan tulevaisuusajatteluun liittyviä valtakysymyksiä. Tulevaisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, ketkä määrittelevät mahdollisia ja toivottavia tulevaisuuksia eli käyttävät tulevaisuusvaltaa. Tähän halutaan tarttua myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

– Keiden äänet kuuluvat, kun puhumme hyvinvointialueiden tulevaisuudesta? Näkökulmien ja osallistujien moninaisuus auttaa meitä rakentamaan hyvinvointialueellemme tulevaisuutta, joka on parempi mahdollisimman monelle,

muistuttaa Keusoten johtava asiantuntija Hanna Raevuori.

Kokeiluhankkeen aikana hyvinvointialueella testataan osallistavan tulevaisuustyöskentelyn toimivuutta ja hyödyllisyyttä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Mikäli kokeilun myötä syntyvä toimintamalli tulevaisuusvallan laajentamiseksi koetaan hyödylliseksi, se on mahdollista integroida osaksi hyvinvointialueen jatkuvaa strategiaprosessia. Toimintamallin vakiinnuttamisen avulla varmistetaan, että hyvinvointialueen tulevaisuuskeskusteluihin pääsee jatkossakin mukaan monipuolisesti alueen asukkaita, myös heikommassa asemassa olevia.

Mielekäs Tulevaisuus -kokeiluhanke lyhyesti:

  • Mielekäs Tulevaisuus -kokeiluhanke on Keusoten ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteishanke, jossa järjestetään kaksi tulevaisuustyöpajaa Klubitalojen yhteisön jäsenille.
  • Vuoden mittainen hanke alkaa kesäkuussa 2024 ja päättyy kesällä 2025.
  • Tavoitteena on moniäänisyyden lisääminen hyvinvointialueen strategiseen tulevaisuustyöskentelyyn sekä samalla vahvistaa työskentelyyn osallistuvien tulevaisuustoimijuutta.
  • Hanketta rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se on osa Sitran Tulevaisuusvalta-ohjelmaa.
  • Kokeiluhanke on osa hyvinvointialueen laajempaa strategiatyöskentelyä.

Tiedotamme Mielekäs Tulevaisuus -kokeiluhankkeen etenemisestä ja tuloksista aktiivisesti Keusoten ja Nurmijärven Klubitalon verkkosivuilla. 

Kuvassa megafoni ja englanniksi teksti Me kuuntelemme, We listen.