Siirry sisältöön

Viime vuonna yhä useampi osallistui syöpäseulontoihin Keusoten alueella – Osallistuthan sinäkin vuorollasi?

Keski-ikäinen nainen mammografiassa.

Vuonna 2022 Keusoten alueella osallistuttiin rintasyövän seulontaan selvästi edellisvuotta aktiivisemmin. Osallistumisprosentti nousi 77 %:sta 81 %:iin lähestyen näin valtakunnallista keskitasoa. Kohdunkaulan syövän seulontaan osallistuminen pysyi noin 72 %:ssa ollen hyvää kansallista tasoa. Uutena aloitettu suolistosyövän seulonta otettiin erinomaisesti vastaan. Siihen osallistui 79 % kutsutuista eli hieman useampi kuin Suomessa keskimäärin.

Seulonta-aktiivisuudessa on alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja myös Keusoten alueella

Seulontaohjelma on hyvä keino lisätä kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta. Syöpäseulontoihin osallistuminen ei kuitenkaan toteudu Suomessa tasaisesti. Osallistumisessa on merkittäviä alueellisia eroja. Osallistumisprosentti on tyypillisesti ollut matala esimerkiksi Helsingissä ja korkea Ahvenanmaalla. Myös koulutustausta ja sosioekonominen asema vaikuttavat: mitä korkeampia ne ovat, sitä todennäköisemmin henkilö osallistuu seulontoihin. Osallistuminen on aktiivisempaa myös henkilöillä, joiden äidinkieli on jokin kotimainen kieli kuin muunkielisillä.

Rintasyöpäseulontaan osallistuttiin Keusoten alueella ahkerimmin Pornaisissa (86 %) ja heikoiten Nurmijärvellä (78 %). Muissa kunnissa osallistumisprosentti oli tasaisesti hieman yli 80 %. Rintasyöpäseulontoihin osallistumisessa ei tyypillisesti ole merkittävää ikäryhmittäistä vaihtelua.

Kohdunkaulan syövän seulonnassa kuntien välinen vaihtelu oli maltillista. Osallistumisaktiivisuus vaihteli Hyvinkään 70 %:sta Järvenpään 73 %:iin. Ikäluokkien väliset erot ovat sen sijaan suuria meidänkin alueellamme. Nuorimmasta ikäluokasta eli 25-vuotiaista seulontaan osallistui 58 %. Osallistumisaktiivisuus kasvoi ikäryhmän myötä aina 50-vuotiaiden 77 %:iin, jonka jälkeen se taittui pieneen laskuun.

Suolistosyöpien seulonta aloitettiin viime vuonna uutena valtakunnallisena syöpäseulontana. Keusotessa osallistumisprosentti oli 79 %, mutta tilastoa ei ole vielä saatavilla kuntakohtaisesti.

Syöpäseulontoihin kannattaa osallistua aina kutsun saatuaan – Jatkotutkimuksiin ohjataan 3–6 % seulonnasta riippuen

Syöpäseulonnat ovat tehokas tapa vähentää syövistä johtuvia kuolemia. Ne mahdollistavat syövän havaitsemisen jo oireettomassa tai vähäoireisessa vaiheessa, jolloin hoito päästään aloittamaan varhain. Tämä parantaa merkittävästi syöpäsairauden ennustetta ja voi mahdollistaa kevyemmät hoitomuodot. Seulontaan osallistuminen on seulottavalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Keusoten alueella viime vuonna rintasyövän seulonnassa noin 4 % osallistujista sai suosituksen varmistustutkimuksiin. Kirurgisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin ohjattiin 0,7 % seulotuista eli heiltä löytyi todennäköisesti rintasyöpä tai sen esiaste. Kohdunkaulan syövän seulonnoissa noin 3 %:lla todettiin eriasteisia solumuutoksia, jotka edellyttävät vähintään seurantaa. Suolistosyövän seulontaan osallistuneista 6 % ohjattiin tarkempiin tutkimuksiin eli tyypillisimmin paksusuolen tähystykseen eli kolonoskopiaan. Heistä hieman alle kolmannekselta löytyi löydös, joka edellytti vielä tarkempia tutkimuksia ja mahdollista hoitoa erikoissairaanhoidossa.

Syöpäseulontoihin kutsuttavat saavat kotiinsa kutsukirjeen tarkemmilla ohjeilla

  • Rintasyövän seulontaan kutsutaan 50–69-vuotiaat parillisia vuosia täyttävät naiset.
  • Kohdunkaulan seulontaan kutsutaan 25–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.
  • Suolistosyöpien seulontaan kutsuttiin viime vuonna 60–68-vuotiaat parillisia vuosia täyttävät henkilöt, ja tänä vuonna ikäryhmää on laajennettu 70-vuotiaisiin asti.

Lisätietoja:

Keski-ikäinen nainen mammografiassa.