Siirry sisältöön

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 13.3.2024 käsiteltyä

Pelastuslautakunnassa 13.3 oli käsittelyssä hyvinvointialueen uudistusohjelman toinen käsittely, palveluverkkosuunnitelma ja vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Uudistusohjelman käsittelyä jatketaan huomioiden talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan ohjeistus konkreettisista euromääräisistä toimenpiteistä ja taloudellisten vaikutusten erittelystä eri vuosille. Uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset Keski- Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 650 000 euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 940 000 euroa.

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa palveluverkkosuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen osalta keskeiset asiat palveluverkkosuunnitelmassa ovat:

  • Vuonna 2024 otetaan käyttöön Tikkurilan uusi valmiusasema.
  • Vuonna 2025 Itä-Hakkilan valmiusasema siirretään optimaalisempaan paikkaan uusiin tiloihin Hakunilaan.
  • Vuodenvaihteen tienoilla 2025/2026 valmistuu uusi valmiusasema Korsoon.
  • Vuoden 2026 loppupuolella valmistuu uusi valmiusasema Myyrmäkeen.
  • Mäntsälän paloasema korvataan uudella vuonna 2027.

Lisäksi käsittelyssä oli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023. Toimintakertomuksessa todetaan, että pelastuslaitoksen toiminta ja talous on vuonna 2023 toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Tiedote: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuosi 2023 tilastojen valossa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävien määrä lisääntyi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Ensihoidon osalta tehtävämäärän kasvu pysähtyi vuonna 2023 edellisiin vuosiin verrattuna.

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrä lisääntyi hieman

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella oli vuonna 2023 yhteensä 8270 pelastustehtävää (vuonna 2022 oli yhteensä 7998 sammutus- ja pelastustehtävää, vuonna 2021 oli yhteensä 7876 tehtävää ja vuonna 2020 oli 6862 tehtävää).

Tulipalojen (rakennuspalot, rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot ja muut tulipalot) määrä (852 tehtävää) oli lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen (841 tehtävää) verrattuna. Tulipalojen osuus pelastustehtävistä oli noin 10 %. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on tapahtunut vuonna 2023 kolme suuronnettomuudeksi luokiteltua tulipaloa. Tuusulassa sijainnut valaisinliike tuhoutui tulipalossa 26.2.2023, palon vahingot ovat arviolta 1,4 milj. €. Lisäksi 15.6.2023 Tuusulassa paloi Riihikallion koulu, jossa omaisuusvahingot olivat arviolta 3,4 milj.€. Hakunilassa menehtyi huoneistopalossa 5 henkilöä 8.10.2023. Onnettomuustutkintakeskus tutkii tapausta.

Pelastustoiminnassa kohteeseen saapumisaikatavoite on määritelty eri riskialueilla erilaiseksi. Tavoite saavutettiin 66 %:ssa tehtävistä. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö oli perillä kohteessa keskimäärin 7:37 minuutissa (v. 202: 7:40 min). Haastavin tilanne on I riskiluokan alueilla (tiiviisti rakennettu korkeimman riskin alue), jossa kohde tulisi saavuttaa kuuden minuutin kuluessa hälytyksestä. Vuonna 2023 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan mediaani oli 7:03 (2022: 6:57) ja tavoite saavutettiin 34,5 % tapauksista (2022: 32 %). Pelastusyksikön lähtöaika oli vuonna 2023 keskimäärin 91 sekuntia (2022: 87 sekuntia).  

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii 30 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat antoivat merkittävää apua pelastuslaitosten yksiköille. Sopimuspalokuntia käytetään yleensä pelastuslaitoksen yksiköiden apuna, mutta esimerkiksi Pornaisissa sopimuspalokunnat hoitavat joitakin tehtäviä itsenäisesti ja ovat nopein apu sillä alueella.  Vuonna 2022 sopimuspalokunnilla oli 648 tehtävää (vuonna 2022: 491 tehtävää). Lukumääräisesti eniten hälytyksiä kertyi Asolan VPK:lle, Savion VPK:lle, Pornaisten VPK:lle ja Hyvinkään VPK:lle. 

Ensihoitotehtävien määrä pysyi samana edelliseen vuoteen nähden

Ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärän kasvu on pysähtynyt vuoden 2023 aikana edellisiin vuosiin verrattuna. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssien kokonaistehtävämäärä oli vuonna 2023 42 885 kpl kun se vuonna 2022 oli 42 835 kpl ja vuonna 2021 se oli 40 901.

Tehtävämäärät nousivat hieman Keski-Uudenmaan alueella (2023: 16 420 tehtävää) ja laskivat Vantaa-Keravan alueella (2023: 26 465) vuoteen 2022 verrattuna. Tehtävämäärät laskivat eniten prosentuaalisesti A-kiireellisyysluokan tehtävissä ja nousivat D-kiireellisyysluokan tehtävissä

Henkilöstöä on ollut riittävästi ja ensihoidon resurssit ovat parantuneet kahden uuden yksikön aloitettua toimintansa. Yksiköiden tehtäväsidonnaisuudet laskivat viime vuodesta. Tehtäväsidonnaisuus oli keskimäärin 34,23 % (kaikkien yksiköiden osalta). Kuudella yksiköllä tehtäväsidonnaisuus oli yli 40 %.

Valvontatoiminta 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi alueella tehtiin määräaikaisia valvontakäyntejä 1 645 kohteeseen, joka vastaa 72,1 % toteumaa suhteessa tavoiteasetteluun. Valvonnan yhteydessä havaittiin jälkivalvontaa edellyttäviä puutteita 210:ssä kohteessa.

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtäviä tarkastuksia ja päätöksiä tehtiin 375 kpl. Lisäksi suoritettiin asiakirjavalvontaa 1908 kpl ja annettiin erilaisia asiantuntijapalveluita kuten rakennuslupalausuntoja 1139 kertaa.