Siirry sisältöön

Uusi Nuorten Kipinä tarjoaa avomuotoista päihdekuntoutusta nuorille aikuisille

Kuvituskuvassa nuoria ringissä, kädet toistensa hartioilla.

Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen avokuntoutustoiminta on laajentunut omalla nuorten yhteisöllä, kun päihdekuntoutuspiste Nuorten Kipinän toiminta käynnistyi tammikuussa Järvenpäässä. Nuorten Kipinä toimii samoissa toimitiloissa aikuisille suunnatun päihdekuntoutuspiste Kipinän kanssa.

Kenelle Nuorten Kipinä on suunnattu?

Nuorten Kipinän toiminta on suunnattu 18–25-vuotiaille päihteiden käytöstä huolta tai haittoja kokeneille nuorille aikuisille riippumatta päihdehäiriön tyypistä.

– Avomuotoinen päihdekuntoutus auttaa nuorta eteenpäin silloin, kun päihteettömyys on päässyt hyvään alkuun, mutta tarvitaan tukea päihteettömyyden ylläpitämiseen sekä toipumiseen. Pyrimme Nuorten Kipinällä tavoittamaan myös asiakkaita, joiden päihdehäiriö ei ole vielä kehittynyt vakavaksi, sanoo Keusoten avokuntoutusvastaava Heidi Laanterä.

Tärkeintä, että kuntoutettava itse toivoo muutosta omaan tilanteeseen

Laanterä kertoo, että nuorille suunnattu kuntoutus on kokonaisvaltaista ja se tukee asiakasta erilaisissa tilanteissa. Kuntoutus sopii esimerkiksi jatkohoidoksi laitosmuotoisen päihdevieroituksen tai -kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutukseen voi tulla myös suoraan, jos akuutti päihteiden käyttö on saatu loppumaan ja nuorella on valmius kuntoutustyöskentelyyn.

– Tärkeää on, että asiakas itse toivoo muutosta omaan tilanteeseensa. Kuntoutus on ryhmämuotoista avokuntoutusta eli kuntoutuksessa käydään kotoa käsin. Kuntoutuksen aikana sitoudutaan päihteettömyyteen ja käymään kuntouksessa maanantaista perjantaihin klo 9–13. Kuntoutusjakso kestää kolme kuukautta ja sitä voidaan myös jatkaa tarpeen mukaan toiset kolme kuukautta. Opioidikorvaushoito ei ole este kuntoutukselle, Laanterä korostaa.

Kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kuntoutusta

Kuntoutus noudattaa aikuisten avokuntoutuksesta tuttuja rakenteita ja toimintatapoja. Aamut alkavat yhteisellä aamiaisella ja sen jälkeen kokoonnumme ryhmätilaan ja aloitamme teemallisen työskentelyn. Kuntoutusviikot suunnitellaan aina yhdessä asiakkaiden kanssa ja niihin pyritään sisällyttämään myös toiminnallisia elementtejä.

Kuntoutuksen aikana käsittelemme teemoina esimerkiksi arvoja, voimavaroja ja vahvuuksia, unelmia, mielen hyvinvointia, mielekästä arkea, päihteettömyyttä tukevia verkostoja sekä ihmissuhteita. Kuntoutus sisältää dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) taitovalmennusta, joka tarjoaa konkreettista tukea rakentavien toiminta- ja vuorovaikutusmallien sekä tunnesäätelykeinojen harjoitteluun.

– Vahvistetun henkilöstöresurssin myötä pystymme tarjoamaan entistä yksilöllisempää tukea ja toimimaan tarvittaessa yhteistyössä osana kuntoutujan verkostoa. Päihdetyön ammattilaisten rinnalla kuntoutuksessa työskentelee myös vertais- ja kokemusasiantuntijoita. Edistämme asiakkaan henkilökohtaisia tavoitteita yhdessä, kiteyttää Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen esimies Marko Poikolainen.

Miten palveluun pääsee?

Avokuntoutukseen ohjaudutaan Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijän kautta. Jos asiakkuus on jo aktiivinen, voi yhteyttä ottaa suoraan omaan työntekijään. Uudet asiakkaat voivat hakeutua päihdepalvelujen asiakkaaksi ottamalla ensin yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen, p. 019 226 0404, ma–pe 9–12.

Nuorten Kipinä pähkinänkuoressa

  • 18–25-vuotiaille päihteiden käytöstä haittoja kokeneille nuorille aikuisille
  • Kuntoutusjakson pituus 3 kk + 1–3 kk harkinnan ja tarpeen mukaan
  • Toimintaa ma–pe klo 9–13
  • Nuorta tukevat päihdehoidon ammattilaiset sekä vertais- ja kokemusasiantuntijat, joilla on oma toipumiskokemus
  • Kuntoutuja sitoutuu päihteettömyyteen jakson ajaksi
  • Kuntoutukseen osallistuvalla on oikeus Kelan kuntoutusrahaan
  • Kuntoutus on ryhmämuotoista
  • Nuorten Kipinässä on 8 asiakaspaikkaa

Lisätietoja:

Kuvituskuvassa nuoria ringissä, kädet toistensa hartioilla.