Siirry sisältöön

Tutustu henkilökohtaisen avun keskuksen uudistettuihin verkkosivuihin sekä työnantajamallin uuteen opaskirjaan

Kuvassa henkilökohtainen avustaja ja pyörätuolia käyttävä henkilö katsovat ikkunasta ulos.

Keusoten henkilökohtaisen avun keskuksen verkkosivut on tänä vuonna uudistettu ja samalla henkilökohtaisen avun työnantajat ovat saaneet oman kattavan opaskirjansa. Uudistukset on tehty tiiviissä yhteistyössä henkilökohtaisen avun työnantajamallin asiakasraadin kanssa.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa avun käyttäjät toimivat itse avustajiensa työnantajina. Keusote toimii mallissa sijaispalkanmaksajana ja vastaa työnantajien neuvonnasta ja ohjauksesta. Työnantajat ovat kaivanneet puhelinneuvonnan rinnalle myös helposti saavutettavia ja käyttäjäystävällisiä kirjallisia ohjeistuksia. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan uusilla verkkosivuilla ja opaskirjalla.

Käyttäjälähtöinen kehittäminen uudistusten taustalla

Työnantajamallin asiakasraadilla on ollut keskeinen rooli opaskirjan ja uusien verkkosivujen luomisessa. Asiakasraatityöskentely on lisännyt ymmärrystä käyttäjien todellisista tarpeista, ja se on tarjonnut konkreettisia ideoita ja ehdotuksia erilaisiin ratkaisuihin.

– Verkkosivut ja opaskirja pitävät sisällään todella suuren määrän tietoa. Tuon tiedon jäsentely ymmärrettäväksi ja käytettäväksi kokonaisuudeksi on edellyttänyt ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, toiveista ja kokemuksista. Yhteistyö asiakkaiden kanssa kehittämisen eri vaiheissa on ollut lopputuloksen kannalta hyvin merkittävä, sanoo henkilökohtaisen avun projektityöntekijä Anna Pylkkänen.

Verkkosivuille ja opaskirjaan on kuvattu tarkasti muun muassa työnantajamallin palveluprosessi ja toimintatavat, ohjeet työnantajana toimimiseen sekä tietoa työlainsäädännöstä. Tavoitteena on, että uusista materiaaleista hyötyvät niin henkilökohtaisen avun työnantajat, avustajat kuin sote-ammattilaisemmekin.

Tutustu uudistettuihin verkkosivuihin ja uuteen opaskirjaan

Henkilökohtaisen avun keskus (Keusote.fi)

Keusoten opaskirja henkilökohtaisen avun työnantajille (pdf-tiedosto)

Työnantajamalli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistavoista

Myönnämme Keusotessa henkilökohtaista apua vammaisille henkilöille työnantajamallilla, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Olemme tänä syksynä käynnistäneet myös henkilökohtaisen avun oman palvelutuotannon, ja uuden yksikön ensimmäiset henkilökohtaiset avustajat ovat aloittaneet työssään lokakuun alussa.

Henkilökohtaisen avun tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle henkilölle itsenäinen, omannäköinen ja täysipainoinen elämä sekä sujuva arki. Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan niin kotona kuin kodin ulkopuolella sekä tekemään sellaisia asioita, joita hän ilman vammaansa tekisi itsenäisesti.

Aiheeseen liittyvät palvelut