Siirry sisältöön

Tilaratkaisut merkittävässä roolissa kustannusten hillitsemisessä

Keusoten yhtymähallitus kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 23.8. Hyvinkäällä. Hallituksen iltakouluosuudessa kuultiin suunnitelmia kuntayhtymän ja tulevan hyvinvointialueen tilojen käytön tehostamisesta ja niiden merkityksestä palveluverkkoomme ja erityisesti talouteemme.

Vuonna 2023 tulevalle hyvinvointialueelle on siirtymässä 34Me edestä vuokrasopimuksia. Kuntayhtymässä on käynnistetty palvelujen verkostosuunnitelman valmistelu vuodelle 2023, jolla pyritään vähentämään tilakustannuksia 10–20 %.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa tilakustannusten vaikutuksia tarkastellaan palvelutuotannon, järjestämisen ja palveluverkoston näkökulmista. Palveluverkoston kehittämisessä tavoitteena on säilyttää monimuotoiset lähipalvelut huomioiden tilojen tehokas käyttö. Kuntayhtymässä on jo tehty muutoksia mm. supistamalla hallinnon tiloja, ja hallinnon tiloja edelleen vähennetään vuoden -22 aikana merkittävästi. Palvelujen verkoston uudistamisessa tullaan osallistamaan henkilöstöä ja kuntalaisia.

Tässä tiukassa taloudellisessa tilanteessa kaikki kivet on käännettävä ja turhista neliöistä on päästävä eroon. Hybridi- ja etätyö mahdollistaa osalle henkilökunnasta työn tekemisen kotona ja näin säästämme tilavuokrissa,

toteaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Jaakko Rainio.

Kokouksessaan yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy sekä alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön että alueellisen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelmat vuosille 2022–2025. Suunnitelmat täydentävät valtuuston hyväksymää alueellista hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2020–2025, ja ovat osa kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevia asiakirjoja. Suunnitelmien avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään alueellisten ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyvää työtä Keski-Uudenmaan alueella.