Siirry sisältöön

Tiedote palveluntuottajille: Ilmoitus- ja lupakäytäntöjen muuttuminen ja uusi Soteri-rekisteri

1.1.2024 astuu voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annettu laki (741/2023), jossa säädetään Soteri-palveluntuottajarekisteristä. Laki muuttaa palveluntuottajien lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintikäytäntöjä. Muutokset koskevat yksityisiä ja julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia, yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen palveluntuottajia sekä terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Lain voimaan tullessa, voimassa olleiden säännösten perusteella myönnetty lupa tai rekisteröity ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelusta tai yksityisestä terveydenhuollosta jää voimaan. Nykyisin toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat ovat jatkossa yksityisiä palveluntuottajia. 1.1.2024 alkaen uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soteri-rekisteriin.

Tarkista tietojesi ajantasaisuus Valveri-rekisteristä

Jos palveluntuottajalla on lupa tai rekisteröinti voimassa: tarkista Valveri-rekisteristä tietojen ajantasaisuus 30.11.2023 mennessä. Jos olet esimerkiksi lopettanut palvelutoiminnan, on tärkeää, että teet siitä ilmoituksen. Tarkista Valverissa olevat tietosi Valviran sähköisen asioinnin kautta.

Valverin sähköinen asiointi on kiinni joulukuun ajan

Rekisterin muutoksen takia Valverin sähköinen asiointi suljetaan 1.12.2023 alkaen. Valvira ja aluehallintovirastot siirtävät voimassa olevat tiedot nykyisestä Valveri-rekisteristä uuteen Soteri-rekisteriin. Joulukuun sulun aikana palveluntuottajat eivät voi tehdä lupahakemuksia tai rekisteröityä.

Hyvinvointialueella vireillä olevat sosiaalipalvelujen ilmoitukset

Nyt vireillä olevat ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoitukset pyritään käsittelemään hyvinvointialueella 15.11.2023 mennessä, että aluehallintovirasto ehtii käsitellä ilmoitukset omalta osaltaan vuoden loppuun mennessä.

Uudet hakemukset ja ilmoitukset

Loppuvuoden 2023 aikana ei ole suositeltavaa laittaa enää vireille uusia ilmoituksia ja lupahakemuksia. Palveluntuottajia pyydetään siirtämään rekisteröintihakemuksen tekeminen vuodelle 2024, jolloin hakemukset tehdään suoraan Soterin sähköisessä asioinnissa.

Poikkeuksena tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien ilmoitukset, jotka saapuvat ennen 15.12.2023, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käsittelee normaalisti ja merkitsee omaan rekisteriinsä. Vuoden 2024 alusta alkaen myös tukipalveluntuottajat tekevät hakemuksensa Soterin sähköisessä asioinnissa.

Uudet rekisteröintihakemukset on mahdollista tehdä Soterin sähköisessä asioinnissa 1.1.2024 alkaen (huom. rekisteröintihakemusta ei voi tehdä rekisteriin aikaisemmin).

Katso hakemusten ja ilmoitusten käsittelyä ja sähköistä asiointia koskevat lisätiedot Aluehallintoviraston tiedotteesta: Tiedote: Soterin kehitystyö etenee – sähköinen asiointi sulkeutuu ja tiedot siirretään Valverista Soteriin (avi.fi)

Sosiaalipalvelujen tukipalveluntuottajien rekisteröinti

Palveluntuottajat, jotka tuottavat sosiaalipalvelujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja, siirtyvät myös Soteri-rekisteriin. Vanhat eli aiemmin hyvinvointialueelle/kuntiin rekisteröityneet tukipalvelujen tuottajat saavat jatkaa ”vanhalla” ilmoituksella, mutta heidän tulee rekisteröityä Soteriin 3 vuoden sisällä. Tämä koskee myös henkilökohtaisen avun palveluntuottajia (pl. työnantajamallilla toimivat). Vielä ei ole tiedossa, miten tiedot toimitetaan Soteri-rekisteriin. Tästä tiedotetaan myöhemmin.

Uudet sosiaalipalvelujen tukipalveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemukset 1.1.2024 alkaen suoraan Soterin sähköisessä asioinnissa. Ilmoitukset, jotka saapuvat ennen 15.12.2023, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käsittelee normaalisti ja merkitsee omaan rekisteriinsä.

Tiedoksi aluehallintovirastojen ja Valviran webinaarit

Webinaarit valvontalain mukaisesta uudesta rekisteröintiprosessista ja Soterista, tiedote 23.10.2023, Aluehallintovirasto (avi.fi)

Lisätiedot:

Terhi Toikka, valvontakoordinaattori, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, terhi.toikka@keusote.fi

Heidi Ahlberg, valvontakoordinaattori, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, heidi.ahlberg@keusote.fi