Gå till innehåll

Patientombudsmannen

Patientombudsmannen

  • ger råd i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
  • bistår med att lämna in anmärkningar och klagomål samt i ärenden som rör patientskador
  • informerar om patienters rättigheter
  • främjar och tillgodoser patienternas rättigheter också på andra sätt.

Patientombudsmannen är en opartisk person vars uppgift är rådgivande. Patientombudsmannen har ingen beslutanderätt och kommenterar inte patientens vårdbeslut eller huruvida en skada har uppstått under vården. Patientombudsmannen kan också ha en medlande roll i problematiska situationer mellan en patient och en medarbetare. Tjänsten är avgiftsfri för kunderna.

Gör så här

Om du upplever att du har blivit fel behandlad inom hälsovården, kan du utreda din situation med patientombudsmannen. Keusotes patientombudsmannatjänster (Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby) tillhandahålls av Sosiaalitaito.

Kontakta patientombudsmannen per telefon, brev, e-post eller e-tjänsten. Observera att e-post inte är en säker kanal och därför kan dess användning inte rekommenderas för att skicka känslig information. Du kan be patientombudsmannen om allmänna anvisningar och råd per e-post. Du kan kommunicera säkert med patientombudsmannen per telefon, brev och e-tjänster.
Kundmottagning sker endast med tidsbokning i lokaler som ordnas av kundens hemkommun.

Tjänsten tillhandahålls av

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue