Gå till innehåll

Munhälsovårdens jour

I brådskande fall av smärta och olycksfall får du vård inom munhälsovårdens jour. Typiska besvär i munnens område som kräver brådskande vård omfattar svåra ständiga smärtor, svullnad och feber i samband med smärta eller svårigheter att öppna munnen. 

Gör så här

Med hjälp av bedömningen av symtomen i Omaolo kan du reda ut på hurdan hjälp du behöver för ditt besvär och vid behov lämna en elektronisk kontaktbegäran till en yrkesperson. Alternativt kan du ringa. Kontakta oss alltid innan du söker vård. 

 Jour på vardagar 

Brådskande vård fås på tandkliniker i Keusote-området. Ring den centraliserade telefontjänsten tfn 0192260700, mån-fre kl. 7.45–15. 

Jour på kvällar, veckoslut och söckenhelger 

Akut första hjälpen-vård fås på Parksjukhuset i Helsingfors (HUS). Ring HUS jour för munsjukdomar, tfn 09 471 71110, mån-fre kl. 15–21 och lör-sön kl. 8–21. 

Jour nattetid 

Akut första hjälpen-vård fås på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors (HUS). Sök dig till nattjouren endast om det finns ett omedelbart vårdbehov och vården inte kan skjutas upp till följande vardagsmorgon. Ring innan du söker vård. Vårdbehovet bedöms via Jourhjälpen, tfn 116 117, varje dag kl. 21–8.

Avgiftsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd för personer som fyllt 18 år. Du hittar avgifterna på vår sida Kundavgifter (på finska). Prislistan för HUS samjour finns på HUS sida Patientavgifter. 

Telefontjänster

Jourhjälpen 116117

Betjäningstider

Avgifter

Avgiftsbelagd

Betjäningstider
 • Alltid öppet

Kvälls- och veckoslutsjour för munsjukdomar (HUS)

Betjäningstider

Avgifter

Avgiftsbelagd

Betjäningstider
 • Måndag 15:00 - 21:00
 • Tisdag 15:00 - 21:00
 • Onsdag 15:00 - 21:00
 • Torsdag 15:00 - 21:00
 • Fredag 15:00 - 21:00
 • Lördag 08:00 - 21:00
 • Söndag 08:00 - 21:00

Munhälsovårdens centraliserade telefontjänst

Betjäningstider

Avgifter

Avgiftsbelagd

Betjäningstider
 • Måndag 07:45 - 15:00
 • Tisdag 07:45 - 15:00
 • Onsdag 07:45 - 15:00
 • Torsdag 07:45 - 15:00
 • Fredag 07:45 - 15:00

Serviceställen