Gå till innehåll

Keusotes viktigaste tjänster finns nu även på engelska och svenska på vår webbplats

Mellersta Nylands välfärdsområdes (Keusote) centrala social- och hälsovårdstjänster har nu publicerats på engelska och svenska på vår webbplats www.keusote.fi. Tidigare har informationen på Keusotes webbplats i huvudsak varit tillgänglig endast på finska, vilket har gjort det svårare för kunder som talar andra språk att använda våra tjänster.  
 
Innehållet på de nya språkversionerna är mer begränsat än på våra finska sidor. Språkversionerna nås genom att klicka på länkarna “English” och “Svenska” högst upp på Keusotes webbplats eller via direktadresserna:  www.keusote.fi/en (engelska) eller www.keusote.fi/sv (svenska)  

Vi kommer att fortsätta utveckla vår kommunikation och webbplats på andra språk stegvis. Vi kommer att introducera ReadSpeaker-tekniken på vår webbplats till hösten. ReadSpeaker översätter digitalt innehåll till syntetiskt tal på finska, svenska och engelska, eller till text på flera språk, enligt användarens val. ReadSpeaker kommer att visas på vår webbplats som en ljudspelare som låter dig översätta textinnehållet på sidan till antingen tal eller text på det valda språket. 
 
Mellersta Nylands välfärdsområde har cirka 200 000 invånare, varav andelen invånare med andra språk som modersmål är omkring 13 000 personer. Välfärdsområdet omfattar kommunerna Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby. Syftet med reformen är att förbättra tillgången till social- och hälsovårdstjänster för invånare i välfärdsområdet som har andra språk som modersmål, göra det lättare för kunderna att hänvisas till tjänster, ta del av tjänster och uträtta ärenden samt att minska antalet felaktiga kontakter. 

Bekanta dig med våra sidor som har översatts till engelska och svenska: 

Ytterligare information:

Se också webbplatsen för invandrare, som innehåller information på finska och engelska om de tjänster som kommunerna i området erbjuder: https://www.maspa.fi