Siirry sisältöön

Sensoriteknologiaa pilotoidaan Mäntsälän ARKI-tiimin ja kotihoidon asiakkailla

Pilottiin osallistuvien asiakkaiden aktiivisuutta ja vuorokausirytmiä mitataan ARKI-tiimissä hyvinvointikelloilla, ja kotihoidossa asiakkaan kotiin asennettavilla sensoreilla. Asiakkaan aktiivisuuden seuraaminen tulee olemaan mahdollista myös heidän omaisilleen.

Hyvinvointikello lähikuvassa.
Hyvinvointikello.

Laitteiden avulla asiakkaan toimintakykyä ja yleistä hyvinvointia voidaan tukea oikea-aikaisemmin. Lisäksi palvelut voidaan räätälöidä vastaamaan paremmin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Kun palvelutarpeen arviointi nopeutuu, myös jonot lyhenevät.

Kokeilu alkaa syyskuussa 2023 ja kestää vuoden loppuun. Kokeilu toteutetaan osana palvelutarpeen arviointia arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun eli ARKI-tiimin arviointijaksolla sekä säännöllisen kotihoidon asiakkaan kotiutumisessa. Asiakkaan soveltuvuus pilottiin arvioidaan yksilöllisesti arviointijakson käynnistyessä, ja osallistuminen edellyttää asiakkaan suostumusta.

Havainnekuva, jossa kotihoidon asiakkaan kotiin on asennettu sensoreita.
Havainnekuva asiakkaan kotiin asennettavista sensoreista.

Tavoitteena on tuottaa lisätietoa ammattilaisten tekemää palvelutarpeen arviointia varten. Näin palvelut voidaan järjestää oikea-aikaisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Kokeilu on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille-hanketta. Yksi hankkeen tavoitteista on selvittää sensoriteknologioiden soveltuvuutta ja hyötyjä palvelutuotantoon tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Marika Rantalainen, hankepäällikkö
marika.rantalainen@keusote.fi