Siirry sisältöön

Ruoka-aputoiminnan yhteistyötä Tuusulassa ja Keski-Uudellamaalla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja alueen kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula saivat joulukuussa 2023 sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 70 230 euron avustuksesta ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin vuodelle 2024. Yhteinen hanke käynnistyi tammikuussa.

­− Vuoden alussa aloittanut Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen ruoka-avun hanke on ollut käynnissä kevätkauden, ja toiminta on päässyt hyvään vauhtiin. Hankkeessa tuetaan ja mahdollistetaan alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tärkeää työtä sekä edistetään ruoka-avussa asioivien ihmisten palveluihin ohjautumista yhdessä hyvinvointialueen kanssa, kertoo kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Tuusulan kunta vastaa yhteisen hankkeen koordinoinnista. Kuntien ja hyvinvointialueen hanketta ja sen yhteistyötä luotsaa hankekoordinaattori Henna Kärki. Mukana toiminnan toteuttajina on 12 alueen järjestötoimijaa, joiden toiminnassa ruoka-apua toteutetaan eri muodoissa joko pääasiallisesti tai osana muuta toimintaa. Hankkeen järjestötoimijoita tuetaan ruoka-aputoiminnan järjestämiseen kohdennetulla valtionavustuksella, jota toimijat käyttävät toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, muun muassa kuljetus- ja varastointikustannuksiin.

− Kevään aikana olemme tutustuneet toimijoihin ja kuulleet heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Esiin nousseet tarpeet on pyritty huomioimaan rahoituksen jakamisessa. Tarkoituksena on tukea ja vahvistaa toiminnan edellytyksiä hankkeen aikana ja sen jälkeenkin, sanoo Kärki.

Hankkeen alkutaivalta on värittänyt osaltaan pienet muutokset hanketta toteuttavissa toimijoissa ja etenemisvauhtiin on vaikuttanut valtoinavustushankkeen hallinnointi.

− Ruoka-aputoiminnan kenttä on muuttuva ja toiminta herkästikin haavoittuvaa. Kaikki muutokset tulee raportoida ja hyväksyttää. Pienistä viivästyksistä huolimatta hanke on käynnistynyt hyvin ja yhteistyö on saatu vauhtiin, sanoo Kärki.

− Hankkeen toimijat ja alueella toteutettava toiminta ovat tulleet tutuksi. On ollut ilo tutustua toimijoihin ja ruoka-aputoimintaan alueellamme. Sehän mahdollistaa yhteisen hankkeen toteuttamisen, Kärki iloitsee.  

Kaikkien toimijoiden kanssa on laadittu sopimukset heille delegoitavan avustuksen käytöstä. Varsinainen avustusten jakaminen toteutuu kesäkuun aikana.

Tavoitteena tiiviimpi yhteistyö

Hankkeen toteutusta ohjaa yhdessä laadittu hankesuunnitelma ja siihen kirjatut tavoitteet. Ensisijaisena tavoitteena on tukea ja mahdollistaa ruoka-aputoiminnan järjestäminen ja sen jatkuvuus alueella. Sitä toteutetaan delegoimalla valtionavustusta ruoka-aputoimintaan sitä toteuttaville järjestöille. Sen lisäksi hankkeessa halutaan vahvistaa kuntien, hyvinvointialueen ja alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä ihmisten osallisuuden edistämisessä sekä eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä vähentävässä työssä.

− Tähän tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistä tahtotilaa, toisiin tutustumista ja keskinäisen luottamuksen rakentumista. Se on ollut hanketoimijoiden tahtotilana jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Myös ruoka-aputoimijat tekevät jo jonkin verran yhteistyötä. Hankkeen aikana on tarkoitus kartoittaa, miten yhteistyötä voitaisiin vielä lisätä ja siten tukea pienillä resursseilla toimivia tekijöitä, Kärki sanoo.

Yhteistyön edistämisen lisäksi tavoitteena on myös edistää allianssimallisen koordinoidun ruoka-aputoiminnan leviämistä alueella.

− Siitä on meillä toimiva malli olemassa, jota halutaan hyödyntää hankkeessa vielä laajemmin, kertoo Kärki.

Ruoka tuo ihmiset yhteen

Ruoka-aputoimintaa toteutetaan yleensä seurakunnissa ja järjestöissä, pitkälti vapaaehtoisvoimin. Ruoka-apua annetaan ja toteutetaan nykyään monimuotoisesti osana muuta toimintaa. Toiminnassa käytettävät elintarvikkeet ovat yleensä lahjoitettuja, ja usein kauppojen ja teollisuuden hävikkiruokaa.

− Tämänkin hankkeen ruoka-aputoiminnan toteuttamisesta vastaavat alueella toimivat erikokoiset järjestöt. Niissäkin ruoka-aputoiminta toteutetaan pääasiassa vapaaehtoistyönä. Joissakin paikoissa ruoka-aputoimintaan yhdistyy myös työllisyyden edistäminen. Toiminta tarjoaa monelle ruoan lisäksi myös yhteisön, mielekästä tekemistä ja toimintaa sekä mahdollisuuden osallistua hyvän tekemiseen, valottaa Kärki.

Ruoka-aputoimintaa Tuusulassa neljän järjestön toimesta

Tuusulasta hankkeessa on mukana neljä järjestöä, jotka jakautuvat alueellisesti mukavasti eri puolille kuntaa tavoittaen myös eri kohderyhmiä. Jokelan alueella toimii kaksi ruoka-aputoimintaa toteuttavaa järjestöä. Eväskassi ry toteuttaa hävikkiruokajakelua Palopurossa Hyvinkään rajan tuntumassa. Kunnon Elämä ry:n Hävikistä Hyväkkiä -tiistaijako toteutetaan myös viikoittain Jokelassa, Tiilitehtaan ruokalassa. Kellokoskella osana osallisuustoimintaansa ruoka-aputoimintaa toteuttaa Yksinäiset yhteen ry. Hyrylän keskustassa toimiva Autetaan yhdessä Tuusulassa ry tekee avustustyötä ja yhteisöllisyyden edistämistä pääasiassa ukrainalaistaustaisten henkilöiden parissa. Heillä on ruoka- ja vaateavustusten jakoa osoitteessa Autoasemankatu 2. 

− Moni ruoka-aputoimija pitää taukoa toiminnastaan kesäaikana, jotta vapaaehtoisetkin saavat ansaittua lepoa, ja jaksavat taas jatkaa toimintaa syksyn tullen. Tuusulassa Eväskassin jako ja Hävikistä hyväkkiä -toiminta jatkuvat läpi kesän, jatkaa Kärki.

Mistä ruoka-apua?

Vuoden 2024 aikana toteutettavassa yhteistyöhankkeessa edistetään myös alueella toteutettavan ruoka-avun saavutettavuutta. Avustusta saavat toimijat ohjataan ilmoittamaan toiminnastaan Ruoka-apu.fi -sivustolla.

− Tämä alusta on kehitetty palvelemaan ruoka-apua tarvitsevia. Sen lisäksi se palvelee myös ruoka-avun toteuttajia ja niitä, jotka kohtaavat avun tarpeessa olevia henkilöitä. Tavoitteena on, että myös Keski-Uudenmaan alueen ruoka-aputoiminta on löydettävissä jatkossa yhdeltä sivustolta, iloitsee Kärki.

Ajankohtaista tietoa ruoka-avusta alueellamme ja kesäajan toiminnasta saa parhaiten toimijoiden omilta Facebook-sivuilta sekä kuntakohtaisella haulla osoitteesta www.ruoka-apu.fi. Hankkeen toimijoiden yhteystietoja on koottuna myös ruoka-apuhankkeen verkkosivulle www.tuusula.fi/ruoka-apu.

Lisätiedot:
Hankekoordinaattori Henna Kärki, henna.karki@tuusula.fi, 040 314 3080
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052