Siirry sisältöön

Riippuvuuksiin erikoistunut Ridasjärven päihdehoitokeskus jatkaa toimintaansa osana Keusotea

Kuvassa nuoria ringissä ryhmäterapiassa. Nuoret pitävät toisiaan kädestä kiinni.

Lähes 100-vuotias Ridasjärven päihdehoitokeskus siirtyi osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta vuoden 2023 alussa. Aiemmin toiminnasta vastasi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä.

Ridasjärven päihdehoitokeskus eli ”Ridis” on erikoistunut päihderiippuvaisten laitoshoitoon. Riippuvuus voi johtua alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden väärinkäytöstä tai sekakäytöstä. Lisäksi kuntoutamme henkilöitä, joilla on päihderiippuvuuden ohella peliriippuvuusongelma.

Asiakkaan päihdeongelma pyritään aina ensiksi ratkaisemaan avohoidon keinoin. Jos kierrettä ei saada poikki avohoidon avulla, voi laitoshoitojakso Ridasjärven yksikössä olla seuraava apu kuntoutumisessa.

Laitoshoidossa kuntoutusjakso perustuu avohoidon tapaan vapaaehtoisuuteen. Kuntoutettavalle pyritään löytämään takaisin kateissa olevat arjen rutiinit päiväohjelmaan sitouttamalla. Kuntoutujan tulee sitoutua päihteettömyyteen kuntoutusjakson ajaksi ja olla jo vieroittunut päihteistä.

Vertaistuella päihteettömyyteen

Päihdehoitokeskus sijaitsee Ridasjärven kylän maalaismiljöössä noin 13 km päässä Hyvinkään keskustasta. Päihdehoitokeskuksessa on yhteensä 54 asiakaspaikkaa ja asiakkaina on täysi-ikäisiä henkilöitä ja pariskuntia. Asiakkaiden ikäjakauma vaihtelee kahdeksantoistavuotiaista nuorista aikuisista yli yhdeksänkymppisiin ikäihmisiin.

Asiakkaalle räätälöidään aina yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutus on laitoskuntoutusta, joka tapahtuu 1–2 kk jaksoissa. Saat kuntoutusjaksolla työkaluja arjen hallintaan, vertaistukea ja itsetuntemuksesi vahvistuu.

Kuntoutettavat asiakkaat on jaettu päihdehoitokeskuksessa viiteen eri yhteisöön, jotka soveltuvat erityyppisiin asiakastarpeisiin. Kuntoutusyhteisössä asutaan yhden tai kahden hengen soluasunnoissa. Opiaatti-korvaushoitoa voidaan tarjota kaikissa yksiköissä.

  • Setri-yhteisö on suunnattu ikääntyneille päihdekuntoutujille ja toiminnallisia haasteita omaaville.
  • Silmu-yhteisö tarjoaa ryhmä- ja yhteisökuntoutusta.
  • Tammi-yhteisö on suuntautunut työtoimintaan.
  • Paju-yhteisö on pienyhteisö psyykkisesti oireileville.

Tavoitteena päihteetön huominen

Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä tukipalveluhenkilöstöä. Lisäksi kuntoutukseen osallistuu vertaisohjaajia.

Työskentelyssä korostuu voimavarakeskeisyys, ratkaisukeskeinen työote, tavoitteellisuus sekä erilaisten ongelmakohtien näkeminen haasteina ja mahdollisuutena kasvaa ihmisenä. 

Työskentely tähtää omien toiminta- ja ajatusmallien tutkimiseen ja uusien toimivien ratkaisumallien löytämiseen sekä niiden harjoitteluun. Tavoitteena on lisätä yksilön itsetuntemusta ja arjen hallintaa sekä mahdollistaa asiakasta löytämään itselleen parempi, päihteetön huominen.

Miten pääsen Ridasjärven päihdehoitokeskuksen asiakkaaksi?

Päihdehoitokeskuksessa hoidetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden lisäksi myös muiden hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat voivat hakeutua Ridasjärven päihdehoitokeskuksen asiakkaaksi Keusoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjauksen kautta. Jos sinulla on jo oma työntekijä, keskustele asiasta hänen kanssaan.

Ridasjärven päihdehoitokeskuksen asiakkaaksi pääsee muilta hyvinvointialueilta lähetteellä. Lähete voidaan kirjoittaa esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, avohoitoyksikössä sekä vankilassa. Tämä edellyttää kuitenkin hallintopäätöksen ja maksusitoumuksen lähettävältä taholta.

Ridasjärven päihdehoitokeskus toimii osoitteessa Kylä-Katilantie 181, Hyvinkää.

Lisätietoja:

Kuvassa nuoria aikuisia ringissä ryhmäterapiassa. Nuoret pitävät toisiaan kädestä kiinni.
Kenestä tahansa voi tulla päihderiippuvainen. Jokainen ansaitsee myös mahdollisuuden raitistua.