Siirry sisältöön

Pelastuslautakunnan kokouksessa 7.2. käsiteltyä

Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa käsiteltiin 7.2.2024
muun muassa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmaa ja toimivallan delegointia pelastusjohtajalle investointien osalta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 vahvistanut uudistusohjelman periaatteet ja päälinjaukset. Toimenpideohjelma valmistellaan toimialoittain. Lautakunnalle esiteltiin suunnitelma, jolla pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan omarahoitusta lisäämällä, henkilöstösuunnittelua parantamalla ja investointeja ja hankintoja kehittämällä.

Lautakunta päätti, että hyvinvointialueen käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi pelastusjohtajalle delegoidaan toimivalta investointisuunnitelmassa olevien alle kahden miljoonan euron investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen osalta.

Lisäksi päätettiin, että yksi turvallisuuskouluttajan virka muutetaan turvallisuusviestinnän asiantuntijan viraksi.

Lisätiedot: pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, p. 050 31 45 385