Siirry sisältöön

Koronasuositukset ja -rajoitukset

Ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset Keusoten alueella, maskisuositukset.

Päivitetty 10.1.2022

Keusoten alue on koronaepidemian leviämisalue (8.11.21)

Kasvomaskisuositukset Keusoten alueella

Keusote on 5.1.2022 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset astuvat voimaan välittömästi, ja ovat voimassa toistaiseksi. Keusote antaa vahvan maskisuosituksen esikoululaisille (kouluissa) ja tätä vanhemmille. Suositus koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja henkilöitä.

Suositus maskin käytöstä rokottamattomille ja rokotetuille

Suositukset koskevat 12 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia, sekä lisäksi kouluissa esi- ja alakouluikäisiä:

 • joukkoliikenteessä, koulukuljetuksissa
 • julkisissa sisätiloissa
 • työpaikoilla
 • yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa
 • ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.
 • esikoulut (koulujen yhteydessä), ala- ja yläkoulut ja oppilaitokset sisätiloissa
 • varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten työntekijät
 • Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle: maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta. Keusote suosittaa työnantajia velvoittamaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten työntekijöitä käyttämään maskeja sisätiloissa. Keusote suosittaa työnantajia tarjoamaan työntekijöille sekä venttiilittömiä FFP2 -tai FFP3-tason hengityksensuojaimia että kirurgisia suu-nenäsuojia.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa.

Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. Työnantaja voi myös antaa työntekijöille suosituksia.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai, jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Maskisuositus on voimassa myös, vaikka käytössä olisi koronapassi.

Suositus maskin käytöstä sote-henkilöstölle

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö jatkaa edelleen maskien käyttöä, kuten työnantajat ovat aiemmin ohjeistaneet. Systemaattinen maskien käyttö on tärkeää työ- ja potilasturvallisuuden kannalta.

Alueellinen etätyösuositus 18.11.2021 alkaen toistaiseksi

Keusoten kuntien alueella – Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula – on voimassa etätyösuositus toistaiseksi.

Rajoitukset

Koronarajoitukset sisätilojen yleisötilaisuuksiin ja asiakas- ja osallistujatiloihin

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys on voimassa 31.1.2022 asti .

Aluehallintovirasto jatkaa tartuntatautilain 58 g §:n nojalla kaikkien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevien yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen sulkua asiakkailta ja osallistujilta. Määräys ovat voimassa ajalla 11.1.-24.1.22.

Uusi sulkupäätös koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu, huvi- tai virkistystoiminnan osalta näissä tiloissa:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Lisätietoa yleisötilaisuuksista

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia

Yleisötilaisuuksien määritelmät tulevat kokoontumislaista (2 §). Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali toiminta, esimerkiksi harrastustoiminta, eikä työpaikkojen normaali toiminta, esimerkiksi työpaikkakokoukset.

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista:

 • Konsertit ja festivaalit
 • Teatteri ja elokuvateatterit
 • Yleisurheilutapahtumat sekä muut urheiluottelut ja -turnaukset, jos paikalla on yleisöä
 • Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat: vanhojen tanssit, päättäjäistilaisuudet ja ylioppilasjuhlat, jos tilaisuuteen osallistuu muita (esimerkiksi vanhempia tai muuta yleisöä) kuin henkilökuntaa, lapsia, oppilaita ja opiskelijoita
 • Yksittäiset huutokauppatilaisuudet.

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Myös ns. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat mahdollisten kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Ravintolarajoitukset

Alueellamme on voimassa valtioneuvoston päättämät rajoitukset ravintolatoimintaan.

Tilojen käytön rajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset pykälän 58 d mukaisista, tilojen terveysturvallista käyttöä koskevista määräyksistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätös on voimassa 31.1.22 asti.

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita järjestämään toiminnan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

Muut noudatettavat ohjeet tilojen käyttöön (58 c §)

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää riippumatta siitä onko erillisestä AVIn rajoitetta voimassa tilojen käytöstä.

Päätös on voimassa 30.6.2022 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet,
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Kaikille yhteiset muut suositukset

 • Jos sinulla on hengitystie- tai vatsainfektioon viittaavia oireita, pysy kotona, älä mene päiväkotiin, kouluun, työpaikalle tai tapahtumiin, tai liiku julkisissa paikoissa.
 • Aina ei ole tarpeen käydä koronatestissä, kun sairastuu. Kun sinulla ei enää ole infektio-oireita, tai oireet ovat selvästi vähentyneet, voit palata varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle. Jos sinulla on oireita ja olet käynyt koronatestissä, odota negatiivistä testitulosta ennen päiväkotiin, koulun tai töihin palaamista.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Koronavirustestaus
 • Miten toimitaan, jos lapselle tai nuorelle tulee koronavirukseen sopivia oireita?
 • Ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetuksen järjestäminen

Perus- ja lukio-opetus on käynnistynyt lähiopetuksena vuoden 2022 alusta.

Ammattillisen koulutuksen opetuksen järjestäjällä on mahdollista omalla päätöksellään säädellä lähi- ja etäopetuksen määrää epidemiatilanteen mukaan, ja toteuttaa hybridi- tai monimuoto-opetusta.

Aikuisten perusopetus tapahtuu lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö

 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Kunnilla on mahdollisuus käyttää nuorisotiloja tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa voidaan järjestää myös ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittelee, että yksityistilaisuuksissa pidetään huolta terveysturvallisista käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia, juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygienista.

Tammikuussa 2022 on suositeltavaa, että suuria yksityistilaisuuksia ei pidetä epidemiatilanteen johdosta.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista.

 • Sisäliikuntatiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Katso ylempää asiakas- ja osallistujatilojen rajoitus 58 § g .
 • Lasten ja nuorten päivä- ja yöleiritoiminta on mahdollista järjestää terveysturvallisuus huomioiden. Eri ryhmät on syytä pitää erillään, ja ryhmäkoot mahdollisuuksien mukaan pieninä. Leirit suositellaan suunniteltavan keväämmälle, kun omikron-tartunta-aallon odotetaan rauhoittuvan.
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa. Jos tilaisuuteen otetaan yleisöä, katso AVIn yleisötilaisuusrajoitukset 58 §.
 • Harrastusryhmän järjestäjän on hyvä tietää osallistujien yhteystiedot, jotta voi halutessaan informoida osallistujia, jos harrastukseen osallistujien joukossa on todettu koronatartunta.
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Katso tilojen käytön rajoitukset 58 c, d ja g §.

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa kaikille asukkaille on mahdollistettu kolmen koronarokotuksen sarja ja lähes 100 % asukkaista on rokotettu. Tartuntatautilaki velvoittaa edelleen tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden.
 • Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä riski. Vierailijoille suositellaan edelleen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.

Potilaiden ja kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa ja Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Ulkona tapahtuvat vierailut

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Alueen kunnat jakavat kasvomaskeja vähävaraisille

Kasvomaskien jakelupisteet löydät kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) verkkosivuilta. Maskien jakelusta vastaa kunnat.

Kuntien kasvomaskien jakelupisteet

Kuntien omien kasvomaskien jakelupisteiden tietoja ylläpidetään kuntien verkkosivuilla.