Siirry sisältöön

Suositukset ja rajoitukset

Ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset Keusoten alueella.

Kasvomaskien käyttö

Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta. Kasvomaski suojaa myös kantajaansa. Riskiryhmään kuuluvan kannattaa harkita laadukkaan maskin (FFP2- tai FFP3-tason hengityksensuojain) käyttöä, vaikka hän olisi täysin rokotettu. Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä, tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Väestön maskisuosituksesta on luovuttu Keusoten alueella. Maskia suositellaan käyttämään edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä (12v ja sitä vanhemmat):

 • kun hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • kun sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • kun tiedät altistuneesi koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.
 • kun vierailet tai asioit sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Suosituksen päivityksestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi joukkoliikennevälineessä ruuhka-aikaan.

Työpaikat

Maskisuosituksista ja määräyksistä työpaikoilla vastaa työnantaja ja ohjeet laatii Työterveyslaitos. Maskien käyttö työpaikoilla ja työskentelytilanteissa perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen.

Esimerkiksi palveluissa, joiden asiakaskunta on pääsääntöisesti iäkästä, toisi työntekijöiden maskinkäyttö lisää asiakasturvallisuutta. Kun koronatartuntoja esiintyy paljon ja työssä on lähikontakteja, parantaa maskien ja hengityssuojainten tarjoaminen henkilökunnalle (etenkin riskiryhmät ja rokottamattomat) työturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö jatkaa edelleen maskien käyttöä, kuten työnantajat ovat aiemmin ohjeistaneet. Systemaattinen maskien käyttö on tärkeää työ- ja potilasturvallisuuden kannalta. Asiakaskunnassa on erityisen paljon riskiryhmiin kuuluvia.

Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatus

Keusote suosittaa, että koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen työntekijöille tarjotaan edelleen mahdollisuus käyttää laadukkaita maskeja.

Koulujen oppilaat ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat käyttää maskeja halutessaan.

Tilojen käytössä noudatettavat ohjeet

Hallituksen esitys tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista on lausunnolla 1.6–24.7.2022. Tarkoituksena on palauttaa tartuntatautilakiin osa väliaikaisista pykälistä, joiden avulla koronaepidemiaa voidaan tarvittaessa hillitä. Rajoituksiin turvaudutaan vain, jos epidemiatilanne sitä ehdottomasti vaatii.

Tilojen käytössä tulee noudattaa tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää riippumatta siitä, onko tilojen käytöstä voimassa erillistä AVIn rajoitetta.

Päätös on voimassa 30.6.2022 saakka. (Pykälälle on esitetty jatkoa hallituksen toimesta. Ks. yllä oleva huomiolaatikko jatkoon liittyen).

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet,
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Kaikille yhteiset muut suositukset

 • Jos sinulla on hengitystie- tai vatsainfektioon viittaavia oireita, pysy kotona. Alä mene päiväkotiin, kouluun, työpaikalle tai tapahtumiin tai liiku julkisissa paikoissa.
 • Aina ei ole tarpeen käydä koronatestissä, kun sairastuu. Kun sinulla ei enää ole infektio-oireita, tai oireet ovat selvästi vähentyneet, voit palata varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle. Jos sinulla on oireita ja olet käynyt koronatestissä, odota negatiivista testitulosta ennen päiväkotiin, koulun tai töihin palaamista.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Koronavirustestaus

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittelee, että yksityistilaisuuksissa pidetään huolta terveysturvallisista käytänteistä.

On hyvä huomioida:

 • tilojen väljyys
 • osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia
 • juhliin osallistutaan vain terveenä
 • huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Opetuksen järjestäminen

Perus- ja lukio-opetus toteutetaan lähiopetuksena.

Ammattillisen koulutuksen opetuksen järjestäjällä on mahdollista omalla päätöksellään säädellä lähi- ja etäopetuksen määrää epidemiatilanteen mukaan ja toteuttaa hybridi- tai monimuoto-opetusta.

Aikuisten perusopetus tapahtuu lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö

 • Lähiopetus on mahdollista.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Kunnilla on mahdollisuus käyttää nuorisotiloja tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Harrastustoimijan on sisä- ja ulkotiloissa huomioitava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista. (Ks. ylempää tilojen käyttö).


Vierailut Keusoten palveluissa

Akuuttiosastot

16.3.2022 eteenpäin potilaiden lähiomaiset voivat vierailla Keusoten akuuttiosastoilla seuraavin ehdoin: 

 • vierailun kesto on enintään 30 min
 • potilashuoneessa voi olla enintään 2 vierasta samaan aikaan 
 • vierailijan tulee käyttää kertakäyttöistä suu- ja nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä  
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa  
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita ja hän ei saa olla altistunut koronavirusinfektiolle viimeisen 5 vuorokauden aikana 

Edellä mainittuihin ehtoihin voidaan hoitoyksikössä myöntää tapauskohtaisia poikkeuksia, mikäli kyseessä on saattohoidossa olevan potilaan omainen.

Ikääntyneiden palvelut

 • Yksiköissä palataan kohti normaalia arkea. Vierailijoille suositellaan edelleen kirurgisen suunenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa. Vierailijamäärä rajoituksia ei enää ole käytössä ja
  tapahtumia voidaan järjestää yksikössä tartuntaturvallisesti. Esiintyjillä yksiköissä tulee
  voimassa olevan suosituksen mukaisen maski, sekä vaadittava rokotussuoja. Turvavälien
  noudattaminen pitää olla mahdollista.
 • Laajoista sulkutoimista yksiköissä luovutaan. Jos osastolla on laajempi epidemia, voidaan asettaa vierailukielto. Yksiköihin voidaan myös ottaa uusia asukkaita,
  vaikka osastolla on yksittäisiä oireilevia huonehoidossa olevia asukkaita.

Terveyskeskussairaala ja kuntoutuskeskus

 • vierailun kesto on enintään 30 min
 • enintään 2 vierasta/huone/kuntoutuja, tapaaminen mieluiten ala-aulassa
 • suositaan ulkona tapahtuvia vierailuja
 • kirurgista suu-nenäsuojainta on käytetään koko vierailun ajan
 • vieraan tulee olla oireeton ja hänen on käytettävä käsihuuhdetta

Päivitetty 29.6.2022