Siirry sisältöön

Koronasuositukset ja -rajoitukset

Ajankohtaiset koronavirusta koskevat suositukset ja rajoitukset Keusoten alueella, maskisuositukset.

Päivitetty 26.11.2021

Keusoten alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa

Keusoten alue on koronaepidemian leviämisvaiheessa (8.11.21 alkaen).

Kasvomaskisuositukset Keusoten alueella

Päivitetty 26.11.2021

Keusote on 18.11.2021 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset astuvat voimaan välittömästi, ja ovat voimassa toistaiseksi. Keusote antaa vahvan maskisuosituksen 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Suositus koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja henkilöitä.

Suositus maskin käytöstä rokottamattomille ja rokotetuille

Suositukset koskevat 12 vuotta täyttäneitä.

 • joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa
 • julkisissa sisätiloissa
 • työpaikoilla, kouluissa (6.luokasta alkaen) ja oppilaitoksissa
 • yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa
 • ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.
 • Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle: maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia tiloja koskevia maskisuosituksia.

Yksityisten toimijoiden suositellaan edellyttävän maskin käyttöä henkilökunnalta sekä asiakkailta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, kaupoissa, julkisissa liikennevälineissä ja muissa asiakastiloissa. (26.11.2021)

Maskisuositus on voimassa myös, vaikka käytössä olisi koronapassi. (26.11.2021)

Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. Työnantaja voi myös antaa työntekijöille suosituksia.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai, jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Suositus maskin käytöstä sote-henkilöstölle

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö jatkaa edelleen maskien käyttöä, kuten työnantajat ovat aiemmin ohjeistaneet. Systemaattinen maskien käyttö on tärkeää työ- ja potilasturvallisuuden kannalta.

Alueellinen etätyösuositus 18.11. alkaen

Päivitetty 18.11.2021

Keusote on 18.11.2021 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Keusote on antanut alueellisen etätyösuosituksen, joka on voimassa Keusoten kuntien alueella: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rajoitukset korkean riskin tilaisuuksiin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet koronarajoitukset korkeariskisiin tilaisuuksiin voimassa Keusoten alueella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain pykälän 58 mukaisen päätökset 18.11.2021 yleisötilaisuuksien rajoittamisesta Uudellamaalla, koskien myös Keusoten kuntia. Päätöksellä rajoitetaan ns. korkeariskisiä sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia Uudellamaalla: tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia. Niiden vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Päätös koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja on voimassa 25.11.-24.12.2021.

Määräys 1: Yleisötilaisuudet, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa
Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet siltä osin, kun niissä on käytössä katsomotiloja, joissa osallistujille ei ole määrätty istumapaikkoja ja istumapaikattomien määrä koko tilaisuudessa on yli 20 henkilöä. Katsomotilalla tarkoitetaan tilaa, josta osallistujat voivat seurata esitystä, ottelua tai muuta tapahtumaa.

Määräys 2: Yhteislaulutilaisuudet
Aluehallintovirasto kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuuksiin kuuluvat yhteislaulutilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 20 henkilön yleisötilaisuuksiin kuuluvia yhteislaulutilaisuuksia edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Lisätietoa:

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia

Yleisötilaisuuksien määritelmät tulevat kokoontumislaista (2 §). Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisötilaisuuden käsitteen piiriin ei kuulu jatkuvaluonteinen, normaali toiminta, esimerkiksi harrastustoiminta, eikä työpaikkojen normaali toiminta, esimerkiksi työpaikkakokoukset.

Esimerkkejä yleisötilaisuuksista:
• Konsertit ja festivaalit
• Yleisurheilutapahtumat sekä muut urheiluottelut ja -turnaukset, jos paikalla on yleisöä
• Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat: vanhojen tanssit, päättäjäistilaisuudet ja ylioppilasjuhlat, jos tilaisuuteen osallistuu muita (esimerkiksi vanhempia tai muuta yleisöä) kuin henkilökuntaa, lapsia, oppilaita ja opiskelijoita
• Yksittäiset huutokauppatilaisuudet.

Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu muodostaa.

Myös ns. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat mahdollisten kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.

Anniskelurajoitukset

Alueellamme on voimassa valtioneuvoston päättämät rajoitukset ravintolatoimintaan.

Keusoten alueen ravintolarajoitukset kiristyvät 28.11. klo 00 alkaen

Valtioneuvoston asettamat aiempaa tiukemmat rajoitukset ravitsemisliikkeille astuvat voimaan 28.11. klo 00 alkaen. Anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 05–18. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu klo 17 jälkeen vain käyttämällä koronapassia. Jos ravitsemisliikkeessä ei kuitenkaan anniskella alkoholijuomia, liikkeen saa pitää avoinna kello 05-01.

Tilojen käyttö

Tilojen käyttöä koskien tulee noudattaa edelleen tartuntatautilain väliaikaista 58 c pykälää, joka on voimassa 31.12.2021 saakka.

Tartuntatautilain pykälän 58 c mukaan toimijan on toiminnassaan huolehdittava, että:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen,
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet,
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään ja
 • asiakkaan ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista, ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan.

Kaikille yhteiset suositukset

 • Jos sinulla on hengitystie- tai vatsainfektioon viittaavia oireita, pysy kotona, älä mene päiväkotiin, kouluun, työpaikalle tai tapahtumiin, tai liiku julkisissa paikoissa.
 • Aina ei ole tarpeen käydä koronatestissä, kun sairastuu. Kun sinulla ei enää ole infektio-oireita, tai oireet ovat selvästi vähentyneet, voit palata varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle. Jos sinulla on oireita ja olet käynyt koronatestissä, odota negatiivistä testitulosta ennen päiväkotiin, koulun tai töihin palaamista.
 • Noudata huolellista käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Koronavirustestaus
 • Miten toimitaan, jos lapselle tai nuorelle tulee koronavirukseen sopivia oireita?
 • Ohje korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Opetuksen järjestäminen

Syyslukukauden 2021 perusopetus ja lukio-opetus on käynnistynyt lähiopetuksena.

Ammattillisen koulutuksen opetuksen järjestäjällä on mahdollista omalla päätöksellään säädellä lähi- ja etäopetuksen määrää epidemiatilanteen mukaan, ja toteuttaa hybridi- tai monimuoto-opetusta syyslukukaudella 2021.

Aikuisten perusopetus tapahtuu lähiopetuksena.

Taiteen perusopetus, musiikkiopistot ja vapaa sivistystyö

 • Noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän osallistujien yhteystiedot on järjestäjällä tiedossa. 

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Kunnilla on mahdollisuus käyttää nuorisotiloja tilojen käytön terveysturvallisuus huomioiden. Toimintaa voidaan järjestää myös ulkotiloissa tai verkkotoimintana.

HUOM. Uudet suositukset (12.10.2021):

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittelee, että yksityistilaisuuksissa pidetään huolta terveysturvallisista käytänteistä; tilojen väljyys, osallistujilla on mahdollisuus käyttää halutessaan maskia, juhliin osallistutaan vain terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygienista.

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Harrastamisessa sisä- ja ulkotilojen osalta toimijan on toiminnassaan huolehdittava tartuntatautilain määräaikaisen pykälän 58 c mukaiset velvoitteet väljyydestä ja hygieniatoimista, katso kohta Tilojen käyttö ylempänä.

 • Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista ulkona ja sisällä terveysturvallisuus huomioiden.
 • Lasten ja nuorten päivä- ja yöleiritoiminta on mahdollista järjestää terveysturvallisuus huomioiden. Eri ryhmät on syytä pitää erillään, ja ryhmäkoot mahdollisuuksien mukaan pieninä.
 • Toiminnan järjestäjä voi joutua rajoittamaan osallistujien ja yleisön määrää, jotta riittävä väljyys voidaan toteuttaa.
 • Suositellaan harrastusryhmän yhteystietojen keräämistä, jotta tartunnanjäljitys on mahdollista. Harrastusryhmän järjestäjän on hyvä tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien tuloa sisätiloihin voidaan edelleen rajoittaa esim. turvavälien turvaamiseksi, tai vaihtoehtoisesti voidaan suosittaa kasvomaskien käyttöä. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Kilpaurheilu

Vierailut Keusoten palveluissa

Ikääntyneiden palveluissa

 • Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa kaikille asukkaille on mahdollistettu kolmen koronarokotuksen sarja ja lähes 100 % asukkaista on rokotettu. Tartuntatautilaki velvoittaa edelleen tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden.
 • Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä riski. Vierailijoille suositellaan edelleen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.
 • Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat: Vierailuohje: ikääntyneiden ympärivuorokautiset palvelut 25.10.2021 alkaen.pdf

Potilaiden läheisten vierailut Keusoten terveyskeskussairaalassa

 • Vieraita voi olla samaan aikaan enintään kaksi (2)
 • Vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa tarvittaessa yksiköstä
 • Vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • Vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita
 • Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan läheisten vierailuissa voidaan joustaa tilanteen mukaan, käytänteistä sovitaan erikseen hoitavan yksikön kanssa
 • Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti potilaan omassa huoneessa
 • Vaihtoehtoisesti tapaaminen voidaan toteuttaa myös ulkona, mutta läheisen on huolehdittava potilaan kuljettamisesta ja siirtyessä yleisten tilojen kautta ulos suositellaan käytettäväksi maskia
 • Ulkona tapahtuvan tapaamisen yhteydessä ei suositella käyntejä esim. kahviloissa tai muissa vastaavissa sisätiloissa

Kuntoutujien läheisten vierailut Keusoten kuntoutuskeskuksessa

Keusoten kuntoutuskeskuksessa sallitaan 9.6.2021 alkaen potilaiden läheisten vierailut seuraavin ehdoin:

Osastoilla tapahtuvat vierailut

 • Vierailut mahdollisia joka päivä klo 13:00-19:00.
 • Vierailuaika: max. 45 min. / kuntoutuja
 • Vierailijoiden määrä: max. 2 vierailijaa / potilas / vrk
 • Joka osastolla on vieraskirja, johon vierailija merkitsee seuraavat asiat:
  • Potilashuone / paikka / vierailijan puh.num. / päivä / aika
  • Vieraskirjan täyttö on suositeltavaa
 • Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
 • Mikäli vierailijoita on useampi, suositellaan tapaamista muussa tilassa kuin potilashuoneessa (ulkona tai ala-aulassa)
 • Vierailijalla ei saa olla infektio-oireita, ripulia tai kuumetta

Ulkona tapahtuvat vierailut

Kirurgista kasvosuojainta käytettävä koko vierailun ajan
Suositellaan tapaamaan yhtä aikaa muutamaa vierailijaa / kuntoutuja

Työpaikat

Työpaikoilla tartuntariski on yhä olemassa, ja on syytä muistaa, että lievästikin flunssa- tai mahatautioireisena jäädään kotiin. Hybridityömalleissa etätyön merkittävä osuus vähentää olennaisesti tartuntariskiä. Lähityössä maskien käytön jatkaminen on perusteltua.
Tartuntariski on olemassa kaikissa lähikontakteissa, ja toiminta tulisi pyrkiä järjestämään riittävän väljästi, ja turvavälejä on hyvä edelleen noudattaa. (12.11.21)

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille

Alueen kunnat jakavat kasvomaskeja vähävaraisille

Keusote on jakanut hengityssuojaimia alueen kuntalaisille aikuissosiaalityön pisteissään. Hengistyssuojainten jakelu on päättynyt Keusoten toimipisteissä 8.11.2021 ja jatkuu alueen kunnissa. Kuntien hengistyssuojainten jakelupisteet löydät kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) verkkosivuilta.

Kuntien kasvomaskien jakelupisteet

Kuntien omien kasvomaskien jakelupisteiden tietoja ylläpidetään kuntien verkkosivuilla.