Siirry sisältöön

Altistuminen ja tartunta

Ohjeet koronatartunnan saaneelle ja altistuneelle.

Kun olet saanut positiivisen testituloksen

Vältä kodin ulkopuolisia kontakteja

Jos olet saanut positiivisen tuloksen koronakotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, sinun on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin vähintään 5 vuorokauden ajan. Aika lasketaan oireiden alusta. Sairastumispäivä on nollapäivä.  Esimerkki: sairastumispäivä 14.7.2022, vältä kontakteja vähintään 19.7.2022 asti.

Vältä kaikkia kodin ulkopuolisia lähikontakteja. Älä käy kaupassa, apteekissa tai muissa tiloissa, joissa voi olla muita ihmisiä. Ulkoilu on sallittua ja suotavaakin voinnin niin salliessa. Älä mene ulkoilemaan yleisille ulkoliikuntapaikoille

Koronatartunnan saanut henkilö voi olla tartuttava 5 – 10 vuorokautta oireiden alun jälkeen. Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, suositus on, että pysyttelet kotona, kunnes olet ollut oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään 5 vuorokautta.

Jos sinulla on oireita vielä 5. vuorokautena tai sen jälkeen, suositus on, että pysyt kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään 2 vuorokautta.

Oireettomuus tarkoittaa, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Jos ainoa oire on haju- tai makuaistin muutos tai ärsytysyskä, sinun ei tarvitse enää välttää kodin ulkopuolisia kontakteja. 

Tee tukosriskin arvio

Koronavirustauti altistaa tukoksille. Tee tukosriskin arvio HUSin sivuilla, jos sinulla on kuumetta yli 37,5 astetta, yleisvointia heikentävää yskää tai hengenahdistusta tai olet raskaana/alle 6 viikkoa sitten synnyttänyt/ keisarileikattu:

Jos sinulla on kohonnut tukosriski, soita Keusoten koronahoitopuhelimeen, jossa arvioidaan hepariinilääkityksen tarve.

Koronainfektion aikana tukosriskiä voi pienentää 

 • huolehtimalla riittävästä juomisesta
 • vaihtamalla asentoa
 • liikuttelemalla alaraajoja
 • olemalla voinnin mukaan pystyssä
 • liikkumalla sisällä
 • käyttämällä tukisukkia vuodelevon aikana, jos sellaiset on ja niitä on muutenkin käyttänyt tukosten ehkäisyyn.

Kenelle koronaviruslääkitys?

Mikä on Paxlovid?

Paxlovid on Suomessa avohoidossa käyttöön otettu koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille, joilla on erityinen riski saada vakava koronavirustauti. Paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä. Lääke annostellaan suun kautta viiden vuorokauden pituisena kuurina. Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alettua, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa. Paxlovidilla on yhteisvaikutuksia (interaktioita) eri lääkeaineiden kanssa, minkä vuoksi se ei sovi kaikille. Lääkettä ei voi saada tavallisista apteekeista. Paxlovid-lääkettä saa ainoastaan julkisen terveydenhuollon kautta ja se on maksuton potilaalle.

Kenelle Paxlovid-lääkitys?

Keusotessa Paxlovid-lääkitys saadaan käyttöön 3.8.2022 alkaen. Paxlovid lääkkeen aloituksesta päättää lääkäri yksilöllisen arvion perusteella.  Lääkkeen saamiseksi tartunta tulee olla varmistettu laboratoriotutkimuksella (PCR- tai antigeeni-koronavirustesti). Lääkityksen aloittamispäätöksessä huomioidaan saadut koronarokotukset.

Paxlovid lääkityksen aloittaminen erikoissairaanhoidossa tai seurannassa oleville tietyille potilasryhmille

Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja hoidossa tai seurannassa HUS:in erikoissairaanhoidossa vaikean puolustusjärjestelmän häiriön, tietyn syövän tai vaikean keuhkosairauden vuoksi tai saat immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa autoimmuunisairauteen, ole yhteydessä erikoissairaanhoidon hoitavaan yksikköösi. Lisätietoa löydät HUS:in Paxlovid-koronaviruslääkesivulta.  Huomioi, että jos saat lääkemääräyksen erikoissairaanhoidosta, myös lääke noudetaan erikoissairaanhoidon toimipisteestä.

Paxlovid-lääkitys henkilöille, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon seurannassa edellä mainituista syistä

Paxlovid-lääkitystä ei aloiteta:

 • Jos olet 80 vuotta täyttänyt ja sinulla on 4 koronarokotetta. Huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta.
 • Jos olet 18 – 79 -vuotias ja sinulla on 2 koronarokotetta. Huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta

Et voi saada Paxlovid-lääkettä jos:

 • Sairastumisesta on yli 5 vuorokautta
 • Olet raskaana
 • Olet alle 18-vuotias
 • Sinulla on yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille Tuoteseloste tässä linkissä
 • Sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta (kuten Child-Pugh Class C)
 • Sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min), sisältää myös dialyysipotilaat
 • Käytät sellaista lääkettä, jolla on yhteisvaikutuksia Paxlovidin lääkeaineosien kanssa

Ota positiivisen koronatestituloksen jälkeen yhteyttä Keusoten Paxlovid-lääkearviota varten, kun:

 • Olet 80-vuotta täyttänyt, asut omatoimisesti kotona, eikä sinulla ole 4 koronarokoteannosta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta).
 • Olet 18-vuotta täyttänyt ja sinulla on jokin alla oleva sairaus, etkä ole erikoissairaanhoidon hoidossa sen vuoksi. Lääkityksen aloituksen edellytyksenä on, että olet saanut vähemmän kuin kaksi koronarokotetta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta)
  • krooninen munuaissairaus
  • vaikea krooninen keuhkosairaus
  • lääkehoitoinen 2-tyypin diabetes
  • Downin oireyhtymä
 • Olet 40-vuotta täyttänyt ja sinulla on jokin alla oleva sairaus, etkä ole erikoissairaanhoidon hoidossa sen vuoksi.  Lääkityksen aloituksen edellytyksenä on, että sinulla on vähemmän kuin kaksi koronarokotetta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta)
  • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
  • vaikea sydänsairaus
  • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
  • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
  • vaikea krooninen maksasairaus
  • tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
  • vaikea tai keskivaikea uniapnea
  • sairaalloinen lihavuus, BMI yli 40

Yhteydenotto lääkityksen arviointia varten

Soita ma – pe klo 8 – 16 koronahoitopuhelimeen:

Soita arkisin klo 16 – 20 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8 – 20 lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluiden keskitettyyn puhelinpalveluun:

Paxlovid lääkkeen noutaminen lääkärin arvion jälkeen

Lääkäri arvioi yksilöllisesti lääkityksen tarpeen ja tekee lääkemääräyksen. Paxlovid-lääke haetaan Keusoten toimipisteeltä. Lääkettä ei ole kaikilla terveysasemilla. Hoitaja soittaa sinulle ja sovitte lääkkeen noudosta hoitajan kanssa lääkärin arvion jälkeen.

Koronavirustaudin aiheuttama verisuonitukosriski

Koronavirustauti altistaa verisuonitukoksille. Paxlovid ei ole verenhyytymistä ehkäisevä lääke. Jos tukosriskisi on suuri, lääkäri voi määrätä Paxlovidin lisäksi muun lääkityksen. Suurentunutta tukosriskiä ennaltaehkäistään lääkkein myös tilanteissa, joissa et kuulu Paxlovid hoidon piiriin. Lääkehoidon lisäksi voit itse pienentää tukosriskiä noudattamalla annettuja ohjeita.

Tee tukosriskin arvio silloin, kun sinulla on todettu koronavirustartunta ja kuumetta on yli 37.5 astetta, sinulla on yleisvointia heikentävää yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana, olet synnyttänyt alle 6 viikkoa sitten tai keisarileikattu. Arvio tehdään HUS:n verkkosivuilla:

Jos sinulla on kohonnut tukosriski, soita virka-aikana Keusoten koronahoitopuhelimeen ja virka-ajan ulkopuolella Keusoten lääkärin- ja hoitajan keskitettyyn puhelinpalveluun.

Lisätietoa suurentuneen tukosriskin toimintaohjeista:

Pysy pois töistä, kun sairastat

Kun työntekijä sairastuu koronaan, voidaan työpaikoilla käyttää normaaleja sairaslomakäytänteitä ja tilapäistä sairaan lapsen hoitovapaata, kuten hengitystieinfektioissa yleensä. Myös tartuntatautipäivärahaa on mahdollista saada (lisätietoa alla).  

Edelleen on suositeltavaa, että työnantajat suosisivat lyhyissä poissaoloissa omaan ilmoitukseen pohjautuvia poissaolokäytänteitä, jotta terveydenhuollon palvelut eivät ruuhkautuisi. Työnantaja ohjeistaa työterveyshuollon palveluista ja työpaikan ilmoitus- ja todistuskäytänteistä.

Todistuksia sairaslomasta, sairaan lapsen hoitovapaasta ja suosituksista olla poissa työstä/koulusta tai varhaiskasvatuksesta tartuntariskin vuoksi voidaan tehdä julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa ja työterveyshuolloissa.

Ota Keusotessa yhteys koronahoitopuhelimeen:

Tartuntatautipäiväraha

 • Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen (28.2.2022) vuoksi Kelan asiakas voi saada tartuntatautipäivärahaa, kun ansiotyöhön osallistuminen ei ole suositeltavaa luotettavasti todetun laboratoriovarmennetun covid-19-infektion leviämisriskin takia.
 • Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, kun lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.
 • Uusia säännöksiä sovelletaan tilanteisiin, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.
 • Työkyvyttömyyttä ei edellytetä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. 
 • Tartuntatautipäivärahaetuuden hakemiseen ei kelpaa kotitesti. Tilanteessa, jossa henkilö tarvitsee positiivista testitulosta tartuntatautipäivärahan saamiseksi, voi henkilö käydä laboratoriotestissä. Testissä voi käydä joko julkisella maksuttomalla kaistalla tai yksityisessä terveydenhuollossa. Kela korvaa yksityisessä terveydenhuollossa tehtävien koronatestin kustannuksia. Työterveyshuollot saattavat tarjota myös koronatestausta.
 • Keusoten testaussuositus
 • Kelakorvaus yksityisestä koronatestistä on jatkossakin 100 euroa
 • Tietoa Kelan tartuntatautipäivärahasta

Jos olet sairauden oireiden pitkittymisen vuoksi työkyvytön, vaikka et ole enää tartuttava, tarvitset sairaslomatodistuksen.

Ehkäise jatkotartuntoja

Jos olet tehnyt koronatestin oireettomana, voit olla tartuttava erityisesti, jos tiedät altistuneesi todetulle koronatartunnan saaneelle vastikään. Jos et voi saada tartuntatautipäivärahaa (olet tehnyt vain kotitestin), voit vaihtoehtoisesti neuvotella työjärjestelyistä siten, että tartuntariski työpaikalla voidaan minimoida.

Yksiöllistä tartuttavuusaikaa ei tarkalleen tiedetä, siksi työhön palatessa tartuntariskiä voidaan vielä vähentää maskin käytöllä.

Suosittelemme kertomaan tartunnastasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti. Voit suosittaa tartunnalle altistuneille alla olevia ohjeita.

Kun olet altistunut koronavirukselle

 • Seuraa vointiasi oireiden ilmaantumisen varalta ja tee tarvittaessa kotitesti.
 • Noudata terveysturvallisia käytänteitä (etäisyydet, maskit, käsienpesu/käsidesi).
 • Huomioi, että tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.
 • Vältä lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan 5 vuorokautta mahdollisesta altistumisesta ja jää etätöihin, jos mahdollista. Oireeton lapsi tai nuori voi mennä kouluun tai päiväkotiin. Altistuneella ei ole subjektiivista oikeutta jäädä pois työstä, jos hänellä ei ole tartuntaa eikä hän ole sairastunut.
 • Jää kotiin sairastamaan, jos oireita ilmenee.
 • Huom! Keusote ei ole asettanut 10.1.2022 jälkeen koronavirukselle altistuneita henkilöitä enää tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Koronapassi

Laboratoriossa tehdystä PCR-koronatestistä muodostuu merkintä sairastetusta taudista EU-koronatodistukseen (koronapassi). Positiivinen koronakotitesti ei muodosta sairastetun koronataudin merkintää EU-koronatodistukseen (koronapassi).

Soita terveydenhuollon ammattilaiselle näissä tilanteissa

 • Keusoten koronahoitopuhelin 019 226 0099 palvelee ma – pe klo 8–16. Ota yhteys tähän numeroon, jos jokin omassa tai lapsesi voinnissa huolestuttaa tai tukosriskin arvion mukaan saatat tarvita tukoksenestolääkitystä.
 • Päivystysapu 116117 palvelee joka päivä 24 h. Ota yhteys tähän numeroon (klo 16-08), jos huonon voinnin vuoksi et pysty odottamaan seuraavaan aamuun.  
 • Yleinen hätänumero 112 palvelee joka päivä 24 h. Ota yhteys tähän numeroon, jos tarvitset välitöntä apua.
 • Todistuksiin liittyvissä asioissa ei tule soittaa päivystysapuun eikä hätänumeroon.

Oirearvio Omaolossa

Tee oirearvio Nettipalvelussa, jos epäilet koronatartuntaa. Vastaamme saman päivän aikana.

Terveyskylän koronabotti

Koronabotti auttaa arvioimaan tartunnan todennäköisyyttä ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Terveyskylän Koronabottiin on lisätty psyykkisen tuen osuus, joka on tarkoitettu kaikille paikkakunnasta riippumatta.