Siirry sisältöön

Tartunnanjäljitys ruuhkautunut

Koronatartuntamäärät Keusoten alueella ovat nousseet, ja tartunnanjäljitys on ruuhkautunut. Jäljityksessä on tällä hetkellä noin 7 vuorokauden viive.

Palvelut korona-aikana

Yksiköidemme toiminnan palvelumuutokset koronavirustilanteen vuoksi kootusti, vierailuohjeet.

Terveyspalvelut ja sairaanhoito

Terveysasemien asiakaspalvelupisteet ovat suljettuina toistaiseksi koronatilanteesta johtuen.

Hengitystieinfektioinen potilas ei voi saapua terveysasemalle ilman yhteydenottoa terveydenhuollon ammattihenkilöön sähköisesti tai puhelimitse.

Koronapositiivisten potilaiden hoito aloitetaan aina Koronahoitopuhelimessa.

Mikäli ilmenee tarve jatkohoidolle läsnävastaanotolla, hoito toteutetaan Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUSTissa.

JUSTiin ei voi saapua ilman ilman yhteydenottoa terveydenhuollon ammattihenkilöön sähköisesti tai puhelimitse.

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan lähipalvelujen lisäksi myös etäyhteyksien avulla (puhelin, Video Visit).

Uudet asiakkaat ottavat yhteyttä Työikäisten asiakasohjaukseen.

Lisäksi kuntayhtymästä voi hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu Kelan maksaman perustoimeentulotuen piiriin. Jotta voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on ensin oltava Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Mielenterveys ja päihdepalvelut

Uudet asiakkaat saavat yhteyden mielenterveys- ja päihdepalveluihin koko Keusoten alueella:

Järvenpäässä Matala palvelee normaalisti ma-pe klo 12-14.30. Ajanvarausvastaanottotoiminta tehdään sekä lähi- että etätapaamisina. Korvaushoito ja muu lääkehoito toteutetaan suunnitellusti.

Mäntsälän ajanvarausvastaanottotoiminta tehdään sekä lähi- että etätapaamisina. Korvaushoito ja muu lääkehoito toteutetaan suunnitellusti.

Nurmijärvellä ajanvarausvastaanottotoiminta tehdään sekä lähi- että etätapaamisina. Korvaushoito ja muu lääkehoito toteutetaan suunnitellusti.

Hyvinkäällä Matala palvelee normaalisti ma-pe klo 8-11.
Poikkeuksena korvaushoitolaiset, jotka voivat hakea lääkkeensä sovittuina aikoina. Toisena poikkeuksena kiireellistä alkoholiavokatkoa tarvitsevat, joita palvellaan klo 8.15-9.15.

Tuusulassa sairaanhoitajien henkilökohtaiset puhelinajat ovat edelleen käytössä. Korvaushoitolääkejako toteutetaan entiseen tapaan. Olemassa olevat asiakkuudet hoidetaan puhelinvastaanottoina.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Järvenpäässä Wärttinän avoin päivätoimintakeskus (os. Wärtsilänkatu 14) sekä kansalaistoiminnan keskus Wärtsi (os. Wärtsilänkatu 10) ovat toistaiseksi kiinni.

Sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään koronatilanteeseen liittyvät ohjeistukset huomioiden lähi- ja etäpalveluina.

Lisätietoja sosiaalisen kuntoutuksen palveluista:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Äitiys- ja lastenneuvolat sekä ehkäisyneuvolat

Tarjoamme tavallisten vastaanottojen lisäksi myös etävastaanottoja puhelin- tai videoyhteydellä. Arvioidaan yhdessä, olisiko normaali neuvolakäynti vai etävastaanotto perheellenne sopiva tapa asioida neuvolassa.

Perhevalmennukset ja muut ryhmät

Osa tapaamisista järjestetään etäyhteydellä, mutta järjestämme myös alueellisesti läsnäolotapaamisia.

Asiakkaidemme on tärkeää huomioida, että neuvolaan ei voi tulla lievästikään sairaana tai jos odotatte koronatestin tuloksia. Koronatilannetta seurataan ja muutoksia suosituksiin tehdään tilanteen mukaan lyhyelläkin varotusajalla.

Perheoikeudellinen yksikkö

Lastenvalvojien työ, perheasian sovittelu, olosuhdeselvitykset ja tapaamispaikkatoiminta toteutuu tapaamisilla toimistolla, puhelimitse ja kotikäynneillä. Näiden lisäksi osa palveluista toteutetaan etävastaanottona. Yhteydenoton voi tehdä sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Perheoikeudellisessa yksikössä ei tavata asiakkaita, joilla itsellään tai perheenjäsenellä on flunssaoireita.

Lastenvalvojien ajanvaraukseton Walk in -palvelu on keskeytetty toistaiseksi 27.3. alkaen.

Nuorisoasemat

Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Mäntsälä/Pornaisissa puhelinkontaktin lisäksi käytössä on etävastaanottoyhteys. Tapaamiset voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina.

Perheneuvolat

Perheneuvoloissa autetaan perheitä, joilla on huolia lasten kasvatukseen, kehitykseen, perhetilanteeseen tai vanhemmuuden haasteisiin liittyen. Perheneuvolaan saa yhteyden sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse. Palvelu toteutetaan ensisijaisesti puhelimitse tai etävastaanottona. Tarvittaessa sovitaan tapaaminen toimipisteessämme. Ethän tule vastaanotollemme sairaana tai jos joku perheenjäsen on sairaana. 

Neuvolapsykologit auttavat yhä pienten lasten ja lasta odottavien perheitä keskusteluin. Keskustelut toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai etävastaanottona. Psykologit tutkivat lapset, joiden tilanne sitä erityisesti vaatii.

Koulun tuen henkilöstö eli erityisluokkien sairaanhoitajat ja sosiaaliohjaajat ovat päivittäin koululla tukemassa niitä oppilaita, jotka edelleen osallistuvat lähiopetukseen. Suurin osa oppilaista on etäopetuksessa. Koulun tuen henkilöstö on yhteydessä koteihin päivittäin puhelimella ja etäyhteyden kautta antaen tukea tehtävien tekemiseen ja hyvinvointiin. Koulun tuen henkilökunta osallistuu lasten asioissa pidettäviin verkostopalavereihin. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Palvelut jatkuvat normaalisti. Terveydenhoitajat tekevät sekä lähi– että etävastaanottoja, terveystarkastuksia tehdään hygieniaohjeet huomioiden. Terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta tai puhelimitse. Vastaanotolle tulevan lapsen, nuoren ja huoltajan pitää olla terve. Koronatilannetta seurataan ja muutoksia toimintaan tehdään tilanteen mukaan lyhyelläkin varotusajalla.

Ikäihmisten palvelut

Ikääntyneiden ympärivuorokautisissa palveluissa kaikille asukkaille on mahdollistettu kolmen koronarokotuksen sarja ja lähes 100 % asukkaista on rokotettu. Tartuntatautilaki velvoittaa edelleen tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden.

Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä riski. Vierailijoiden on oltava täysin terveitä ja noudatettava yksikön hygieniaohjeita. Vierailijoille suositellaan edelleen suu-nenäsuojaimen käyttöä sisätiloissa.

Vieraillessa Keusoten ikääntyneiden ympärivuorokautisissa yksiköissä tulee huomioida seuraavat asiat:

Ikääntyneiden päivätoimintaryhmien järjestäminen jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa 2021 vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi. Ikääntyneiden päivätoiminta on suljettu toistaiseksi ja päivätoiminta toteutuu kotiin vietynä supistettuna palveluna. Palvelu kohdistetaan eniten tukea tarvitseville päivätoiminnan asiakkaille.

Ikääntyneiden lyhtyaikaishoidon palvelut on keskitetty Tuusulan, Järvenpään sekä Nurmijärven alueelle.

Muistipoliklinikkatoiminta suljettu ja sovittujen käyntien peruutukset on ilmoitettu asiakkaille. Akuuteissa muistiasiakkaan asioissa voit ottaa yhteyttä:

Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten päiväaikainen toiminta

Päiväaikaisen toiminnan palveluja järjestetään koronatilanteeseen liittyvät ohjeistukset huomioiden.
Lisätietoja antavat:

Yhteistyökumppaneiden ohjaus ja tuki

Korona-aiheista tietoa Keusoten palveluntuottajille, omaishoitajille ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä kunnille ja kuntien liikelaitoksille.

Tilaa suojavarusteita 

Tilauslomake on tarkoitettu alueen yksityisille palveluntuottajille, omaishoitajille ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä kunnille ja kuntien liikelaitoksille.

Kuntien velvollisuutena olevien ns. kansanmaskien jakamisen käytännöistä vähävaraisille kunnat ja Keusote tiedottavat erikseen. Kansanmaskeja ei voi tilata oheisen tilauslomakkeen avulla.

Ulkoisille toimijoille nyt jaetut korona-suojatarvikkeet ovat olleet Huoltovarmuuskeskuksen Keusotelle toimittamia, ja niitä on jaettu Keski-Uudenmaan alueen toimijoille Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti.

Toistaiseksi toimitamme vain pienille (mikroyritykset alle 10 työntekijää) Keusoten palveluntuottajille pieniä eriä kirurgisia suu-nenäsuojaimia, käsineitä ja suojatakkeja. Lisäksi erityisperustein esim. yksikön koronavirustilanne huomioiden suojakäsineitä Keusoten alueen paveluntuottajille.

Omaishoitajien ja henkilökohtaisen avun työnantajien kohdalla suojainten tilaamisen käytännöt eivät ole aiemmin noudattaneet olemassa olevia Keusoten ohjeistuksia, jotka perustuvat valtakunnallisiin linjauksiin. Muutamme tilauskäytäntöjä nyt voimassa olevan ohjeistuksen mukaisiksi.

Jatkossa voimme toimittaa omaishoitajille vain suu-nenäsuojaimia. Henkilökohtaisen avun työnantajille voimme toimittaa suu-nenäsuojainten lisäksi päivittäiseen käyttöön käsihuuhdetta ja suihkutettavaa desinfiointiainetta. Henkilökohtaisen avun työnantajille voimme toimittaa tämän lisäksi varalle pakkauksen, joka sisältää:
• Kertakäyttöiset suojakäsineet (10 kpl)
• Kertakäyttöiset silmiensuojaimet (visiiri tai suojalasi 1 kpl)
• Kertakäyttöinen pitkähihainen suojatakki (1 kpl)
• Käsihuuhdepullo (1 kpl 100 ml)

Korona-varallaolopakkaus on ainoastaan henkilökohtaisen avun työnantajille, niitä tilanteita varten, kun asiakkaalla on koronatartunta ja työntekijä on suojattava jatkotoimenpiteiden selviämisen ajaksi.

Tilatessanne koronasuojavarusteita tilauslomakkeella, tilaus siirtyy käsiteltäväksi. Olemme yhteydessä tilaajaan viiden arkipäivän sisällä suojatarvikkeiden noutamisajankohdasta. Täytäthän huolellisesti kaikki pyydetyt tiedot.

Toimitamme tuotteita seuraaviin noutopisteisiin:
Yksityiset palveluntuottajat noutavat tuotteet Hyrylän terveysasema, vartijan työtila sisääntuloaula, saatuaan yhteydenoton noutoajasta. Osoite: Hyrylän terveysasema, Hyryläntie 13, Tuusula (Noutoajat: Ma-Pe 8-16. Huom! Tarvikkeita ei voi noutaa klo:10-12 välisenä aikana.)

Joulukuun 2021 arkipyhinä ja loppiaisena 6.1.2022 noutopisteet ovat suljettu.

Henkilökohtaisen avun työnantajien ja omaishoitajien noutopisteet:

  • Hyvinkään Perhekeskus ( Rentto), 2 krs:n aikuissosiaalityön asiakasneuvonta, Suutarinkatu 2 D ( 2krs). Noutoajat: Ma – To klo: 9 -15 ja Pe klo: 9-14
  • Nurmijärvi kk, terveysasema, liukuovelliset hyllyt. Vastaanotto, B- ovi, aulassa, sairaalatie 2 A. Noutoajat: Ma-Pe 8-16
  • Järvenpää JUST, Infopiste sisääntuloaulassa, Lääkärinkuja 1. Noutoajat: ma-pe 8.30-15.30.
  • Mäntsälän terveysasema, sisääntuloaulassa vasemmalla seinustalla matala kaappi, Kivistöntie 14. Noutoajat: ma-pe 8-16.
  • Hyrylän terveysasema, vartijan työtila sisääntuloaulassa, Hyryläntie 13 A. Noutoajat: ma-pe 8-16. Huom! Tarvikkeita ei voi noutaa 10-12 välisenä aikana.

Tilatut tuotteet tulee noutaa 7 vrk kuluessa.

Lisätiedot: Minna Niskanen p. 050 497 2791 (ti ja to klo 8-16) / korona.suojavarusteet@keusote.fi (24/7).


Videolinkkejä suojainten käyttöön ja mikrobien kulkuun


Yhteys tartuntatautiviranomaiseen:

infektiot.tartuntataudit@keusote.fi