Siirry sisältöön

Koronarokotukset

Koronarokotukset

Koronarokotuksista ja muista rokotteista saat lisätietoa rokotuspalveluiden sivuilta.

Yleistä rokotteista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti Keusoten alueella annetaan tällä hetkellä BioNTech-Pfizerin rokotetta rokotussuositusten mukaisille asiakasryhmille. 

Keusote noudattaa THL:n turvallisuusarvioihin perustuvia varotoimia, ja asiakas ei voi itse valita rokotetta, jota THL ei suosittele käytettävän. Koronarokotussarjaa voidaan täydentää ja tehostaa myös eri rokotevalmisteella kuin mitä rokotettava on aikaisemmin saanut, ellei toisen valmisteen käytölle ole lääketieteellistä estettä.

AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotetta ei ole annettu ensimmäisinä rokoteannoksina enää viikosta 42/2021 alkaen. Vaxzevria-rokotteen tilalle on otettu käyttöön Janssenin adenovirusvektorirokote, ja Keusote tilaa rokotetta kysynnän mukaan tarvittaessa. Kansallisen suosituksen mukaisesti rokotetta voidaan antaa 65 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Janssenin rokotteen voi antaa myös 18–64-vuotiaalle, jolle ei vasta-aiheen vuoksi voi antaa muuta koronarokotetta. Tässä tapauksessa ole yhteydessä Keusoten koronarokotusten puhelinajanvaraukseen varataksesi rokotusajan.

Lasten rokotukset

Keusote tarjoaa koronarokotuksia 6 kk – 11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille. Lapsille annetaan vain kullekin ikäryhmälle tarkoitettua BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. 6 kk – 4-vuotiaille lapsille ja 5 – 11-vuotiaille lapsille on omat rokotevalmisteensa. Lasten koronarokotusneuvonta ja ajanvaraus numerosta 019 2260 665.

Voiko alaikäinen päättää rokotuksestaan itse?

Useimpien 5–11-vuotiaiden kohdalla rokottamiseen tarvitaan suostumus lapsen huoltajilta. Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua päättää asiasta, rokotukseen kysytään suostumusta huoltajalta. 

Huomaa, että suostumus pitää saada kaikilta niiltä, joilla on oikeus päättää lapsen terveydenhuollosta, jos 

 • alaikäisellä on enemmän kuin yksi huoltaja
 • huoltajien oikeutta päättää lapsen terveydenhuollosta on rajoitettu tai se on annettu muulle taholle.

Rokottajan pitää olla vakuuttunut, että huoltajien suostumus rokottamiselle on saatu. Keusote suosittaa suostumuslomakkeen käyttöä, mikäli molemmat huoltajat eivät ole mukaan rokotuksessa.

Lomakkeen löydät THL:n sivuilta.

Rokotteiden määrät ja annosvälit

1. rokote

 • kaikki 12 vuotta täyttäneet
 • 6kk – 11 vuoden ikäiset riskiryhmään kuuluvat

2. rokote

 • kaikki 12 vuotta täyttäneet, kun 1. mRNA-rokotteesta on kulunut 6–12 viikkoa
 • 6kk – 11 vuoden ikäiset riskiryhmään kuuluvat, 6 – 12 viikkoa
 • Jansenin rokotteen saaneille suositellaan tehosteannosta kun 1. annoksesta on kulunut 2 kuukautta.

3. rokote

 • 18–59-vuotiaat perusterveet, kun 2. rokotteesta on kulunut 4–6 kk
 • 60 vuotta täyttäneet, kun 2. rokotteesta on kulunut 3–4 kk
 • 6 kk–4 vuoden ikäiset riskiryhmään kuuluvat, kun 2. rokotteesta on kulunut 3 kk.
 • 12–17-vuotiaat riskiryhmään kuuluvat, kun 2. rokotteesta on kulunut 6 kk
  • rokote voidaan antaa myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi. Rokote voidaan antaa, kun 2. rokotteesta on kulunut 6 kk.
 • 18–59-vuotiaat riskiryhmään kuuluvat, kun 2. rokotteesta on kulunut 3–4 kk
 • 5 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voimakkaasti immuunipuutteiset, kun 2. rokotteesta on kulunut 2 kk 

4. rokote

 • 65–79-vuotiaat perusterveet, kun 3. rokotteesta on kulunut vähintään 3 kk
 • 18–79 -vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat, kun 3. rokotteesta on kulunut vähintään 3 kk
 • 65 vuotta täyttäneet koti- tai omaishoidon piirissä olevat sekä 65 vuotta täyttäneet, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona arjessa ilman toisen ihmisen apua, kun 3. rokotteesta on kulunut vähintään 3 kk
 • 80 vuotta täyttäneet ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvat, kun 3. rokotteesta on kulunut 3 kk.
 • 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset, kun 3. rokotteesta on kulunut 3–4 kk

Syystalven 2022 tehosteannokset

 • 65 vuotta täyttäneet
 • 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset
 • 18 vuotta täyttäneet lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat

Tehosterokotteen voi ottaa syyskaudella 2022, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Jos syystalven tehosteannoksen kohderyhmään kuuluvat henkilö ei saanut rokotetta vuonna 2022, hän voi hakea sen vuoden 2023 puolella. Tämän tehosteen jälkeen lisäannoksia tarjotaan vain voimakkaasti immuunipuutteisille tämän hetken suosituksen mukaan.

Voimakkaasti immuunipuutteisten tehosteannokset

1.3.2023 alkaen koronarokotusten tehosteannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille yksilöllisen riskinarvion perusteella. Riskinarvion tekee potilasta hoitava lääkäri, potilailla on hoitosuhde yleensä erikoissairaanhoitoon. Tuothan mukanasi rokotukseen kirjallisen tositteen lääkärin arviosta.

Voimakkaasti immuunipuutteisia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on:

 • tehty elinsiirto tai kantasolusiirto
 • vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • immunosupressiivinen syöpähoito
 • autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
 • lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosupressiivinen tila

THL ei anna erillistä ohjetta tehosteannosten määrästä ja aikataulusta voimakkaasti immuunipuutteisille. Rokotevalmisteiden myyntiluvissa tehosteannosten vähimmäisaikaväli on kolme kuukautta. 

Matkailuun liittyvät koronarokotteet

Jos olet matkustamassa ulkomaille, tarkista mahdolliset matkustamiseen kohdistuvat ajantasaiset rajoitukset hyvissä ajoin ennen matkaasi kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta. 

Jos tarvitse matkustamisen vuoksi koronarokotteen, ota rokotuspisteelle mukaan dokumentti, josta käy ilmi kohdemaan koronarokotusvaatimukset. 

Aikuiset:  

Koronarokotteen tehosteannos (kolmen rokotteen perussarjan jälkeen) voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskinarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.   

12-17 vuotiaat:  

Kolmas koronarokote voidaan antaa myös muille kuin riskiryhmään kuuluville 12–17-vuotiaille, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten.  

6kk-11vuotiaat:  

Rokotuksia voidaan erityisestä syystä antaa myös muille lapsille yksilöllisen harkinnan ja riskinarvion perusteella. Tällainen syy voi olla esimerkiksi matkan kohdemaan vaatimukset. 

Lisätietoa Koronatodistuksesta: https://www.kanta.fi/koronatodistus

28.4.2023

Koronan sairastaneen rokottaminen

1. rokote

18 vuotta täyttäneelle koronataudin sairastaneelle suositellaan ensimmäistä koronarokoteannosta aikaisintaan 2 kuukautta sairastetusta taudista. Alle 18-vuotiaalle rokote voidaan antaa 4–6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. Jos rokote annetaan pian sairastetun taudin jälkeen, se voi aiheuttaa voimakkaampia ohimeneviä rokotereaktioita.

6 kk–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville suositellaan 1. rokotetta 4–6 kk kuluttua tartunnasta.

Voimakkaasti immuunipuutteisille 5–11-vuotiaille suositellaan 1. rokotetta aikaisintaan 2 kk tartunnasta.

2. rokote

Sairastetun koronataudin ja yhden rokotteen jälkeen toista rokoteannosta

 • suositellaan 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville, kun 3–4 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
 • voidaan tarjota kaikille 18 vuotta täyttäneille, kun 4–6 kuukautta ensimmäisestä annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
 • suositellaan 6 kk–4-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville aikaisintaan 3 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen tai 4 – 6 kk tartunnan jälkeen.
 • 5 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille, kun 2 kuukautta ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta koronataudista on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.
 • Rokoteannoksen ja koronvirustartunnan välin on oltava riittävän pitkä, vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta. Jos alle 18-vuotias lapsi sairastuu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen alle 6 viikon kuluttua koronatautiin, suosittelemme toista annosta 4–6 kuukauden kuluttua.

Toinen rokoteannos toimii taudin sairastaneilla samoin kuin kolmas rokoteannos henkilöillä, jotka eivät ole sairastaneet koronavirustautia.

Suojatehon kannalta taudin sairastanut tarvitsee toisen annoksen 3–6 kuukauden kuluttua taudista tai ensimmäisestä rokoteannoksesta. Toinen annos voidaan kuitenkin antaa jo aiemmin, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muista painavista syistä. Toinen annos voidaan tällöin antaa tavallisella 6–12 viikon annosvälillä.

Toinen annos voidaan antaa myös lapsille ja nuorille, joilla ensimmäisen annoksen ja sairastetun taudin väli on ollut yli 6 viikkoa, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Tässä tulee huomioida mahdollisimman pitkä väli sairastetun taudin ja rokotteen kanssa, vähintään 4 kuukautta.

3. rokote

Suosittelemme kolmatta annosta seuraaville henkilöille, vaikka he olisivat sairastaneet koronataudin:

Kolmatta annosta suositellaan heille aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

Muut eivät suojan kannalta tarvitse ainakaan toistaiseksi kolmatta annosta, jos he ovat sairastaneet koronataudin ja saaneet kaksi rokoteannosta. 

Kolmas annos voidaan kuitenkin antaa myös muille taudin sairastaneille, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamiseen tarvittavan todistuksen vuoksi tai muusta painavasta syystä. Suosittelemme, että kolmas annos annetaan 18 vuotta täyttäneille tällöin aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua edellisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

12–17-vuotiaille kolmas rokote voidaan tarvittaessa antaa, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta, ja sairastetusta taudista vähintään 3 kuukautta.

Syystalven 2022 tehosteannoksen voi ottaa vuoden 2023 puolella

 • 65 vuotta täyttäneet
 • 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset
 • 18 vuotta täyttäneet lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat

Tehosterokotteen voi ottaa syyskaudella 2022, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin sairastamisesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Jos syystalven tehosteannoksen kohderyhmään kuuluvat henkilö ei saanut rokotetta vuonna 2022, hän voi hakea sen vuoden 2023 puolella. Tämän tehosteen jälkeen lisäannoksia tarjotaan vain voimakkaasti immuunipuutteisille tämän hetken suosituksen mukaan.

Voimakkaasti immuunipuutteisten tehosteannokset

1.3.2023 alkaen koronarokotusten tehosteannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille yksilöllisen riskinarvion perusteella. Riskinarvion tekee potilasta hoitava lääkäri, potilailla on hoitosuhde yleensä erikoissairaanhoitoon. Tuothan mukanasi rokotukseen kirjallisen tositteen lääkärin arviosta.

Voimakkaasti immuunipuutteisia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on:

 • tehty elinsiirto tai kantasolusiirto
 • vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • immunosupressiivinen syöpähoito
 • autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
 • lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosupressiivinen tila

THL: Ketkä katsotaan voimakkaasti immuunipuutteisiksi?(siirryt toiseen palveluun)

THL ei anna erillistä ohjetta tehosteannosten määrästä ja aikataulusta voimakkaasti immuunipuutteisille. Rokotevalmisteiden myyntiluvissa tehosteannosten vähimmäisaikaväli on kolme kuukautta.