Siirry sisältöön

Altistuminen ja tartunta

Ohjeet koronatartunnan saaneelle ja altistuneelle.

Kun olet saanut positiivisen testituloksen

Vältä kodin ulkopuolisia kontakteja

Jos olet saanut positiivisen tuloksen koronakotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, infektion alussa kotona sairastavan henkilön kontaktien välttämistä suositellaan oireiden ajan eli kunnes kuume on poissa ja muut oireet selvästi vähenemässä. Tarkoista vuorokausimääristä on luovuttu.

Tee tukosriskin arvio

Koronavirustauti altistaa tukoksille. Tee tukosriskin arvio HUSin sivuilla, jos sinulla on kuumetta yli 37,5 astetta, yleisvointia heikentävää yskää tai hengenahdistusta tai olet raskaana/alle 6 viikkoa sitten synnyttänyt/ keisarileikattu:

Jos sinulla on kohonnut tukosriski, soita Keusoten koronahoitopuhelimeen, jossa arvioidaan hepariinilääkityksen tarve.

Koronainfektion aikana tukosriskiä voi pienentää 

 • huolehtimalla riittävästä juomisesta
 • vaihtamalla asentoa
 • liikuttelemalla alaraajoja
 • olemalla voinnin mukaan pystyssä
 • liikkumalla sisällä
 • käyttämällä tukisukkia vuodelevon aikana, jos sellaiset on ja niitä on muutenkin käyttänyt tukosten ehkäisyyn.

Kenelle koronaviruslääkitys?

Mikä on Paxlovid?

Paxlovid on Suomessa avohoidossa käyttöön otettu koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille, joilla on erityinen riski saada vakava koronavirustauti. Paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä. Lääke annostellaan suun kautta viiden vuorokauden pituisena kuurina. Lääkitys tulee aloittaa mahdollisimman pian oireiden alettua, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa. Paxlovidilla on yhteisvaikutuksia (interaktioita) eri lääkeaineiden kanssa, minkä vuoksi se ei sovi kaikille. Lääkettä ei voi saada tavallisista apteekeista. Paxlovid-lääkettä saa ainoastaan julkisen terveydenhuollon kautta ja se on maksuton potilaalle.

Kenelle Paxlovid-lääkitys?

Keusotessa Paxlovid-lääkitys saadaan käyttöön 3.8.2022 alkaen. Paxlovid lääkkeen aloituksesta päättää lääkäri yksilöllisen arvion perusteella.  Lääkkeen saamiseksi tartunta tulee olla varmistettu laboratoriotutkimuksella (PCR- tai antigeeni-koronavirustesti). Lääkityksen aloittamispäätöksessä huomioidaan saadut koronarokotukset.

Paxlovid lääkityksen aloittaminen erikoissairaanhoidossa tai seurannassa oleville tietyille potilasryhmille

Jos olet 18 vuotta täyttänyt ja hoidossa tai seurannassa HUS:in erikoissairaanhoidossa vaikean puolustusjärjestelmän häiriön, tietyn syövän tai vaikean keuhkosairauden vuoksi tai saat immuunipuolustusta heikentävää lääkehoitoa autoimmuunisairauteen, ole yhteydessä erikoissairaanhoidon hoitavaan yksikköösi. Lisätietoa löydät HUS:in Paxlovid-koronaviruslääkesivulta.  Huomioi, että jos saat lääkemääräyksen erikoissairaanhoidosta, myös lääke noudetaan erikoissairaanhoidon toimipisteestä.

Paxlovid-lääkitys henkilöille, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon seurannassa edellä mainituista syistä

Paxlovid-lääkitystä ei aloiteta:

 • Jos olet 80 vuotta täyttänyt ja sinulla on 4 koronarokotetta. Huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta.
 • Jos olet 18 – 79 -vuotias ja sinulla on 2 koronarokotetta. Huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta

Et voi saada Paxlovid-lääkettä jos:

 • Sairastumisesta on yli 5 vuorokautta
 • Olet raskaana
 • Olet alle 18-vuotias
 • Sinulla on yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille Tuoteseloste tässä linkissä
 • Sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta (kuten Child-Pugh Class C)
 • Sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min), sisältää myös dialyysipotilaat
 • Käytät sellaista lääkettä, jolla on yhteisvaikutuksia Paxlovidin lääkeaineosien kanssa

Ota positiivisen koronatestituloksen jälkeen yhteyttä Keusoten Paxlovid-lääkearviota varten, kun:

 • Olet 80-vuotta täyttänyt, asut omatoimisesti kotona, eikä sinulla ole 4 koronarokoteannosta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta).
 • Olet 18-vuotta täyttänyt ja sinulla on jokin alla oleva sairaus, etkä ole erikoissairaanhoidon hoidossa sen vuoksi. Lääkityksen aloituksen edellytyksenä on, että olet saanut vähemmän kuin kaksi koronarokotetta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta)
  • krooninen munuaissairaus
  • vaikea krooninen keuhkosairaus
  • lääkehoitoinen 2-tyypin diabetes
  • Downin oireyhtymä
 • Olet 40-vuotta täyttänyt ja sinulla on jokin alla oleva sairaus, etkä ole erikoissairaanhoidon hoidossa sen vuoksi.  Lääkityksen aloituksen edellytyksenä on, että sinulla on vähemmän kuin kaksi koronarokotetta (huomioi, että aiemmin sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta)
  • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
  • vaikea sydänsairaus
  • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
  • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
  • vaikea krooninen maksasairaus
  • tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
  • vaikea tai keskivaikea uniapnea
  • sairaalloinen lihavuus, BMI yli 40

Yhteydenotto lääkityksen arviointia varten

Soita ma – pe klo 8 – 16 koronahoitopuhelimeen:

Soita arkisin klo 16 – 20 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8 – 20 lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluiden keskitettyyn puhelinpalveluun:

Paxlovid lääkkeen noutaminen lääkärin arvion jälkeen

Lääkäri arvioi yksilöllisesti lääkityksen tarpeen ja tekee lääkemääräyksen. Paxlovid-lääke haetaan Keusoten toimipisteeltä. Lääkettä ei ole kaikilla terveysasemilla. Hoitaja soittaa sinulle ja sovitte lääkkeen noudosta hoitajan kanssa lääkärin arvion jälkeen.

Koronavirustaudin aiheuttama verisuonitukosriski

Koronavirustauti altistaa verisuonitukoksille. Paxlovid ei ole verenhyytymistä ehkäisevä lääke. Jos tukosriskisi on suuri, lääkäri voi määrätä Paxlovidin lisäksi muun lääkityksen. Suurentunutta tukosriskiä ennaltaehkäistään lääkkein myös tilanteissa, joissa et kuulu Paxlovid hoidon piiriin. Lääkehoidon lisäksi voit itse pienentää tukosriskiä noudattamalla annettuja ohjeita.

Tee tukosriskin arvio silloin, kun sinulla on todettu koronavirustartunta ja kuumetta on yli 37.5 astetta, sinulla on yleisvointia heikentävää yskää tai hengenahdistusta, olet raskaana, olet synnyttänyt alle 6 viikkoa sitten tai keisarileikattu. Arvio tehdään HUS:n verkkosivuilla:

Jos sinulla on kohonnut tukosriski, soita virka-aikana Keusoten koronahoitopuhelimeen ja virka-ajan ulkopuolella Keusoten lääkärin- ja hoitajan keskitettyyn puhelinpalveluun.

Lisätietoa suurentuneen tukosriskin toimintaohjeista:

Pysy pois töistä, kun sairastut

Kun työntekijä sairastuu koronaan, työpaikoilla käytetään normaaleja sairaspoissaolokäytänteitä ja tilapäistä sairaan lapsen hoitovapaata, kuten hengitystieinfektioissa yleensä. 

Edelleen on suositeltavaa, että työnantajat suosisivat lyhyissä poissaoloissa omaan ilmoitukseen pohjautuvia poissaolokäytänteitä, jotta terveydenhuollon palvelut eivät ruuhkautuisi. Työnantaja ohjeistaa työterveyshuollon palveluista ja työpaikan ilmoitus- ja todistuskäytänteistä.

Ota Keusotessa yhteys koronahoitopuhelimeen, jos tarvitset todistuksen työnantajalle:

Tartuntatautipäiväraha

Keusote luopui jo vuoden 2022 alussa laajamittaisesta koronatartunnan saaneiden eristykseen ja tartunnan saaneille altistuneiden karanteeniin asettamisesta. Keusoten alueella ei ole enää perusteita tartuntatautilain mukaisiin laajamittaisiin eristys- ja karanteenipäätöksiin, joiden perusteella voisi hakea tartuntatautipäivärahaa. Jos sairastut koronaviruksen aiheuttamaan infektioon 1.1.2023 tai sen jälkeen, käytetään tavanomaisia sairaspoissaolokäytänteitä.

 • Väliaikaisen sairausvakuutuslain muutoksen (28.2.2022) vuoksi Kelan asiakas on voinut saada tartuntatautipäivärahaa, kun ansiotyöhön osallistuminen ei ole ollut suositeltavaa luotettavasti todetun laboratoriovarmennetun covid-19-infektion leviämisriskin takia.
 • Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja on voinut saada tartuntatautipäivärahaa, kun lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole ollut suositeltavaa tartunnan leviämisen riskin takia ja huoltaja on tämän vuoksi ollut estynyt tekemästä ansiotyötään.
 • Säännöksiä sovelletaan tilanteisiin, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 – 31.12.2022. Muutokset ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.
 • Työkyvyttömyyttä ei edellytetä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa. 
 • Tartuntatautipäivärahaetuuden hakemiseen ei kelpaa kotitesti. Tilanteessa, jossa henkilö tarvitsee positiivista testitulosta tartuntatautipäivärahan saamiseksi, voi henkilö käydä laboratoriotestissä. Testissä voi käydä joko julkisella maksuttomalla kaistalla tai yksityisessä terveydenhuollossa. Kela korvaa yksityisessä terveydenhuollossa tehtävien koronatestin kustannuksia. Työterveyshuollot saattavat tarjota myös koronatestausta.
 • Keusoten testaussuositus
 • Kelakorvaus yksityisestä koronatestistä on jatkossakin 100 euroa
 • Tietoa Kelan tartuntatautipäivärahasta

Jos olet sairauden oireiden pitkittymisen vuoksi työkyvytön, vaikka et ole enää tartuttava, tarvitset sairaslomatodistuksen.

Ehkäise jatkotartuntoja

Hengitystieinfektioon sairastunut on useimmiten tartuttavimmillaan oireiden alkaessa. On suositeltavaa jäädä kotiin sairastamaan flunssan alussa. Tällöin kannattaa välttää myös tarpeettomia kontakteja kodin ulkopuolella. Voit vähentää ulkopuolisten tartuntariskiä käyttämällä maskia ja käsidesiä asioidessasi kodin ulkopuolella.

Yksiöllistä tartuttavuusaikaa ei tarkalleen tiedetä, siksi työhön palatessa tartuntariskiä voidaan vielä vähentää maskin käytöllä noin viikon ajan töihin paluun jälkeen.

Kun olet altistunut koronavirukselle

 • Seuraa vointiasi oireiden ilmaantumisen varalta. Perusterve ja lieväoireinen voi sairastaa koronan, kuten muutkin hengitystieinfektiot, ilman testausta. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin. Terveydenhuollon laboratoriossa tehtävää koronatestiä suositellaan rajatuille ryhmille
 • Voit noudattaa terveysturvallisia käytänteitä (etäisyydet, maskit, käsienpesu/käsidesi).
 • Altistuneella ei ole subjektiivista oikeutta jäädä pois työstä, jos hän ei ole sairastunut.
 • Jää kotiin sairastamaan, jos oireita ilmenee.
 • Huom! Keusote ei ole asettanut 10.1.2022 jälkeen koronavirukselle altistuneita henkilöitä enää tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Koronapassi

Laboratoriossa tehdystä PCR-koronatestistä muodostuu merkintä sairastetusta taudista EU-koronatodistukseen (koronapassi). Positiivinen koronakotitesti ei muodosta sairastetun koronataudin merkintää EU-koronatodistukseen (koronapassi).

Soita terveydenhuollon ammattilaiselle näissä tilanteissa

 • Keusoten koronahoitopuhelin 019 226 0099 palvelee ma – pe klo 8–16. Ota yhteys tähän numeroon, jos jokin omassa tai lapsesi voinnissa huolestuttaa tai tukosriskin arvion mukaan saatat tarvita tukoksenestolääkitystä.
 • Päivystysapu 116117 palvelee joka päivä 24 h. Ota yhteys tähän numeroon (klo 16-08), jos huonon voinnin vuoksi et pysty odottamaan seuraavaan aamuun.  
 • Yleinen hätänumero 112 palvelee joka päivä 24 h. Ota yhteys tähän numeroon, jos tarvitset välitöntä apua.
 • Todistuksiin liittyvissä asioissa ei tule soittaa päivystysapuun eikä hätänumeroon.

Oirearvio Omaolossa

Tee oirearvio Nettipalvelussa, jos epäilet koronatartuntaa. Vastaamme saman päivän aikana.

Terveyskylän koronabotti

Koronabotti auttaa arvioimaan tartunnan todennäköisyyttä ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä. Terveyskylän Koronabottiin on lisätty psyykkisen tuen osuus, joka on tarkoitettu kaikille paikkakunnasta riippumatta.