Siirry sisältöön

Vammaisen henkilön kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun avulla voit liikkua arjessa. Palvelu on tarkoitettu sinulle, mikäli liikkumisesi ongelmat johtuvat pitkäaikaisesta vammasta tai sairaudesta.

Sinulla on oikeus saada vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna vähintään 18 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa asiointiin ja virkistykseen. Voit käyttää taksimatkoja Keusoten alueen kunnissa (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) sekä oman kotikuntasi rajanaapurikunnissa. Lisäksi kuukausittaisista matkoista kuusi matkaa voi suuntautua Helsinkiin. Tämän lisäksi sinulla on oikeus saada taksimatkoina myös välttämättömät työ- ja opiskelumatkat. Opiskelumatkat voidaan järjestää myös ryhmäkuljetuksina.

Sinulle voidaan myöntää vakiotaksioikeus jos tarvitset perustellusta syystä (esim. terveydellisistä tai työmatkojen poikkeuksellisuuteen liittyvistä syistä) vakituisen taksinkuljettajan matkoillesi. Oikeus vakiotaksiin kirjataan kuljetuspalvelupäätökseen.

Sinulle voidaan myöntää yksilötaksioikeus, jos tarvitset perustellusta syystä (esim. terveydellisistä tai matkojen poikkeuksellisuuteen liittyvistä syistä) oikeuden matkustaa yksin. Tällöin kyytiä ei yhdistellä. Oikeus yksilötaksiin kirjataan kuljetuspalvelupäätökseesi.

Lisäksi sinulle voidaan myöntää oikeus taksin perimään palvelulisään, jos
tarvitset matkan yhteydessä avustamista, joka poikkeaa taksinkuljettajan tavanomaisesta palvelusta. Tällaista avustamista voi olla mm. noutamisesi sisältä asunnosta tai saattaminen sisälle asiointikohteeseen. Oikeus palvelulisään kirjataan palvelupäätökseesi. Kuljettaja veloittaa myönnetyn lisän vain silloin, kun olet saanut tämän käytännössä. Palvelulisän suuruuden määrittelee kuntayhtymä. Mikäli mukana ei ole saattajaa, taksinkuljettaja voi toimia saattajana 15 minuuttia yhtä matkaa kohden matkakohteessa esimerkiksi kaupassa (odotustaksalla). Paluumatka on uusi kuljetuspalvelumatka.

Jos sinulle on myönnetty invataksin käyttöoikeus (hissillinen taksi), voi invataksi periä invataksilisän. Invataksilla on oikeus porrasvetolisään, jos matkaan liittyy avustamistasi niin, että sinua vedetään pyörätuolissa vähintään neljän yhtäjaksoisen portaan verran tai tarvitset porraskiipijää määränpäähän pääsemiseksi. Invataksilisän ja porrasvetolisän määrittelee kuntayhtymä.

Työmatkojen omavastuu määrittyy yksilöllisesti julkisen liikenteen maksujen mukaan ja opiskelumatkojen Kelan myöntämän koulumatkatuen omavastuuosuuden mukaisesti.

Toimi näin

Täytä vammaispalvelujen kuljetuspalveluhakemus ja toimita se pyydettyjen liitteiden kanssa kotikuntasi perusteella määräytyvään vammaispalvelujen toimipisteeseen. Voit tuoda esille tarpeesi palveluun myös palvelutarpeen arvioinnin tai palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan aina terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto toimintakyvystäsi liikkumisen suhteen, mikäli tarvittavat tiedot eivät jo ole vammaispalvelujen käytettävissä. Huomioithan, että vammaispalvelujen työntekijöillä ei ole oikeutta katsoa tietojasi terveydenhuollon järjestelmistä.

Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. Arvioinnissa hyödynnetään terveydenhuollon lausuntoa liikkumis- ja toimintakyvystäsi. Mikäli saat myönteisen päätöksen, toimitamme sinulle taksikortin ja tarkemman ohjeistuksen taksin tilaamisen käytäntöihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, mikäli sinulla on pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Lisäksi kotikuntasi tulee olla Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen tai Tuusula. Saamisen ehtona on myös se, että et voi saada samaan tarpeeseen tukea muun lain perusteella. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin, jotka kuuluvat kansaneläkelaitoksesta haettavan korvauksen piiriin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue