Siirry sisältöön

Päätöskooste aluehallituksen kokouksesta 15.5.2024

Aika 15.5.2024, klo 14:30
Teams

Käsitellyt asiat

§ 133 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 17.5.2024 lukien.

Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 134 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vt. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Päätösehdotus: Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 135 Hyrylän sotekeskuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. että Lounaisen sote-keskuksen nimi muutetaan Hyrylän sote-keskukseksi
 2. hyväksyä tarveselvityksen liitteineen ja antaa luvan aloittaa hankesuunnitelman tekeminen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 136 Hyrylän sote-keskuksen omistusmuoto

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Aluehallitus päättää, että Hyrylän sote-keskus toteutetaan osakeomistukseen perustuvana omistusmuotona (keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö).

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 137 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen Hyvil Oy:n yhtiökokoukseen 20.5.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 20.5.2024
 2. nimetä yhtiökokousedustajan Hyvil Oy:n yhtiökokoukseen
 3. antaa toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä tiedoksi Hyvil Oy:n yhtiökokouskutsun 20.5.2024
 2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan Hyvil Oy:n yhtiökokoukseen
 3. antaa toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia yhtiökokouksessa.

§ 138 Toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle/ Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 1. merkitä Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi.
 2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kannattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös: Aluehallitus päätti

 1. merkitä Sarastia Oy:n yhtiökokouskutsun tiedoksi.
 2. että yhtiökokousedustajaksi nimetään talouspäällikkö Sanna Kaukua.
 3. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeet kannattaa yhtiökokouksen pohjaehdotuksia

§ 139 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 140 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 141 Hyvinvointialuejohtajan virkavaali

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
 • Lisäksi aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:
 • suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin ja erillisen vaalin varalle valittavasta.
 • virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
 • todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja hänelle on tehty turvallisuusselvitys.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.