Siirry sisältöön

Nuorten aikuisten asiakasohjaus käynnistyy kesäkuussa

Nuorille aikuisille tarjotaan helposti saavutettavaa ohjausta, neuvontaa ja tukea mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Palvelu on suunnattu 18–29-vuotiaille Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Moni nuori aikuinen on kokenut palveluverkon sirpaleiseksi. Nuorten aikuisten asiakasohjauksessa työskentelee monialainen tiimi, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisia ja tukea voidaan tarjota laajasti. Asiakasohjauksessa kartoitetaan nuoren aikuisen palvelutarve ja annetaan tiivistä tukea arvioinnin aikana sekä laaditaan tarvittaessa myös hoidontarpeen arviointi.

Mikäli nuori aikuinen tarvitsee pidempiaikaista sosiaalihuollon tukea tai mielenterveys- tai päihdehoitoa, varmistetaan palveluiden jatkuvuus ja nuorten sujuva siirtyminen sosiaalihuollon asiakkaaksi tai mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Uutta palvelua pilotoitiin alun perin syksyllä 2022. Kokeilun tulosten perusteella palvelumallia jatkokehitettiin osallistaen nuoria aikuisia, jotta heidän palvelutarpeeseensa pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin.

Nuorten aikuisten asiakasohjaus palvelee puhelimitse ja sähköpostitse 12.6.2023 alkaen. Lisäksi syksyllä 2023 otetaan käyttöön chat-palvelu ja hyvinvointialueelle jalkautuvaa työmallia.

Yhteystiedot

Puhelin: 019 2260 404, ma-pe klo 8–12
Sähköposti: neuvonta.nuoretaikuiset@keusote.fi

Nuorten aikuisten asiakasohjausta kehitetään osana EU:n rahoittamaa Kestävän kasvun hanketta.