Siirry sisältöön

Mediatiedote: Lääkitysturvallisuutta edistetään vahvalla yhteistyöllä

Kuvassa hoitohenkilöstöä palaverissa.

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehtiminen ei rajoitu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) vain seinien sisäpuolelle: avohoidon lääkitysturvallisuutta edistetään vahvalla yhteistyöllä alueen apteekkien ja Suomen Apteekkariliiton kanssa.

Kotioloissa toteutettavan lääkehoidon turvallisuudesta vastaavat yhdessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen avohoito ja alueen apteekit. Keusoten ja apteekkien yhteistyötä ja lääkitysturvallisuutta on nyt vahvistettu entisestään, kun hyvinvointialue ja alueen apteekit ovat ottaneet käyttöön yhteisen, organisaation rajat ylittävän vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmän.

Jatkossa apteekit ja Keusote raportoivat toisilleen potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista sekä käsittelevät vaaratapahtumat ja niihin liittyvät toimenpiteet yhdessä. Ilmoituksen vaaratilanteesta tekee aina joko Keusoten tai apteekin työntekijä – asiakkaalta se ei edellytä toimenpiteitä.

– Apteekit tekevät päivittäin tärkeää työtä lääkitysturvallisuuden eteen mm. tarkastamalla lääkkeiden annostukset ja mahdolliset yhteisvaikutukset sekä selvittämällä mahdollisia lääkkeiden käyttöön liittyviä ongelmia. Ilmoitusjärjestelmän avulla saamme näistä tilanteista kootusti uutta arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme lisäämään lääkehoidon turvallisuutta yhdessä,

kertoo Kirsi Kaunisvesi-Pietarila, Keusoten lääkitysturvallisuusasiantuntija.

Lääkitysturvallisuuden edistäminen ja varmistaminen ovat osa sote-huollon järjestämisvastuuta. Kansallisen, vuosille 2022–2026 tehdyn asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian yksi tavoite on lisätä lääkehoidon turvallisuutta nimenomaan yhteisillä toimintatavoilla.

– Lääkehoito on monivaiheinen prosessi, ja lääkitysturvallisuus edellyttää kaikkien siihen osallistuvien yhteistyötä. Lääkehoidon yleisyyden takia valtaosa raportoiduista hoidon vaaratapahtumista ja poikkeamista liittyy juuri lääkehoitoon, joten tämän yhteistyön vahvistaminen on tärkeä edistysaskel,

kertoo Keusoten laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen.

Yhteinen raportointi edistää vaaratilanteiden ennaltaehkäisyä

Avohoidon lääkitysturvallisuuteen liittyvät vaaratilanteet voivat olla esimerkiksi virheellisiä annosohjeita tai puutteita lääkitystietojen ajantasaisuudessa. Kun esimerkiksi virhe annosohjeessa huomataan apteekissa, ollaan lähtökohtaisesti lääkäriin yhteydessä, ja asia korjataan kuntoon. Apteekkien ja Keusoten välisillä ilmoituksilla pyritään kuitenkin löytämään vaaratilanteiden juurisyy ja muokkaamaan toimintamalleja niin, etteivät vastaavat vaaratilanteet toistuisi.

– Ilmoittamisen avulla lääkitysturvallisuutta edistetään toisiltamme oppien ja entistä ennakoivammin. Ilmoittamisen tavoitteena ei ole etsiä syyllisiä, vaan syitä,

muistuttaa Suomen Apteekkariliiton lääkitysturvallisuudesta vastaava asiantuntijaproviisori Tiina Koskenkorva.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja apteekkien lääkitysturvallisuutta kehitetään osana valtakunnallista Valo-lääkitysturvallisuusohjelmaa. Valo on Suomen Apteekkariliiton ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää avohoidon asiakkaiden ja potilaiden turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa tutkittuun tietoon perustuen.

Lisätietoja:
Minna-Maarit Immonen
laatupäällikkö
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
p. 050 497 2581
minna-maarit.immonen@keusote.fi