Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keusoten tilinpäätös odotettua parempi haasteellisesta vuodesta huolimatta

Yhtymävaltuuston kevään viimeisessä kokouksessa torstaina 9.6. hyväksyttiin kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös, joka alitti alkuperäisen talousarvion. Tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana huolimatta poikkeuksellisista olosuhteista, joita muun muassa koronaepidemian jatkuminen alueellamme aiheutti. Tilinpäätöstä paransivat maksutuottojen kasvu, erikoissairaanhoidon toteuman alitus sekä valtion koronakorvaukset.  

Kuntayhtymän kolmatta toimintavuotta varjostanut koronapandemia vaikeutti merkittävästi yhtymän toimintaa ja taloutta. Koronapandemian hoitaminen vaati kuntayhtymältä merkittävästi voimavaroja ja resurssien uudelleen järjestelyä sekä uusien resurssien hankintaa.  

Kuntayhtymän toimintamallien kehittämistä ja tuottavuustavoitteiden saavuttamista hidasti alueen asukkaiden merkittävä palvelutarpeen kasvu ja valtakunnallisestikin todettu pula hoitohenkilöstöstä. Henkilöstön saatavuushaasteiden vuoksi palveluiden tuottamista on turvattu sekä ostopalveluin että henkilöstövuokrauksella.  

Vuonna 2020 hyväksytyllä tuottavuusohjelmalla saavutettiin yhteensä 12 Me säästöt. Menojen kasvun hillintää jatketaan Talouden ja toiminnan kestävän kehityksen -ohjelmalla, joka siltautetaan myös hyvinvointialueen luottamustoimielinten käsiteltäväksi syksyn aikana. 

– Kuten Laura Virkkunen Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa mainitsi, minäkin pidän isona ongelmana, että Keusotessa talousarviot laaditaan tavoitteellisena realistisuuden kustannuksella. Tämä on toistuvasti tuonut omistajakunnille haasteita ennustaa oman taloutensa toteumaa. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että sanonta ”häntä heiluttaa koiraa” muuttuu todeksi ja omistajakunnan ohjaus muuttuukin pelkästään laskun maksajatahoksi,

toteaa yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Maijala. 

Tilinpäätöksen tunnuslukuja 

  • Kuntayhtymän toimintakulut olivat 748,2 Me.  
  • Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 10,7 Me.  
  • Jäsenkuntien maksuosuudet alittuivat 28,1 Me muutettuun talousarvioon verrattuna.  
  • Vuoden -21 välittömät koronakustannukset olivat noin 44 Me. Korona-avustuksia saatiin valtiolta  yhteensä 64,5 Me. 
  • Erikoissairaanhoidon kasvu vuodesta 2020 oli n. 2,5 %. Erikoissairaanhoitoon kirjattiin valtion korona-avustuksia noin 2,5 Me.  
  • Erikoissairaanhoidon maksuosuudet alittuivat n. 9,1 Me muutettuun talousarvioon verrattuna. 
  • Oman palvelutuotannon maksuosuudet alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna noin 18,9 Me. Oman palvelutuotannon maksuosuuksien muutos vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna oli -5,4 %. 
  • Tuottavuusohjelman toteuma jäi 12 Me vuonna 2021.