Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keusote palkitsi työntekijöitään laatu- ja innovaatioteoista

Keusote palkitsi työntekijöitään laadun edistämiseksi tehdyistä kehittämistöistä ja uusista innovaatioista. Palkitsemisella halutaan tehdä kehittäjien ja innovaattorien työtä näkyväksi ja antaa myös muille mahdollisuus hyödyntää tehtyä kehittämistyötä ja innovaatioita.

Keusoten vuoden 2023 laatu- ja innovaatiopalkinnot myönnettiin 17.11. Keusoten henkilöstötapahtumassa Järvenpään Aino Areenalla.

– Laatu- ja innovaatiopalkitseminen on tärkeä osa Keusoten henkilöstön palkitsemiskokonaisuutta. Se tuo näkyväksi henkilöstömme ansiokasta arjen kehittämistyötä ja innovaatioita. Lämpimät onnittelut ja kiitokset hyvästä työstä kaikille kilpailuun osallistuneille,

kiittää hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen.

Asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys takaa laadun

Laatupalkinnon 1. sija (3 000 €) myönnettiin ikäihmisten ja vammaisten palvelujen valvontayksikölle, joka on kehittänyt asiakaskohtaista valvontaa. Uusi toimintamalli edistää asiakkaan osallisuutta, kuulluksi tulemista ja entistä laadukkaampien palvelujen tarjoamista.

– Vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä, ja toimintamalli on laajennettavissa koko hyvinvointialueen käyttöön. Valvontayksikön työnantajan suositeltavuus ja työelämän laadun kokemus on ollut nousussa ja korkealla tasolla Keusoten sisäisessä vertailussa. Tämä on hieno tulos ja hyvä osoitus laadukkaasta kehittämisestä,

toteaa laatupäällikkö Minna-Maarit Immonen Keusoten laatu- ja innovaatiopalkinnon työryhmästä.

Laatupalkinnon 2. sija (2 000 €) meni Keusoten perheoikeudellisille palveluille ja 3. sija (1 000 €) sairaalapalveluiden alueelliselle potilaskoordinaatiolle. Perheoikeudelliset palvelut ovat yhteistyössä Kasper-hankkeen kanssa edistänyt lapsen osallisuutta ja oikeutta tulla kuulluksi. Sairaalapalveluissa puolestaan on luotu alueellisesti yhtenäinen toimintamalli potilaskoordinaatiolle. Se on parantanut tiedonsiirtoa, vähentänyt turhaa puhelinliikennettä ja edesauttanut hoitohenkilökunnan resurssien parempaa kohdentumista välittömään hoitotyöhön.

Sekä pitkäkestoista kehittämistyötä että rohkeita kokeiluja

Innovaatiopalkinnot myönnettiin perhehoitoyksikkö Pihlajalle (2 000 €), infektio- ja tartuntatautiyksikölle (1 000 €) sekä nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukselle (1 000 €).

Perhehoitoyksikkö Pihlajassa on pitkäkestoisen ja tavoitteellisen kehittämistyön tuloksena sähköistetty suuri määrä ennen manuaalisesti toteutettuja toimintamalleja, lomakkeita ja raportteja. Näin on vapautunut työaikaa ja palvelun saatavuus on parantunut.

Infektio- ja tartuntatautiyksikkö on uutena innovaationa hyödyntänyt simulaatio-oppimista työntekijöiden käsihygienian koulutuksessa. Pilotointivaiheen jälkeen toimintamalli on laajennettavissa koko Keusoteen, ja tavoitteena on työaikasäästö.

Asiakasohjausyksikössä puolestaan on tunnistettu asiakasryhmä, jolla on erityisiä haasteita palveluun pääsyssä. Yksikössä on kehitetty nuorille aikuisille monialainen ja innovatiivinen konsepti, joka tukee nopeaa palveluun pääsyä ja mahdollisuutta varhaiseen tukeen.

Lisätiedot:

Minna-Maarit Immonen, laatupäällikkö, p. 050 4972 581, minna-maarit.immonen@keusote.fi

Hanna Pellikka, johtava asiantuntija, p. 050 4972 641, hanna.pellikka@keusote.fi