Siirry sisältöön

Mediatiedote: Keski-Uudellemaalle vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja päätti hyväksyä kokouksessaan 9.11.23 vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosiksi 2023–2025.

Vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden tavoitteena on vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on lisäksi varmistaa palvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta sekä lisätä vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia omien palvelujen kehittämisessä.   

Vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma osa alueellista hyvinvointisuunnitelmaa 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaisten henkilöiden hyvinvointisuunnitelma täydentää osaltaan alueellista hyvinvointisuunnitelmaa.  Alueellinen hyvinvointisuunnitelma 2020–2025 määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tekee omana toimintanaan sekä yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. 

Kuntien, järjestöjen ja hyvinvointialueen kanssa määritetään vuosittaisia painopisteitä alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja siihen liittyvien kohdennettujen hyvinvointisuunnitelmien tavoitteisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi. Tavoitteita määritetään myös yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa. 

– Hyvinvointialueellamme tehdään laajaa alueellista yhteistyötä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyshyötyjen edistämiseksi. Vammaispolitiikkaa suuntaa 2016 ratifioitu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, jossa säädetään keskeisimmistä ihmisoikeuksista. Näitä ovat yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys ja osallisuus. On hienoa, että saimme oman hyvinvointisuunnitelman vammaisille henkilöille, mikä vahvistaa osaltaan oikeuksien toteutumista,

toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman.

Tutustu hyvinvointisuunnitelmiimme