Siirry sisältöön

Lasteriin liittyvä toiminta viranomaisyhteistyötä, ei markkinoilla kilpailemista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on arvioinut tuoreessa päätöksessään, että Lasteri-tietopohjaan liittyvä toiminta on katsottava ei-taloudelliseksi toiminnaksi, sillä se liittyy hyvinvointialueiden lakisääteisiin velvoitteisiin; lastensuojelulain mukaisen sijaishuollon järjestämiseen, siihen liittyvään päätöksentekoon ja sijaishuoltoyksiköiden valvontaan. Laki velvoittaa hyvinvointialueita olemaan tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten, muiden hyvinvointialueiden ja muiden palveluja järjestävien yhteisöjen ja laitosten kanssa riittävien ja tarvetta vastaavien palvelujen järjestämiseksi hyvinvointialueella.

KKV:n arvion mukaan Lasterin toiminta täyttää myös hankintalaissa säädetyn horisontaalisen yhteistyön edellytykset; hankintayksiköt toteuttavat yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Lasteri toimii tässä yhtenä työkaluna. Näin ollen Lasteriin liittyvä toiminta ei ole toimimista kilpailutilanteessa markkinoilla eikä yhteistoimintaa tarvitse hankintalain perusteella kilpailuttaa.

Lasterin logo

Lue tarkemmin Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätöksestä