Siirry sisältöön

Lakimuutokset turvaavat ikäihmisten hyvinvointia – ennakoi tarpeitasi

Kuvassa ikääntyneiden hoivakodin asukas, lähiomainen ja hoitaja

Sosiaalihuoltolakia ja lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottua vanhuspalvelulakia on päivitetty.  

Lakimuutoksilla pyritään turvaamaan, että asiakas saa tarkoituksenmukaiset ja riittävät palvelut oikeaan aikaan. Muutokset astuivat pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023. 

Autamme sinua asumaan kotona niin pitkään kuin mahdollista 

Sinulla on oikeus asua kotona niin pitkään kuin se on mahdollista ja asunto on riittävän esteetön ja palvelut voidaan tarjota kotiisi. Tarjoamme tukipalveluita ja kotihoidon palveluita yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Kotona asumista tukevia palveluita voidaan tarjota niin asiakkaan kotiin kuin yhteisölliseen asumispalveluun. 

Keusoten kotihoidon palvelun myöntämisen perusteissa on otettu huomioon lakimuutokset ja kotihoidon palvelun tuntimäärän yläraja poistuu ja palvelua annetaan tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina.  Arvioimme palvelutarvettasi puolen vuoden välein säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalveluissa. 

Viestimme verkkosivuillamme erikseen kesän aikana päivitetyistä kotihoidon myöntämisen perusteista. 

Yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen – mitä ne ovat? 

Yhteisöllisellä asumisella (entinen palveluasuminen) tarkoitetaan hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. 

Yhteisöllinen asuminen tulee kyseeseen, kun omassa kodissa asuminen ei enää ole kotihoidon ja tukipalveluiden avulla mahdollista ja turvallista, mutta hoivan ja valvonnan tarve ei ole ympäri vuorokauden jatkuvaa. Saat tarvittavasta hoivasta päätöksen kotihoidon myöntämisen perusteiden mukaisesti. Tukipalvelut myönnetään erikseen tarpeen mukaan ja saat myönnetyistä palveluista päätöksen.  

Ympärivuorokautisella palveluasumisella tarkoitetaan asumista yhteisöllistä toimintaa tarjoavassa esteettömässä ja turvallisessa hoivakodissa, palvelukodissa tai vastaavassa asumisyksikössä, jossa sinulla on tarpeitasi vastaava asunto ja jossa saat asumisyksikön henkilöstöltä vuorokaudenajasta riippumatta hoitoa ja huolenpitoa myös äkilliseen tarpeeseen. 

Yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista voidaan toteuttaa jatkossa myös samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvissa tiloissa. Rakennuskokonaisuuteen voi kuulua myös asuntoja, jotka ovat muiden henkilöiden kuin yhteisöllisen asumisen tai ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden käytössä.  

Jos olosuhteesi muuttuvat niin, että sinun on perusteltua siirtyä yhteisöllisestä asumisesta ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, muutos on mahdollisuuksien mukaan toteutettava niin, ettei sinun tarvitse siirtyä toiseen asuntoon saadaksesi tarvitsemasi palvelut. 

Muutoksia asiakasmaksuihin 

Asiakasmaksut perustuvat tuloihin ja palveluaikaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia tuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. 

Jos olet välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja tulosi ovat suuremmat kuin puolisosi tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen nettokuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista tuloista, joista on tehty laissa tarkoitetut vähennykset. 

Jos molemmat puolisot ovat pitkäaikaisessa asumispalvelussa, maksu määräytyy sinun omien tulojesi mukaan. 

Lakiuudistuksista seuraa, että jos puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella määräytyvä maksu muodostuisi suuremmaksi kuin omien tulojesi perusteella määräytyvä maksu, sinulta saa periä enintään omien tulojesi perusteella määräytyvän maksun suuruisen maksun. Tällä estetään puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella määräytyvän maksun muodostuminen sinulle mahdollisesti suuremmaksi kuin se olisi sinun omista kuukausituloistasi laskettuna. 

Ennakoi tarpeitasi ja ole yhteydessä 

Tulevien tarpeittesi ennakoiminen on tärkeää, jotta voit asua kotona mahdollisimman pitkään. Saat meiltä tukea ja tietoa jo ennen kuin tarvitset palveluita kotona pärjäämiseen.  

Kun sinulla on haasteita kotona pärjäämisessä tai yksin asumisessa, ota yhteyttä Keusoten ikäihmisten asiakasohjaukseen. Asiakasohjaus neuvoo ja ohjaa sinua ja tulee tarvittaessa myös kotiisi arvioimaan palvelun tarvettasi. 

Kuvassa ikääntyneiden hoivakodin asukas, lähiomainen ja hoitaja
Yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista voidaan toteuttaa jatkossa myös samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluvissa tiloissa.