Siirry sisältöön

Kuntayhtymän strategia ja arvot

Tehdään yhdessä Keusotesta parasta jokaiselle! Keusoten yhtymästrategia 2020-2025.

Missio

Palvelutehtävänämme on tukea ja parantaa hyvinvointia ja terveyttä.

Visio

Visiomme on olla Parasta jokaiselle vuoteen 2030 mennessä. Haluamme olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Hyvinvointi ja elinvoimaisuus ovat toimintamme ytimessä.

Meille jokainen on tärkeä.

Arvot

Arvot ovat toimintaperiaatteita, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä toiminnassamme. Arvomme ovat Ihmisen silmin, Ihmisen kanssa ja Ihmiselle.

Ihmisen silmin

Ihmislähtöisyys on punainen lanka kaikessa toiminnassamme. Arvostamme asiakasta tehden asioinnin   helpoksi ja varmistamme, että asiakas ja potilas tulevat kuulluksi. Olemme kiinnostuneita asukkaan hyvinvoinnista ja tähtäämme parhaaseen mahdolliseen asukaskokemukseen. Kohtaamme asukkaat, asiakkaat, työkaverimme ja yhteistyökumppanimme yhdenvertaisesti arvokkaina.

Ihmisen kanssa

Avoimuus on keskeinen toimintatapamme niin palveluissa, tiedonvälityksessä kuin päätöksenteossa. Arvostamme toisiamme, luotamme toisiimme ja toimimme luottamuksen arvoisesti. Kannustamme asukkaita osallistumaan ja vaikuttamaan toimintamme kehittämiseen. Yhteistyö työyhteisöjen välillä ja asiakkaiden kanssa on voimavaramme. Yhdessä tekemällä saavutamme tavoitteemme.

Ihmiselle

Korkea laatu näkyy kaikissa palveluissamme, toimintatavoissamme ja tiloissamme. Haluamme parantaa ja kehittää toimintaamme jatkuvasti. Olemme rohkeita ja uskallamme toimia eri tavalla. Otamme vastuun palvelulupauksen toteuttamisesta ja tuemme asukkaita oman hyvinvointinsa ja terveytensä parantamisessa. Toimintamme on kustannustehokasta ja tuloksellista.

Toteutamme strategiaa neljän painopisteen kautta

Jokainen on tärkeä

Haluamme, että asukkaat tulevat kuulluksi ja heidän tarpeensa ymmärretyiksi. Panostamme asukaskokemukseen kaikessa toiminnassamme. Olemassaolomme ytimessä on ihmisten hyvinvointi – meille jokainen on tärkeä.

Elinvoimainen uudistuminen

Haluamme tehdä tulevaisuutta rakentavia ratkaisuja. Parannamme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme tarjota laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja. Elinvoimainen uudistuminen on toimintamme edellytys.

Voittava joukkue

Haluamme jokaisen kokevan työnsä merkitykselliseksi sekä mahdollistaa kehittymisen niin yksilönä kuin työyhteisönä. Panostamalla hyvään työntekijäkokemukseen luomme me-henkeä, josta kaikki hyötyvät. Henkilöstön hyvinvointi ja kyvykkyys tekevät meistä
voittavan joukkueen.

Haluttu kumppani

Haluamme aktiivisella yhteistyöllä varmistaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisen muuttuvissa tilanteissa. Yhteistyöllä voimme tarjota parasta mahdollista palvelua ja kehittyä parhaaksi hyvinvoinnin kumppaniksi.

Parasta jokaiselle

Parasta jokaiselle-strategiavideo

Parasta jokaiselle

Keusoten yhtymästrategia on laadittu vuosille 2020–2025. Strategiamme muodostuu missiosta, arvoista, painopisteistä, strategisista tavoitteista, erottautumistekijöistä sekä visiosta.

Painopisteet

  1. Jokainen on tärkeä
  2. Elinvoimainen uudistuminen
  3. Voittava joukkue
  4. Haluttu kumppani