Siirry sisältöön

Kuntalaisilta suuntaviivoja Keusoten päätöksentekoon

Kuva Puntaroivat asukaspaneelit-tilaisuudesta 8.11.2023.

Nelisenkymmentä keskiuusimaalaista kokoontui keskiviikkona 8.11. Hyvinkäälle pohtimaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamista. Tavoitteena on antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) päätöksentekijöille suuntaviivoja, joilla voidaan tehdä lasten ja nuorten mielen hyvinvointia parantavia päätöksiä.

Keusoten ensimmäiseen puntaroivaan asukaspaneeliin osallistui joukko satunnaisotannalla valittuja Keusoten alueen asukkaita. Paneeliin valitut henkilöt ovat eri-ikäisiä, eri taustoista tulevia ja eri Keusoten alueen kunnissa asuvia. Asukkaiden tehtävä on tutustua yhdessä etukäteen annettuun aiheeseen ja antaa siihen liittyviä toimenpidesuosituksia Keusoten päätöksentekijöille. Puntaroivia asukaspaneeleita kokeillaan yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa.

– Keusote on tärkeä edelläkävijä puntaroivien asukaspaneelien hyödyntämisessä hyvinvointialueilla. Tarkoituksena on tukea laadukkaan kansalaismielipiteen muodostusta nopeita reaktioita ruokkivassa ajassamme. Toivomme menestyksekästä kokeilua, jonka myötä demokratiainnovaation arvo tunnistetaan paitsi Keusotessa myös laajemminkin, kertoo Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektin projektijohtaja Hannu-Pekka Ikäheimo.

Vaihtoehto somelle: ääni kuuluviin asukaspaneelissa

Ensimmäinen asukaspaneeli järjestettiin 8.11.2023 Hyvinkään lukiossa Kipinässä. Noin 40 Keusoten alueen asukasta seurasi kiinnostuneena alustuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja aloittivat puntaroinnin lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Asukaspaneelin osallistujat kertoivat, että heti ensimmäisen kokoontumisen perusteella tällainen vaikuttamisen tapa tuntuu hyvältä tavalta saada äänensä kuuluviin. Tämänkertaisen aiheen pariin osallistujia houkutti esimerkiksi se, että kotoa löytyy lapsia ja nuoria, joten tarttumapintaa aiheeseen on omasta takaa.

Sama panelistien joukko kokoontuu vielä kahdesti puntaroimaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin vahvistamista. Kolmannen kerran jälkeen he antavat Keusoten päättäjille loppulausuman omista toimenpide-ehdotuksistaan hyvinvointialueen päättäjille.

– On innostavaa saada kuulla alueen asukkaiden näkemyksiä aivan uudella tavalla.
Nyky-yhteiskunnassa on someen muodostunut äänekäs mielipiteiden vaihto nopealla sykkeellä. Usein tieto jää tarkastamatta ja tunteet tuntuvat ohjaavan näkemyksiä. Puntaroiva asukaspaneeli lähtee siitä, että keskustelu perustuu yhdessä muodostettuun tilannekuvaan ja siksi loppulausuma tulee olemaan meidän hyvinvointialueellemme tärkeä tuotos, kertoo Keusoten aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Lisätietoja Keusoten puntaroivista asukaspaneeleista: www.keusote.fi/puntaroivat-asukaspaneelit