Siirry sisältöön

Koulutuksesta tukea arjen johtamistyöhön

Kesäkuussa valmistui ensimmäinen opiskelijaryhmä, joka suoritti lähiesimiestyön ammattitutkinnon Keusotelle räätälöidyssä koulutuksessa. Paljon onnea kaikille valmistuneille!

Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen on oleellinen osa työn imua ja yksi monipuolisen työurapolun rakennuspalikoista. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tähän on panostettu muun muassa tutkintoihin johtavilla esihenkilö- ja johtamisvalmennuksilla.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneita Keusoten työntekijöitä.
Kesäkuussa valmistuneita esihenkilöitä ja tiiminvetäjiä – paljon onnea kaikille!

Keusotessa on keväästä 2022 asti ollut mahdollisuus suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkinto (leat) tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (jyeat) keusotelaisten omassa oppisopimusryhmässä. Esihenkilöille ja tiiminvetäjille tarkoitetut johtamistutkinnot suoritetaan Hyriassa kaikille yhteisten opetussuunnitelmien mukaan, mutta sisältö on räätälöity Keusoten kontekstiin.  

Koulutuksia raamittavat Hyrian johtamiskouluttajien ja Keusoten omien asiantuntijoiden pitämät valmennuspäivät, joissa huomioidaan Keusoten strategia ja työkulttuuri sekä toimintaympäristön mahdollisuudet ja haasteet.

– Tällä mallilla tavoiteltiin montaa asiaa, eli esihenkilöosaamisen kasvattamista, sisäistä verkostoitumista ja Keusoten strategisten tavoitteiden mukaista sisältöä. Kyse on myös uudenlaisesta oppilaitosyhteistyöstä. Pidemmällä tähtäimellä kyse on myös Keusoten veto- ja pitovoimasta, johon haluamme tällaisilla ohjelmilla vaikuttaa,

kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Saarikoski.

Yhteistyö ja verkostoituminen vauhdittavat oppimista

Koska koulutus toteutetaan keusotelaisten omissa ryhmissä, opiskelijan on helppo hyödyntää koulutuksen antia suoraan omassa työarjessaan. Oma ryhmä vahvistaa hyvinvointialueen monialaista yhteistyötä ja verkostoitumista, ja näiden anti jatkuu työarjessa vielä koulutuksen jälkeenkin.  

– Lähiesimiestyön ammattitukinnon myötä olen saanut oivaltavia uusia näkökulmia esihenkilötyöhön sekä työkaluja työn kehittämiseen. Keusoten henkilöstölle räätälöity koulutus on tarjonnut hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja sparrailla ajatuksia kollegoiden kanssa ympäri hyvinvointialuetta,

kertoo sosiaalipalveluissa työskentelevä hankekoordinaattori Ulla Hännikäinen. 

Seuraavat Keusoten koulutusryhmät käynnistyvät syyskuussa 2023, ja tämän jälkeen ryhmiä käynnistetään säännöllisesti vuosittain, jotta kaikilla esihenkilöillä ja tiiminvetäjillä on mahdollisuus osallistua koulutukseen.