Siirry sisältöön

Kotisairaalan toimintaa kehitetään entisestään Liikkuva sairaala -pilotilla

Kuvassa laboratorion hoitaja ja tablettitietokone.

Kotiin tuotavat sairaalapalvelut ovat tehokas keino vähentää ikäihmisiä kuormittavia sairaalasiirtoja. Keusoten alueella jo lähes puolet sairaalahoitoa tarvitsevista asiakkaista saa sairaalapalvelun kotiinsa. Laajennamme kotisairaalan toimintaa päivystykselliseen toimintaan keskittyvällä Liikkuva sairaala -palvelulla, jota pilotoidaan Järvenpäässä keväällä 2023. Kohderyhmänä ovat Keusoten asiakkaat Järvenpään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa.

Kotisairaala on sujuva ja asiakaslähtöinen vaihtoehto osastohoidolle 

Keusoten alueellinen kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa ympärivuorokautisesti asiakkaan kotona tai asumispalvelussa. Jo noin 40 % Keusoten alueen sairaalahoitoa tarvitsevista asiakkaista hoidetaan kotisairaalassa osastohoidon sijaan. Kotisairaalan palveluja tarjotaan esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan jatkohoitoa vastaanotto- tai päivystyskäynnin jälkeen tai kun asiakas kotiutuu sairaalan osastolta. Lähettävä lääkäri arvioi aina tapauskohtaisesti, voidaanko asiakkaan hoito toteuttaa turvallisesti kotisairaalassa. 

–Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä Keusoten alueelliseen kotisairaalaan. He ovat antaneet saamallensa hoidolle NPS-suositteluindeksin 92–100, mikä tarkoittaa, että lähes kaikki asiakkaat suosittelevat palvelua. Olemme kiinnostuneita palautteesta ja pienistäkin kehittämisehdotuksista, jotta palvelukokemus olisi asiakkaillemme paras mahdollinen,

kertoo Keusoten kotisairaalan hoitotyön esimies Ulla Palomäki. 

Liikkuva sairaala täydentää kotisairaalan palveluja päivystyksellisellä hoidolla – Toimintaa pilotoidaan keväällä Järvenpäässä

Kotihoidon piirissä olevat ja tehostetussa asumispalvelussa asuvat ikäihmiset ovat päivystyksellisen hoidon tavallisimpia asiakkaita. Heidän riskinsä terveydentilan muutoksille on selvästi keskimääräistä suurempi, ja sairaalasiirtoihin liittyy heidän kohdallaan sairaalahoidon haittoja, kuten kaatumisia, sekavuustiloja, infektioita ja lisääntynyttä kuolleisuutta.  

–Tuomme liikkuvan sairaalan avulla päivystykselliset palvelut asiakkaiden kotiin, jolloin he säästyvät kuormittavilta sairaalasiirroilta,  

sanoo Palomäki.

Liikkuva sairaala on diagnostiikka- ja hoitoyksikkö, joka on erikoistunut puoliakuutteihin päivystyksellisiin  tilanteisiin Keusoten ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa. Toiminta perustuu kotisairaalan sairaanhoitajan tekemään hoidontarpeen arviointiin muuttuneessa toimintakyvyssä ja toimivaan lääkärikonsultaatioon.  

–Yhteydenoton liikkuvaan sairaalaan tekee aina asiakkaan hoitoon osallistuva kotihoidon tai ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitaja tai muu ammattilainen. Tarvittaessa liikkuvan sairaalan sairaanhoitaja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse apunaan laaja tutkimusvälineistö,

täsmentää Palomäki

Kotisairaalan yhteyteen suunniteltua liikkuvan sairaalan palvelua pilotoidaan Järvenpään alueella tänä keväänä. Kohderyhmänä ovat Keusoten asiakkaat Järvenpään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Kohderyhmän asiakkaat saavat tarkemman tiedotteen alkavasta pilotista. 

–Pilotin tavoitteena on luoda liikkuvan sairaalan ja lääkärikonsultaation toimintamallit Keusoteen. Pilotissa tehdään alustavaa arviota toiminnan vaikuttavuudesta. Toivomme pilotin aikana asiakaspalautetta toimintamallista, jota keräämme asiakkailta tai heidän läheisiltään. Tavoitteena on laajentaa toimintamalli tulevaisuudessa koko Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, 

Palomäki summaa.