Siirry sisältöön

Kohtaamispaikat tukevat lapsiperheiden hyvinvointia

Perhekeskuksen kohtaamispaikoissa voit tavata muita perheitä sekä saada neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä. Voit keskustella ammattilaisen kanssa arkisista, mieltä askarruttavissa asioissa.

Toiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Alkuvaiheessa toiminta keskittyy erityisesti alle kouluikäisten lasten perheisiin.

Kohtaamispaikat ovat osa laajempaa perhekeskuksen palveluiden kokonaisuutta, jonka painopiste on varhaisen tuen palveluissa.

Koordinaatiorakenne vahvistaa palveluiden saatavuutta

Kohtaamispaikkojen koordinaatiorakenne vahvistaa lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä alueellisesti sekä kuntatasolla. Koordinaatiolla turvataan tasalaatuisten perhekeskuksen lähipalveluiden saatavuutta kuntien kohtaamispaikoissa huomioiden kuntakohtaiset tarpeet.

Koordinaatiolla edistetään liikkuvien palvelujen kehittämistä ja jalkauttamista kohtaamispaikkoihin. Toimintaa kehitetään monialaisesti, osallistaen myös kolmannen sektorin toimijoita ja uskonnollisia yhteisöjä.

Osallisuus on keskeinen tekijä kehitystyössä

Kehitystyössä on alusta asti huomioitu osallisuus mm. kuntalaisille ja verkostoille tehtyjen kyselyjen muodossa. Palautetta tullaan jatkossakin keräämään säännöllisesti. Osallisuutta on vahvistettu myös kokemusasiantuntijoiden avulla.

Koordinaatiorakenteen kehittäminen on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittamaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankekokonaisuutta. Voit tutustua koordinaatiorakenteeseen tarkemmin Innokylässä.

Lisätietoja

Alla olevasta linkistä löydät yhteystiedot ja muuta lisätietoa kohtaamispaikoista.

Mirva Illi-Lampio, mirva.illi-lampio@keusote.fi
Erityisasiantuntija

Susanna Maijanen, susanna.maijanen@keusote.fi
Hankepäällikkö