Siirry sisältöön

Keusoten julkinen tiedote jaetaan koteihin 4.1.2023

Jaamme 4.1.2023 kaikkiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen koteihin julkisen tiedotteen, josta löytyy tietoa hyvinvointialueen palveluista ja koko hyvinvointialueuudistuksesta. Tiedotteesta löytyy myös hyvinvointialueen keskeisimmät yhteystiedot.

Englanninkielinen käännös julkaistaan helmikuun alussa.

Julkisen tiedotteen sisältö

Keusote jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueena

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kaikki hyvinvointialueen palvelut jatkuvat vuodenvaihteen yli keskeytymättä: kenenkään asiakassuhde ei hyvinvointialueuudistuksen takia katkea.

Sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus ovat valtakunnallisesti yksi historiamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Sen myötä maahamme on perustettu hyvinvointialueet, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta ja
käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Uudistuksen tavoitteena on vastata syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös yhteiskunnan muutosten keskellä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aloittaminen 1.1.2023 on meille mahdollisuus

Olemme matkalla kohti historiallista muutosta. Suomen julkishallinnon yksi suurimmista reformeista on toteutumassa. Kyse on valtakunnan tasolla n. 22 miljardin euron ja noin 200 000 henkilön siirtymisestä hyvinvointialueelle. Kyse on myös kuntahistorian suurimmasta muutoksesta. Olemme Keski-Uudellamaalla valmistautuneet muutokseen hyvin. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy runsas 4000 työntekijää, budjettimme on noin 854,6 Me. Siten olemmekin hyvinvointialueena strategisilla sekä toiminnan ja talouden mittareilla valtakunnallista keskitasoa.

Keusotessa valmistautuminen suureen muutokseen on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja sujuvasti. Sitä ovat edesauttaneet hyvä ja perinteikäs yhteistyö kuntien kanssa vuodesta 2018, jolloin kuntayhtymälle siirtyi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu.

Ensi vuosi ei tule olemaan meille helppo, erityisesti talouden ja toimintaympäristön haasteiden tasapainottamisen osalta. Palveluiden kysynnän kasvun ja rekrytointihaasteiden kanssa samaan aikaan tapahtuva sote-uudistus muuttaa hyvinvointialueen rahoitusta. Hyvinvointialueelle siirtyminen on kuitenkin meille kaikille mahdollisuus kehittää palveluitamme asiakaslähtöisemmiksi.

Muutosta johdetaan hyvinvointialueella kokonaisvaltaisesti. Johtaminen pohjautuu kattavaan nykytila-analyysiin sekä dialogiin eri toimijoiden kanssa ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin. Tämän ja jo tehtyjen muiden rakennesuunnitelmien avulla tavoitellaan palveluiden kilpailukykyä ja tasalaatuisuutta tulevinakin vuosina.

Keskiuusimaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, omahoito ja varhainen tuki ovat tärkeässä roolissa tulevaisuudessakin. Keusote tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa aktiivista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ja terveyshyötyä alueen asukkaille.

Tavoitteemme on häiriötön ja sujuva siirtymä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa.

Toivotan kaikille keskiuusimaalaisille terveyttä ja hyvinvointia alkavalle vuodelle 2023. Rakennetaan yhdessä parempi ja ketterämpi hyvinvointialue!

Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueen palvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvät palvelut:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä
  • koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista
  • erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä (Etevalta siirtyy palveluita usealle eri hyvinvointialueelle)
  • päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridasjärven päihdehoitokeskus)

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalvelut alueemme asukkaille. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa HUS-yhtymä.

  • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos. www.pelastustoimi.fi/keski-uusimaa
  • HUS säilyy omana organisaationaan ja tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki omistavat HUS-yhtymän. www.hus.fi

Kaikki hyvinvointialueen palvelut jatkuvat vuodenvaihteen yli keskeytymättä: kenenkään asiakassuhde ei hyvinvointialueuudistuksen takia katkea.

Hyvinvointialueen asiakaslaskutus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäiset laskut lähetetään kaikille asiakkaille paperisina. Suosittelemme tekemään e-laskusopimuksen. Sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissaan, kun on saanut ensimmäisen laskun hyvinvointialueelta. Aiemmin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa tehdyt e-laskusopimukset ja suoramaksusopimukset eivät siirry hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueella on uusi pankkitili, joten hyvinvointialueen laskuja ei voi maksaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pankkitilille. Vuotta 2022 koskevat laskut maksetaan kuitenkin kuntayhtymän pankkitilille.

Laskutuksen yhteystiedot säilyvät ennallaan:

  • puhelinpalvelu p. 019 226 0950 (takaisinsoittopalvelu)
  • asiakaslaskut@keusote.fi

Yhteystiedot

Hallinto

Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää
PL 46, 05801 Hyvinkää
vaihde p. 019 711 0000
y-tunnus: 3221340-6

Kirjaamo:
p. 050 497 4988
kirjaamo.hva@keusote.fi

Asiakaslaskutus:
p. 019 226 0950 (takaisinsoittopalvelu)
asiakaslaskut@keusote.fi

Asiakasohjaus

Työikäisten neuvonta ja ohjaus:
p. 019 226 0402
ma–pe klo 8.00–12.00

Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus:
p. 019 226 0401
ma–to klo 8.00–15.00
pe klo 8.00–13.00

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaus:
p. 019 226 0404
ma–to klo 8.00–12.00
pe klo 8.00–12.00

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus:
p. 019 226 0433
ma–ke ja pe klo 9.00–11.00
to klo 12.00–14.00

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus:
p. 019 226 0403
ma–to klo 8.00–15.00
pe klo 8.00–13.00

Kriisiapu

Sosiaalipäivystys virka-aikana:
p. 019 226 0400

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys 24/7:
p. 019 711 0721

Perhekeskuspalvelut

Äitiys- ja lastenneuvola:
p. 019 226 0128
ma–to klo 8.00–15.00
pe klo 8.00–13.00

Perheneuvola:
p. 019 226 0110

Perheoikeudelliset palvelut:
Lastenvalvojien ohjaus- ja neuvonta p. 019 226 0100
ma–to klo 11–12.30
Lastenvalvojien ajanvaraus p. 019 226 0100
ma–to klo 9–11
Perheasioiden sovittelu p. 019 2260103
Yhteydenottoihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
Peruutukset p. 050-4970276
p. 050-4970297

Nuorisoasema 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen:
p. 019 226 0111

Terveyspalvelut

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Omaolo-palvelu verkossa:
www.omaolo.fi
Asioi ensisijaisesti Omaolossa. Omaolon oirearvioiden avulla voit selvittää, millaista apua vaivasi vaatii ja jättää tarvittaessa yhteydenottopyynnön ammattihenkilölle.

Asiointi hoitovastaavan kanssa:
Ota yhteyttä ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti puhelimitse klo 8–15. Yhteystiedot verkkosivuilla www.keusote.fi/laakarin-tai-hoitajan-vastaanotto

Lääkärin ja hoitajan vastaanottojenkeskitetty puhelinpalvelu:
p. 019 226 0505 arkisin klo 8–16
Ota yhteyttä puhelimitse, jos sinulla ei ole hoitovastaavaa tai et voi käyttää Omaolo-palvelua.

Kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella:
Terveysasemat palvelevat arkisin klo 8–16. Muuna aikana hoidetaan vain välitöntä kiireellistä hoitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden arviota ja hoitoa ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista
tai vamman vaikeutumista. Soita Päivystysapuun p. 116 117. Hyvin kiireellisissä asioissa voit saapua Keusoten Akuuttiin Järvenpään JUSTiin (ma-pe 15–20, la-su/arkipyhinä 8–20) tai Hyvinkään sairaalan yhteispäivystykseen (aina auki).

Suun terveydenhuollon palvelut

Keskitetty ajanvaraus:
p. 019 226 0700 arkisin klo 7.45–15.00

Suun terveydenhuollon päivystys virka-ajan ulkopuolella:

Arkisin klo 15–21 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8–21: HUSin suusairauksien
päivystys p. 09 471 71110

Joka päivä klo 21–8: HUSin suusairauksien yöpäivystys
p. 116117

Hoitotarvikkeet ja apuvälineet

Hoitotarvikejakelu:
p. 019 226 0201 (yhteydenottopyynnön tai tilauksen voi jättää 24/7)

Apuvälinepalvelu:
p. 019 226 0202 (yhteydenottopyynnön voi jättää 24/7)

Laboratorio ja kuvantamispalvelut

Laboratorio:
Sähköinen ajanvaraus: www.huslab.fi/ajanvaraus
p. 09 471 86800 arkisin klo 7.30–15.30

Kuvantamispalvelut:
(mm. röntgentutkimukset, magneettikuvaukset, ultraäänitutkimukset)
Ajanvaraus ja neuvonta p. 09 471 80900 arkisin klo 8–15.30
Luuston ja keuhkojen röntgenkuviin et tarvitse ajanvarausta. Voit asioida haluamassasi HUS-röntgenissä.

Päivitetty 31.1.2023 klo 8.23: Lisätty tieto englanninkielisen käännöksen julkaisemisesta helmikuun alussa.
Päivitetty 6.2.2023 klo 10.18: Korjattu suun terveydenhuollon keskitetyn ajanvarauksen aukioloaika klo 7.45-15.00. Aiemmin luki virheellisesti klo 8.00-15.00.