Siirry sisältöön

Keusote palkitsi työntekijöitään laatu- ja innovaatioteoista

laatu- ja innovaatiopalkintojen jako

Vuoden 2022 laatu- ja innovaatiopalkintojen saajat on julkaistu. Palkintoja jaettiin tänä vuonna kolme kumpaankin sarjaan. Laatupalkintojen saajat ovat lastensuojelun jälkihuolto, viestintätiimi ja ikäihmisten asiakasohjaus. Innovaatiopalkinnot jaettiin Tuusulan nuorisoaseman ensiarvioinnista, hoitajan käsikirjasta ja avokuntoutuspisteistä Toiwo ja Kipinä.

Keusoten laatu – ja innovaatiokilpailussa palkitaan onnistuneita laadun kehittämistöitä ja uusia innovaatioita, jotka ovat parantaneet esimerkiksi toimintaa, asiakkaiden ja potilaiden asiakaskokemusta. Keusoten työyhteisöille tarkoitettu kilpailu järjestettiin nyt ensimmäisen kerran ja siihen osallistui yhteensä 35 työyhteisöä. Laatu- ja innovaatiopalkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi ansiokasta arjen kehittämistyötä haastavassa tilanteessa, jos toimintaympäristö on muuttunut ennakoimattomallakin tavalla.

Laatu- ja innovaatiopalkitseminen on osa Keusoten henkilöstön palkitsemiskokonaisuutta ja siitä on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma myös hyvinvointialueella.

Keusotessa palkitaan työyhteisöjä laatutyöstä ja annetaan näkyvyyttä käytännön läheiselle kehittämistyölle ja innovaatiolle,

toteaa kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Laatupalkintojen saajat:

1. palkintosijan sai lastensuojelun jälkihuolto asiakassuunnitelmien ansiokkaasta yhdistämisestä. Lastensuojelun jälkihuollon tiimi on kehittänyt jälkihuollon asiakassuunnitelman asiakkaalle arvoa tuottavaksi dokumentiksi. Asiakastarpeet, rinnalla kulkeva ohjaustyö ja vertaistukitoiminta on otettu osaksi kehittämistä ja toimintaa edelleen kehitetty asiakastarpeita paremmin vastaavaksi. Kehittämistyössä on hyödynnetty ansiokkaasti asiakasosallisuutta ja asiakaspalautteita.

2. palkintosija myönnettiin Keusoten viestintätiimille verkkosivu-uudistuksesta. Keusoten viestintätiimin toteuttamaverkkosivu-uudistuksen työ on vahvasti sidoksissa strategiaan. Kehittämisessä ja toteutuksessa on hyödynnetty asiakasosallisuutta ansiokkaasti. Asiakkaita on osallistettu käytettävyys- ja saavutettavuustestaukseen kiitettävällä tavalla. Verkkosivujen käytettävyyttä ja digitaalista laatua kuvaavat tunnusluvut ovat parantuneet huimasti vanhoihin sivuihin verrattuna. Sivuston saavutettavuus on erittäin hyvällä tasolla ja toimivat esimerkkinä muille hyvinvointialueille.

3. palkintosija annettiin ikäihmisten asiakasohjaukselle neuvonta- ja arviointityön kehittämisestä. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt vakioitu ja asiakkaille sujuvampi neuvonta- ja arviointipalvelu sekä sitä tukeva joustavampi työvuorojen suunnittelu. Palvelussa arvioidaan yhdenmukaisesti ikääntyneen henkilön palvelun tarve ja käynnistetään tarpeen mukaiset palveluprosessit. Palvelu kattaa koko hyvinvointialueen ja sillä on hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä ongelmien kasaantumista ehkäisevä vaikutus.

Innovaatiopalkintojen saajat

1. palkintosijan sai nuorisopalvelut Tuusulan nuorisoaseman ensiarviointi toimintamallista. uusi toimintamalli on malliesimerkki elinvoimaisesta uudistumisesta, jossa ohjausosaaminen on saatu entistä tehokkaammin käyttöön ja hyödynnetty. Ohjausprosessia sujuvoitettu ja oikea-aikaistettu työn suunnittelua ja asiakaslähtöisyyttä parantamalla sekä tiimin toimintatapoja uudelleen järjestämällä, näin myös työtyytyväisyys toimintamallin myötä kehittynyt myönteisesti.

2. palkintosija myönnettiin vastaanottopalvelut Hoitajan käsikirjasta. Hoitajan käsikirja on yhteisöohjautuvasti räätälöity arjen apu vastaanottopalveluiden hoitajille, kehittämistyö on ollut kehittäjiensä yhteinen oppimisprosessi. Työkalun avulla tuetaan tuotettavan palvelun yhtenäistämistä ja palvelun laatua ja se tukee hoitajien työtä useiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien viidakossa yhtenäistämällä vastaanottopalveluiden hoito-ohjeet. Keskeisten ohjeiden koonnilla käsikirjaan helpotetaan myös uusien hoitajien perehdytystä.

3. palkintosija annettiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen avokuntoutuspisteiden Toiwo ja Kipinä toimintamuodosta. Avokuntoutuspisteet Toiwo ja Kipinä ovat LEAN-filosofian mukainen, poikkileikkaava uusi toimintamuoto, joka tarjoaa entistä asiakaslähtöisempää palvelua entistä pienemmin kustannuksin. Suunnittelussa on hyödynnetty henkilöstön ja asiakkaiden yhteiskehittämistä, jossa avokuntoutusvastaavilla ja vertais- ja kokemusasiantuntijoilla on keskeinen rooli toipumiseen innostavan ja arvostavan oppimisyhteisön rakentamisessa.

Erityismaininnat useille kehittämistöille

Lisäksi sekä laatu- että innovaatiopalkintosarjoissa jaettiin erityismainintoja. Laadun parantamisesta erityismaininnat jaettiin Ankkuri-toimintamallin kehittämisestä, Kaakon kotisairaalan työstä ja ASPA-tarkastuskäyntien laadun parantamisesta. Innovaatiokehittämisestä erityismaininnat jaettiin asumisen botista, arvointiasumisen toimintamallista ja vanhemmuusneuvontapalvelusta.

Laatu- ja innovaatiopalkinnot jaetaan vuosittain

Laatu- ja innovaatiokilpailuun osallistui yhteensä 35 työyhteisöä. Hakemukset arvioi Laatu- ja innovaatiopalkitsemisen työryhmä ja Keusoten operatiivinen johtoryhmä päätti palkintojen saajat. Palkintosummat ovat 1. sija 3000e, 2. sija 2000e ja 3. sija 1000e. Palkintosumma hyödynnetään työyhteisön hyväksi esimerkiksi koulutus- tai asiantuntijavierailuun tai hyvinvoinnin edistämiseen. Laatu- ja innovaatiopalkinnot julkaistaan vuosittain.