Siirry sisältöön

Keusote osallistaa lääkärit toiminnan kehittämiseen

Kaksi lääkäriä keskustelee keskenään.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) rekrytoi kehittäjälääkäreitä ja luo kehittäjälääkäriyhteisön rakentamaan sujuvampaa perusterveydenhuoltoa ja terveysasemapalveluita. Kehittäjälääkäri käyttää yhden kokonaisen työpäivän viikossa työyhteisönsä kehittämiseen. Kliinisen työn ja yhteisöllisen kehittämisen yhdistävä toimintamalli on uutta Suomessa.

Uusi toimintamalli mahdollistaa lääkäreille paremman mahdollisuuden paitsi työyhteisönsä kehittämiseen, myös omaan ammatilliseen kehittymiseen ja uran eteenpäin viemiseen. Kliinisen työn ja kehittämisen yhdistävässä mallissa lääkäri voi keskittyä kehittämiseen kerran viikossa kokonaisen työpäivän ajan (20 % viikoittaisesta työajasta). Kliinisen työn ja koko työyhteisön kehittämisen yhdistävä toimintamalli on ainutlaatuinen sote-alalla Suomessa.

”Haluamme panostaa vahvasti palveluidemme kehittämiseen ja vaikuttavuuteen, ja tähän tarvitsemme erilaisista taustoista tulevien lääkäreiden osaamista. Kehittäjälääkäri on keskeisessä roolissa arjen haasteiden tunnistajana ja koko terveysaseman osallistamisessa kehittämistyöhön. Jotta kehittäminen ei jää yksinäiseksi puurtamiseksi, luomme myös kehittäjälääkäriyhteisön, jolla on yhteisiä tapaamisia”, kertoo vastaanottopalveluiden ylilääkäri Aino Rubini.

Kullekin kehittäjälääkärille pyritään löytämään omien kiinnostusten mukainen kehittämistehtävä ja kehittäjälääkäreiden yhteisön tuen lisäksi tarjotaan yksilöllistä tukea, kuten nimetty kehittämistyön ohjaaja.

”Kehittäjälääkärinä kehittämistyö voi olla esimerkiksi hoitopolkujen ja prosessien kuvaamista, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kasvattamista, moniammatillisuuden parempaa hyödyntämistä, digihoitopolkujen muotoilua, hoidon jatkuvuuden varmistamista, tiedolla johtamisen arkeen viemistä tai muuta muutos- ja projektijohtamista eri muodoissaan”, täsmentää Rubini.

Lisätiedot:
Aino Rubini
vastaanottopalveluiden ylilääkäri
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
aino.rubini@keusote.fi
+358 50 497 2995