Siirry sisältöön

Keusote kehittää sote-palvelujen verkostoa kohti hyvinvointialuetta

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tuottaa alueemme sosiaali- ja terveyspalvelut 31.12.22 asti. Tämän jälkeen palvelutuotanto siirtyy osaksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Nyt tehtävä palvelujen verkoston kehittäminen toimeenpannaan hyvinvointialueen puolella.

Palvelujen verkostosuunnitelman valmistelulla haemme vastauksia kysymyksiin, mitä palveluita tarjoamme hyvinvointialueellamme ja miten niitä tuotamme tulevaisuudessa? Tämän hetkinen työ koskettaa arviointia, suunnittelua ja yhteiskehittämistä. Varsinainen päätöksenteko, miten ja missä palveluita jatkossa tuotetaan, tapahtuu ensi keväänä hyvinvointialueen aluevaltuuston toimesta.

Miksi palveluvalikoimaa tulee tarkastella?

Hyvinvointialueen sote-palveluja kehitetään strategian, palvelustrategian, talouden ja henkilöstön saatavuuden reunaehtojen mukaisesti. Suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon strategian tavoitteet, mutta myös tulevaisuuden haasteet, joista useat koskettavat kaikkia hyvinvointialueita valtakunnallisesti.

Palveluiden kysyntä kasvaa, mutta työvoimaresurssit vähenevät

Keski-Uudenmaan alueen asukkaiden palvelutarve on kasvanut Keusoten toiminta-aikana 23,7 %. Kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut yli 10 %, jota osittain selittää ikääntyneiden määrän kasvu. Keusoten alueella ennustetaan ikääntyneiden määrän kasvavan vuoteen 2030 mennessä 42 %.

Samaan aikaan kysynnän kasvaessa sote-ammattilaisten rekrytointi on ollut vaikeaa. Tämä nostaa palvelutuotannon kuluja.

Sote-uudistus muuttaa sote-palvelujen rahoitusta

Palveluiden kysynnän kasvun ja rekrytointihaasteiden kanssa samaan aikaan tapahtuva sote-uudistus muuttaa hyvinvointialueen rahoitusta 1.1.23. Uuden hyvinvointialueen aloittaminen on meille mahdollisuus kehittää palveluitamme asiakaslähtöiseksi.

Muutosta johdetaan hyvinvointialueen muutosohjelmalla, joka on kokonaisvaltainen nykytila-analyysiin perustuva kehitysohjelma. Ohjelman avulla kurotaan tällä hetkellä budjetissa oleva noin 70 miljoonan euron vaje. Tämän ja jo tehtyjen muiden rakennesuunnitelmien avulla tavoitellaan, että toiminta ja palvelut pidetään tulevinakin vuosina kilpailukykyisenä ja tasalaatuisena.

Strategian ja palvelustrategian näkökulmasta hyvinvointialueen tavoitteena on edelleen parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita.

Hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen on satsattava

Keskiuusmaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, omahoito ja varhainen tuki ovat tärkeässä roolissa kustannusten ja palvelukysynnän hillitsemiseksi. Keusote tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointia- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelman avulla pureudutaan niihin haasteisiin, jotka kasvaessaan lisäävät kuormitusta sote-palveluiden kysyntään.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on, että keskiuusmaalaisten sairastavuus vähenee, liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa, ylipainoisten ja lihavien määrä laskee, yksinäisyyden kokemus vähenee, sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy, mielenterveysongelmien määrä vähenee ja päihteiden käyttö vähenee.

Muutosta tehdään yhdessä asukkaiden kanssa

Jotta suunnitelma tulevaisuuden palvelujen verkostosta voidaan viedä päätöksentekoon, valmistelua tehdään useassa eri hyvinvointialueen toimielimissä ja yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa.

Suunnittelun ja kehittämisen aikana käydään keskustelua ja valmistellaan erilaisia skenaarioita tulevaisuuden palveluista. Tämä ei tarkoita, että asioista olisi jo päätetty, vaan valmistelusta ja keinovalikoimasta halutaan kertoa ja keskustella avoimesti. Vain näin valmisteltu ja yhdessä arvioitu palvelujen verkosto on sellainen, joka palvelee keskiuusmaalaisia parhaiten.

Palvelujen kehittämiseen on voinut osallistua asukaskyselymme kautta ja asukasinfoissa, joita järjestämme alueellamme parhaillaan. Asukasinfoja on vielä Hyvinkäällä Kipinässä 30.11. klo 18–19.30 ja Tuusulan Gustavelundissa 1.12. klo 18–19.30. Lisäksi viestimme valmistelusta verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme, paikallislehdissä ja muissa viestintäkanavissamme.

Sote-palvelujen kehittämiseen voi aktiivisesti osallistua myös asiakasraadeissa ja asukaskehittäjien foorumissa. Rakennamme yhdessä asiakaslähtöisiä tulevaisuuden sote-palveluja alueellamme.