Siirry sisältöön

Keusote jatkaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueena

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Kaikki hyvinvointialueen palvelut jatkuvat vuodenvaihteen yli keskeytymättä: kenenkään asiakassuhde ei hyvinvointialueuudistuksen takia katkea.

Sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus ovat valtakunnallisesti yksi historiamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Sen myötä maahamme on perustettu hyvinvointialueet, jotka vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.

Hyvinvointialueet ovat kunnista ja valtiosta erillisiä julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta ja käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Uudistuksen tavoitteena on vastata syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös yhteiskunnan muutosten keskellä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut

Hyvinvointialueellemme siirtyvät palvelut:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä
  • koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista
  • erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä (Etevalta siirtyy palveluita usealle eri hyvinvointialueelle)
  • päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridasjärven päihdehoitokeskus)

Näiden lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä:

  • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdella hyvinvointialueella ja tuottaa pelastuspalvelut Keski-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden asukkaille.
  • HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki omistavat HUS-yhtymän.

Hyvinvointialueen asiakaslaskutus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäiset laskut lähetetään kaikille asiakkaille paperisina. Suosittelemme tekemään e-laskusopimuksen. Sopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa, kun on saanut ensimmäisen laskun hyvinvointialueelta. Aiemmin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa tehdyt e-laskusopimukset ja suoramaksusopimukset eivät siirry hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueella on uusi pankkitili, joten hyvinvointialueen laskuja ei voi maksaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pankkitilille. Vuotta 2022 koskevat laskut maksetaan kuitenkin kuntayhtymän pankkitilille.

Laskutuksen yhteystiedot säilyvät ennallaan:

  • puhelinpalvelu p. 019 226 0950 (takaisinsoittopalvelu)
  • asiakaslaskut@keusote.fi

Hyvinvointialueen yhteystiedot

Hyvinvointialueen palveluiden yhteystiedot saat

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jakaa tammikuun alussa kaikkiin koteihin julkisen tiedotteen hyvinvointialueen keskeisimmistä palveluista ja yhteystiedoista. Seuraathan siis postiasi! Löydät tiedotteen myös verkkosivuiltamme tammikuun alusta alkaen.

Tutustu tarkemmin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen: