Siirry sisältöön

Keusote ja Hyria suunnannäyttäjiä jatkuvan oppimisen kulttuurin luomisessa

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) ja Hyria Koulutus pilotoivat sosiaali- ja terveysalan esihenkilöiden ja asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä Keusotelle räätälöidyillä ammatti- ja erikoisammattitukinnoilla. Ytimenä Keusoten ja Hyrian yhteistyössä on jatkuva oppiminen ja ketterä kehittäminen.

Keusotessa on sen lyhyestä historiasta huolimatta saatu vakiinnutettua yhteinen työ- ja toimintakulttuuri ja kehitetty sekä johtamista että yleisesti sote-alan toimintatapoja. Kuluvan vuoden aikana kehittämistyö on ottanut ison harppauksen yhteistyössä Hyria Koulutuksen kanssa: Keusoten työntekijöistä on koottu jo kaksi opiskelijaryhmää, jotka suorittavat Hyriassa lähiesimiehen ammattitutkinnon tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Keusoten henkilöstöä opiskelemassa Hyrialla.

Osaamisen kehittämistä ja työurien kehittymistä

Keusoten henkilöstölle on Hyriassa ihan omat koulutusryhmät. Näin koulutusten sisältöjä on voitu räätälöidä sote-sektorin ja Keusoten tarpeet huomioiden.

– Osaamisen kehittämisen ympärillä termejä vilisee, ja uusin tulokas lienee oppimisen ekosysteemi. Yleensä sillä viitataan koulutuksen ja työelämän yhteistyöverkostoon. Yhteistyömme Keusoten kanssa on ollut oppimisen ekosysteemin oppikirjaesimerkki: sote-organisaatio saa lisäosaamista tarvitsemillaan alueilla ja me koulutuksen puolella saamme erinomaisen ikkunan työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin. Vahvistumme yhdessä. Keusote on mielestäni ihan erinomainen esimerkki jatkuvan oppimisen organisaatiosta,

kertoo Hyrian asiakasvastaava Liisa Nuutinen.

Keusotessa jatkuva oppiminen ja ketterä kehittäminen tähtäävät työarjen sujuvoittamiseen ja siten myös työhyvinvoinnin lisäämiseen.

– Työvoiman pito- ja vetovoiman merkitystä ei kukaan voi kieltää, ei varsinkaan sote-sektorilla. Työvoimapula on valtakunnallinen, ja samalla, kun kehitämme Keusoten osaamista Keusoten sisällä, kehittyy myös koko sote-sektori. Osaamisen kehittämisen ja työurien kehittymisen mahdollistavat rakenteet ovat meillä ihan keskiössä. Yhteistyömallimme Hyrian kanssa on helposti toistettavissa myös muissa sote-organisaatioissa, kysymys ei ole monimutkaisista asioista, vaan yhteisestä tahdosta,

vinkkaa Keusoten henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Saarikoski.