Siirry sisältöön

Kestävän kasvun hankkeessa kehitetään palveluita laaja-alaisesti

Hiljattain käynnistyneen hankkeen toimenpiteet kohdentuvat ensivaiheessa erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tai niiden riskissä oleviin nuorten aikuisten palveluihin sekä pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneen väestön palveluihin. Kehitystyön tuotokset tulevat kuitenkin hyödyttämään koko Keusoten alueen väestöä.

Suurin syy kehittämistoimille ovat koronapandemian aikana kertyneet hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelka, joita puretaan asiakkaiden palvelupolkuja sujuvoittamalla. Asukkaiden hyvinvointia tuetaan ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla. Hoitotakuun toteutumista edistetään myös palvelumuotoiltuja digitaalisia välineitä hyödyntäen, unohtamatta kuitenkaan perinteisempiä asiointikanavia.

Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koordinoimaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Keusotelle on myönnetty vuosille 2023–25 hankkeen toteuttamiseen 11,3 miljoonan euron rahoitus Euroopan Unionin kertaluontoisesta elpymisvälineestä (NextGenEU).

Euroopan Unionin kertaluontoisen elpymisvälineen logo.

Lisätietoja

Erja Pentti, erja.pentti@keusote.fi
Hankepäällikkö