Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtajaksi Irma Pahlman

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti kokouksessaan 25.5.23 myöntää aluevaltuuston puheenjohtajalle Eemeli Peltoselle eron puheenjohtajan luottamustoimesta. Eemeli Peltonen jätti eronpyynnön aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä tultuaan valituksi eduskuntaan huhtikuun vaaleissa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Keusoten valtuutettuna pitkään toiminut Irma Pahlman (sd.).  

– Haluan kiittää aluevaltuustoa mahdollisuudesta saada johtaa valtuuston työskentelyä menneen vuoden aikana. Tultuani valituksi eduskuntaan minulla ei ollut enää ajankäytöllisiä mahdollisuuksia jatkaa puheenjohtajan tehtävässä. Jatkan kuitenkin aluevaltuuston jäsenenä valtuustokauden loppuun asti, joten työ Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämiseksi jatkuu, vaikka roolini muuttuukin,

Peltonen kertoo.

HUS-järjestämissopimus potilaiden yhdenvertaisen hoidon

Aluevaltuusto päätti hyväksyä HUS-järjestämissopimuksen. Uusimaa-lain mukaan HUSilla on järjestämisvastuu vaativasta erikoissairaanhoidosta. Järjestämissopimuksen on edistettävä muun muassa terveydenhuollon tuottavuutta, laatua, potilasturvallisuutta ja palveluketjujen toimivuutta. Sopimuksen keskeinen tavoite on varmistaa, että potilaiden oikeus yhdenvertaiseen hoitoon kotikunnastaan riippumatta toteutuu.

HUS-​järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden,​ Helsingin kaupungin sekä HUS-​yhtymän keskinäinen sopimus,​ jossa osapuolet sopivat keskinäisestä työnjaosta,​ yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi.

Alueellinen hyvinvointikertomus 2022 on valmistunut

Aluevaltuuston päättämä alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa, miten hyvin alueellisessa hyvinvoinnin, terveyden ja arjen turvallisuuden yhteistyössä on onnistuttu saavuttamaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman (2020–2025) tavoitteet.

Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Monialainen aktiivinen yhteistyö toimenpiteiden parissa on käynnistynyt lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointityössä, lähisuhde ja perheväkivallan ehkäisyssä ja ehkäisevässä päihde- ja riippuvuustyössä.  Vammaisten hyvinvointisuunnitelma tulee päätöksentekoon kevään 2023 aikana.

Muut asiat aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksen päätökset on julkaistu Keusoten verkkosivulla aluehallituksen pöytäkirjassa.