Siirry sisältöön

Interventionavigaattori tukee nuorten mielenterveysongelmien hoitoa

Keusote on mukana STM:n rahoittamassa ja HUSin hallinnoimassa Terapiat etulinjaan –hankkeessa, jossa parannetaan perustason mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja prosesseja. Nuorten hoidon tarpeen arvioinnin tueksi on kehitetty sähköinen interventionavigaattori, jota pilotoidaan parhaillaan.

Interventionavigaattori on 12–19-vuotiaille nuorille suunnattu digitaalinen työväline hoidon ja tuen tarpeen arviointiin. Sen avulla oikean tuen pariin pääsy nopeutuu ja hoitojen vaikuttavuus vahvistuu. Nuori ja tämän huoltaja vastaavat erikseen kysymyksiin verkossa, ja navigaattori koostaa vastauksista sujuvasti tulkittavan tulosraportin ammattilaiselle.

Navigaattori auttaa tunnistamaan paremmin ne nuoret, jotka hyötyvät varhaisen vaiheen interventioista, sekä tarkempia tutkimuksia tai intensiivisempää hoitoa tarvitsevat nuoret. Nuorten interventionavigaattori on tulossa käyttöön syksyllä, ja myös lasten navigaattori on kehitteillä.

Navigaattorin ohella myös muuta palveluvalikoimaa kasvatetaan. Nuorisoikäisillä lisätään kattavasti eritasoista tukea masennus- ja ahdistusoireisiin. Ammattilaisia on koulutettu uusiin menetelmiin, mukaan lukien opiskeluhuollon kuraattoreita ja psykologeja, jotka siirtyivät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen. Kaikella tällä parannetaan mielenterveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Tiina Taskila, tiina.taskila@keusote.fi
Interventiokoordinaattori