Siirry sisältöön

Ikääntyneiden perhehoidon ennakkovalmennus saatiin päätökseen – Haluatko perhehoidon asiakkaaksi?

Kuvan henkilö kampaa ikääntyneen naisen hiuksia.

Keusotessa on valmennettu uusia ikäihmisten perhehoitajia pitkäaikaiseen, lyhytaikaiseen, osavuorokautiseen sekä kotiin vietävään perhehoitoon.

Perhehoitajana toimiminen antaa mahdollisuuden tehdä mielekästä ja ihmisläheistä työtä ikäihmisten parissa. Ikäihmiselle perhehoito puolestaan tarjoaa hoivaa perhehoitajan kodin turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Vaihtoehtoisesti perhehoitaja voi myös mennä ikäihmisen kotiin huolehtimaan hänestä tai toimia perhekodissa perhehoitajan sijaisena.

– Keväällä järjestettyyn ennakkovalmennukseemme valittiin mukaan yhteensä yksitoista perhehoidosta kiinnostunutta henkilöä hakemusten ja haastattelujen perusteella. Valmennukseen osallistuneilla oli kiinnostusta oman perhekodin perustamiseen sekä kotiin vietävän perhehoidon tarjoamiseen. Valmennuksessa oli mukana osallistujia Järvenpään, Nurmijärven sekä Hyvinkään alueilta, kertoo Keusoten geriatrisen keskuksen esihenkilö Hanna Torppa.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella hyväksytään uusia ennakkovalmennuksen käyneitä perhehoitajia kesän kuluessa.

– Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee kesällä kahdeksan uutta perhehoitajaa. Saamme uusia perhekoteja ainakin Nurmijärvelle ja Järvenpäähän, joissa tarjotaan lyhytaikaista ja pitkäaikaista hoitoa. Lisäksi tulemme tarjoamaan kotiin vietävää perhehoitoa, jolla voidaan turvata pitkäaikaisten perhehoitajien lomia sekä mahdollisesti järjestää perhehoitoa asiakkaan kotiin omaishoitajan loman ajaksi, Torppa iloitsee.

Entuudestaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on toimeksiantosopimuksella toimivia perhekoteja Järvenpäässä, Tuusulassa, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Hausjärvellä, Sipoossa ja Helsingissä.

– Hoitopaikkoja ja lisätietoja perhehoidosta voi kysellä Keusoten perhehoidon koordinaattoreilta sekä ikäihmisten asiakasohjauksesta. Tälläkin hetkellä perhehoidossa on tilaa, vinkkaa Torppa.

Mitä on perhehoito?

Perhehoito on yhteisöllinen asumismuoto, jossa ikäihminen pääsee osallistumaan perheen arkeen perhekodissa. Palvelun myöntäminen edellyttää aina palvelutarpeen arvioinnin. Perhehoidon myöntämisessä lähtökohtana on ikäihmisen elämäntilanteen selvittäminen. Tämän lisäksi kartoitetaan hänen tuen, ohjauksen, hoivan ja huolenpidon tarvettaan. Perhehoito ei sovellu ikäihmisille, joilla on runsaasti ympärivuorokautisen hoivan tarvetta tai jotka eivät halua elää perheyhteisössä.

– Perhehoito sopii palveluna erityisesti silloin, kun ikäihmisen toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, turvattomuuden tunne tai iän tuoma hauraus. Perhekotien asukkaat tarvitsevat toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa. Avuntarve ei voi kuitenkaan olla ympärivuorokautista, jotta perhehoitajan riittävä lepo on turvattu, Torppa kertoo.

Perhehoitajina voi toimia pariskunta yhdessä tai toinen heistä voi käydä töissä perhekodin ulkopuolella. Perhehoitajana voi toimia myös työelämän ohessa esimerkiksi tarjoamalla lyhytaikaista perhehoitoa viikonloppuisin.

– Perhehoitaja avustaa ikäihmistä tarvittaessa päivittäisissä toimissa, antaa ohjausta sekä mahdollisuuden osallistua arjen askareihin, sanoo Torppa.

Millainen on perhekoti?

Perhekodissa voi toimintamuodosta, hoitajien lukumäärästä sekä perhekodin tiloista riippuen asua samanaikaisesti 1–6 ikäihmistä. Palvelua voidaan tarjota ikäihmiselle lyhytaikaisesti esimerkiksi omaishoitajan vapaiden aikana tai pitkäaikaisena asumisena perhekodissa.

Lisäksi voidaan tarjota osavuorokautista hoitoa esimerkiksi omaishoitajan asioinnin, oman hoitokäynnin tai muun syyn vuoksi. Perhehoitoa voidaan järjestää myös kuntoutuksellisesti ennen sairaalasta kotiutumista tai kriisitilanteessa äkillisesti omaishoitajan päädyttyä sairaalaan, jos omaishoidettava ei pysty asumaan yksin kotona.

– Perhehoidon koordinaattorimme ovat arvioineet perhekodin tilojen sopivuuden ikääntyneiden perhehoitoon ennen perhekodin hyväksymistä. Perhekodit voivat sijaita maaseudun rauhassa tai kerrostaloasunnossa. Perhekodeissa asutaan pääasiassa kahden hengen huoneissa. Perhekodeissa on usein myös lemmikkejä tai jopa kotieläimiä, Torppa täsmentää.

Mitä perhehoito maksaa?

Perhehoidon asiakasmaksut määräytyvät sen mukaan, onko kyse pitkäaikaisesta, lyhytaikaisesta tai osavuorokautisesta hoidosta sekä tapahtuuko perhehoito ikäihmisen kotona vai perhekodissa.

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan ja se voi olla enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Maksu kattaa asumisesta, asumiseen kuuluvista yleisistä aineista ja tarvikkeista, siivouksesta, pyykkihuollosta, ruuasta, hoidosta ja hoivasta aiheutuvat kulut.

Asiakas maksaa omasta käyttövarastaan itse muun muassa lääkekulut, terveydenhuollon menot sekä vaatekulut. Pariskuntien maksujen suhteen voidaan tehdä tasausta, jos suurempituloinen henkilö muuttaa perhehoitoon.

  • Osavuorokautinen perhehoito asiakkaan luona (enintään 3 tuntia) maksaa 11,10 e/kerta ja perhehoitajan luona 16,20 e/kerta (sisältäen ateriat).
  • Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan luona maksaa 22,30 e/vrk ja perhehoitajan luona 32,40 e/vrk (sisältäen ateriat).
  • Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden mukainen lyhytaikaishoito perhekodissa maksaa 11,60 e/vrk (sisältäen ateriat).

Perhehoitoon hakeutuminen

Perhehoitoon voi hakeutua ottamalla yhteyttä Keusoten ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen tai omaan työntekijääsi.

Perhehoidon palvelua haetaan hakemuksella, joka löytyy Perhehoidon palvelusivulta. Perhehoidon koordinaattorimme arvioivat yhdessä ikäihmisen omatyöntekijän, asiakkaan sekä omaisten kanssa ikäihmisen soveltuvuuden perhehoitoon.

Perhehoitoon sijoittamisessa huomioidaan ikäihmisen omat toiveet, hänen läheistensä mielipide sekä perhehoitajan arvio omista valmiuksistaan suhteessa ikäihmisen tarpeisiin.

Jos ikäihmiselle ei ole tarjota hänelle soveltuvaa perhehoitoa palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, hän jää jonoon odottamaan perhehoidon palvelun aloittamista.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi voit olla yhteydessä suoraan omaishoidon omatyöntekijään.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Kuvan naishenkilö kampaa ikääntyneen naisen hiuksia. Ikäihminen katsoo itseään peilistä.
Perhehoitaja avustaa ikäihmistä tarvittaessa päivittäisissä toimissa, antaa ohjausta sekä mahdollisuuden osallistua arjen askareihin.