Siirry sisältöön

Hyvinvointialueohjelman päätöksenteko siirtyy syksyyn

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus linjasi tiistaina 9.5. hyvinvointialuejohtajan Mikko Komulaisen esityksestä, että se siirtää kevään ajan valmistelussa olleen Hyvinvointialueohjelman päätöksenteon alkusyksyyn. Siirron syynä on valmistelun vaatima lisäaika ja riittävän osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen.

Hyvinvointialueohjelman valmistelua on tehty koko kevään ajan tiiviissä yhteistyössä niin henkilöstön, päättäjien kuin sidosryhmien kanssa. Valmisteltavana oleva kokonaisuus on laajuudessaan merkittävä ja on vienyt aikaa odotettua enemmän. Jotta riittävä dialogi, osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet pystytään turvaamaan, on valmistelulle annettava lisäaikaa.

– Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuivat viime viikolla käymään läpi ohjelman valmistelun tilannetta ja päätöksenteon aikataulua. Ryhmien yhteinen näkemys oli, että hyvinvointialueohjelman käsittelyyn täytyy varata runsaasti aikaa sekä päättäjien että sidosryhmien kesken. Valmistelu on nyt vielä liian keskeneräinen ja tarvitsee lisäaikaa, jotta ehdimme toteuttaa riittävästi dialogia, osallisuutta ja eri sidosryhmien kuulemista,

toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa tarvitsemme riittävää vuoropuhelua, jotta voimme yhdessä rakentaa tasapainoisen ratkaisun, painotti hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen esityksessään.  

Mikä Hyvinvointialueohjelma?

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti alkuvuodesta -23 käynnistää Hyvinvointialueohjelman laatimisen. Hyvinvointialueohjelman tavoitteena on turvata laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut, myös tulevaisuudessa. Hyvinvointiohjelma linjaa talouden ja resurssien käyttöä tarkoituksenmukaisten ja parhaiden sote-palvelujen turvaamiseksi keskiuusimaalaisille.

Pitkän aikavälin ennustelaskelman ja valtion julkaisemien rahoituslaskelmien mukaisesti hyvinvointialueen on tasapainotettava toimintaansa vuosittain yli 30 miljoonaa euroa, jotta vuoden 2026 loppuun mennessä valtion edellyttämä talouden alijäämä, noin 100 Me, on katettu.

Hyvinvointialueohjelma etsii ratkaisuja kehittää hyvinvointialuettamme elinvoimaiseksi, ja toimii strategisena sateenvarjoasiakirjana kaikelle toiminnan tehostamiseen tähtääville ohjelmakokonaisuuksille. Ohjelma pohjautuu talouden ja toiminnan kestävän kehityksen ohjelmaan, palvelujen verkoston suunnitelmaan ja henkilöstöohjelmaan.

Hyvinvointialueohjelman valmistelu jatkuu loppukeväällä, ja ohjelma julkaistaan kommentoitavaksi ja lausuttavaksi kesäkuun aikana. Ohjelman päätöksenteko tapahtuu syyskuussa -23.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksen päätökset on julkaistu Keusoten nettisivuilla aluehallituksen pöytäkirjassa.