Siirry sisältöön

Hyvinvointialueiden investointien rahoitusmalli muuttuu

Keski-Uudenmaan aluehallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.22 hyvinvointialueemme investointisuunnitelmaa. Uuden hyvinvointialuelain mukaan valtioneuvosto vahvistaa jokaiselle hyvinvointialueelle vuosittaisen valtuuden pitkäaikaisen lainan ottamiselle investointeja varten.  

Hyvinvointialueiden lainanottovaltuutta ja investointien ohjausta koskeva sääntely tehdään hyvinvointialueiden rahoitusmallin ja omaisuuden hallintaa koskevien ratkaisujen takia. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueen investointisuunnitelmien taloudellinen kestävyys, jotta niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää, ja että investoinnit tähtäävät valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin kustannusvaikutukset huomioiden.  

Muutoksen myötä hyvinvointialueet laativat vuosittain esityksen seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä.  Vuoden 2023 investointisuunnitelma tulee kuitenkin toimittaa ministeriöihin jo 1.10. mennessä. Investointisuunnitelma on luonteeltaan mahdollistava suunnitelma, jonka lisäksi tarvitaan erikseen varsinaiset päätökset.

– Investointisuunnitelman valmistelu näin ensimmäistä kertaa on ollut ministeriöiden ohjeiden tutkimista sen suhteen mitä ohjelmaan tulee sisällyttää. Investointisuunnitelmaan tulee huomioida mm. investointeja vastaavat sopimukset kuten tilavuokrat  ja leasingsopimukset eli käsite on kirjanpidollista käsitettä laajempi,  

selvittää rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia.

Merkittävimpänä vuodelle 2023 kohdistuvana uutena vuokrasopimussitoumuksena investointisuunnitelmassa esitetään Tuusulaan suunniteltua sote-keskusta, joka tulee päätöksentekoon vuodenvaihteen tienoilla.