Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen tilinpäätös 2023 noin 66,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden 2023 tilinpäätöstä. Kuluneen vuoden 2023 tilinpäätös on noin 66,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Keskeinen syy alijäämään on nykyinen rahoitusmalli, joka ei riittävästi huomioi hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan todellisia nousseita kustannuksia. Suurimmat alkuperäisen talousarvion ylityksen syyt hyvinvointialueellamme olivat palvelujen ostojen ylitykset (mm. vuokratyövoima), ostopalvelujen suuret hinnan korotukset sekä erikoissairaanhoidon (HUS) ylittyminen ja siirtoviivepäivien hinnankorotukset.

Alijäämää kasvatti loppuvuodesta 2023 kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston julkaisema suositus, jonka mukaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin tulee tehdä tilinpäätöksiensä yhteydessä varaus HUS:n 111 miljoonan euron alijäämästä. Keski-Uudenmaan osuus tästä oli 14,6 miljoonaa euroa.

Tulevina vuosina hyvinvointialueen toimintaa edelleen haastaa lakisääteisten velvoitteiden ja rahoituksen riittämättömyyden välinen epätasapaino ja hyvin tiukat ajat jatkuvat. Alimitoitetun rahoituksen lisäksi toimintaan tulee vaikuttamaan osaavan henkilöstön pula ja väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelutarpeen kasvu.

Hyvinvointialue on varautunut taloudelliseen tilanteeseen toimintaa kehittämällä ja taloutta sopeuttamalla. Hyvinvointialueohjelma hyväksyttiin aluevaltuustossa loppusyksystä 2023 ja sen toimeenpanon suunnittelu aloitettiin välittömästi. Hyvinvointialueohjelma on alueen muutosohjelma, jonka alle nivoutuvat palvelujen verkostosuunnitelma, henkilöstöohjelma sekä talouden ja toiminnan kestävän kehittämisen ohjelma.

Hyvinvointialueemme ammattilaiset ovat tehneet arvokkaasta työtä asukkaidemme parhaaksi. Lämmin kiitos siitä, ja levollista kesää niin keusotelaisille kuin alueemme asukkaille,

toivottaa aluevaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman.