Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen talousarvio ja strategia etenee aluevaltuustolle

Aluehallitus käsitteli tiistaina 29.11.22 kokouksessaan merkittäviä hyvinvointialueen toimintaa ohjaavia dokumentteja. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi muun muassa hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian, talousarvion vuodelle -23 ja hallintosäännön.  

Hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa on valmistelut vuoden 2022 aikana aktiivisesti yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Hyvinvointialueen strategia ja palvelustrategia kuvaavat toiminnan ja talouden pitkä aikavälin painopisteitä ja tavoitteita sekä palveluille asetettuja tavoitteita, saatavuutta ja saavutettavuutta. Valtuustolle esitettävä strategia ja palvelustrategia on voimassa vuoteen 2025.  

Hyvinvointialueemme ensimmäinen talousarvio on merkittävästi (65,7 Me) alijäämäinen. Alijäämäinen talousarvio on hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa korjattava vuoteen 2025 mennessä. Tämä luo painetta talouden ja toiminnan kehittämisohjelmalle sekä palvelujen verkostosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiselle, joita hyvinvointialueella parhaillaan valmistellaan. Taloussuunnitelmavuosia tullaan tarkastamaan uudelleen syksyllä 2023 tehtävässä talousarviomuutoksessa.  

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa ei tapahdu vuonna -23 merkittäviä muutoksia verrattuna kuntayhtymän aikaisiin asiakasmaksuihin. Muun muassa terveydenhuollon palvelut ja asiakasmaksukaton raja säilyvät ennallaan. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella peritään kulloinkin voimassa olevat enimmäismaksut. Palveluista, joista ei ole erikseen lainsäädännössä määrätty, voidaan periä hyvinvointialueen päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. 

Lisäksi aluehallitus päätti hyvinvointialueen hallintosäännön muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.23. Muutokset koskivat muun muassa kuntayhtymäjohtajan virkamuutosta johtajaylilääkärin viraksi osana hyvinvointialueen liikkeenluovutusprosessia. Nykyinen kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen siirtyy muutettuun johtajaylilääkärin virkaan 1.1.23.  

Tammikuun alku häämöttää jo lähellä ja hallituksen käsittelyssä oli nyt monta aloittavan hyvinvointialueen keskeistä asiakirjaa, jotka viitoittavat alueen alkumetrien toimintaa. Haasteita meiltä ei ainakaan puutu, mutta valmiusaste itse siirtymälle on hyvä, 

toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.