Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian ytimessä hyvinvoiva asukas

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen strategia ja palvelustrategia vuosille 2023–25 on hyväksytty.  Strategia hyväksyttiin aluevaltuuston kokouksessa torstaina 8.12.22. Strategia määrittää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteet.

Hyvinvointialuestrategia ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantosuunnitelman uudistamista, pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten laatimista sekä hyvinvointialueen talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua.

Uusi strategia ohjaa hyvinvointialueen toimintaa rohkeaksi uudistajaksi, jossa toimintamalleja kehitetään ja uudistetaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategialla tuetaan hyvinvointialueen tehtävää tukea yksilön ja yhteisön hyvinvointia sekä ympäristön että talouden kannalta kestävällä tavalla. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tavoitteena onkin asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden paraneminen.

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi strategiset tavoitteet sosiaali-​ ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Hyvinvointialueen tulee konkretisoida omat tavoitteensa hyvinvointialueen strategiatyön kautta. Strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen.

Nyt päätetyn strategian ja palvelustrategian valmistelua on tehty aktiivisesti kuntalaisten, henkilöstön ja hyvinvointialueen päättäjien kanssa.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio: budjetti lähes 740 miljoonaa euroa

Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen rahoitus kasvaa vuonna 2023. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa noin 738,​8 miljoonan euron budjetilla. Hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio on merkittävästi (65,7 Me) alijäämäinen, mikä hyvinvointialueen tulee tasapainottaa taloussuunnitelmassa vuoteen 2025 mennessä.

Talousarviovalmistelua on vaikeuttanut valtion rahoitustason muuttuminen valmistelun aikana ja vuoden 2023 lopullisen rahoituksen epäselvyys. Talousarviota onkin jouduttu valmistelemaan melko sumuisaan ympäristöön. Hyvinvointialueiden rahoitusmalli perustuu Keski-Uudenmaan muuta maata alhaisempaan palvelutarpeeseen. Tämä näkyy matalana asukaskohtaisena rahoituksena. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukaskohtainen rahoitustaso onkin koko maan kolmanneksi alhaisin.

Aluevaltuusto kävi perusteellisen keskustelun sekä hyvinvointialueen strategiasta että ensi vuoden talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta. Strategia hyväksyttiin hyvin pitkälti yksimielisesti. Äänestyksen jälkeen hyväksytyillä muutosehdotuksilla aluevaltuusto vahvisti ympäristönäkökulmaa strategia-asiakirjoissa. Pidän hyvinvointialueen tulevan työskentelyn käynnistymisen kannalta arvokkaana, että strategia pystyttiin hyväksymään valtuustossa suurimmaksi osaksi yksimielisesti,

aluevaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sd.) kommentoi kokouksen päätöksiä.